IDEA Global - Akcelerator

"IDEA Global łączy korporacje ze startupami".

Projekt zakłada połączenie potrzeb dużych korporacji z potencjałem początkujących, kreatywnych przedsiębiorców. Celem akceleratora jest wsparcie minimum 20 zespołów i wdrożenie ich rozwiązań u dużych partnerów. Projekt realizowany jest w ramach Start In Poland. Jest to największy tego rodzaju program w Europie Środkowo-Wschodniej.

Daniel Dereniowski
Daniel Dereniowski
Doradca zarządu ds. startupów
  • +48 513 642 833
Napisz do mnie

Akcelerator IDEA Global zbudował szeroką sieć partnerów. Wśród nich znalazły się duże przedsiębiorstwa, ale także uczelnie wyższe, fundusze inwestycyjne oraz instytucje otoczenia biznesu. Ich przedstawiciele w połączeniu z ekspertami Ideo tworzą zespół, w którym dominującą rolę odgrywają praktycy biznesu. Każdy z nich ma na koncie wiele sukcesów, ale także sporo nauczył się na porażkach.

W procesie akceleracji młode firmy otrzymają nie tylko pomoc finansową (do 200 000 zł), ale przede wszystkim zasoby niezbędne do opracowania i testowania rozwiązań. Istotny jest też stały dostęp do wysokiej klasy mentorów, partnerów biznesowych i potencjalnych inwestorów, a także szansa zdobycia doświadczenia oraz budowanie sieci kontaktów. Udział w projekcie zwiększa także wiarygodność oraz gwarantuje promocję marki wśród szerokiej grupy korporacji jako potencjalnych klientów.

Z drugiej strony korporacje zyskują partnera, który po analizie ich potrzeb będzie je wspierał w procesie wyszukiwania i selekcji innowacyjnych startupów. Akcelerator jest także odpowiedzialny za przygotowanie wyselekcjonowanych projektów do sprawnego wdrożenia i przetestowania w strukturze danej firmy.

Celem jest powstanie środowiska wzajemnej symbiozy, która przyniesie korzyści zarówno korporacjom, jak i młodym przedsiębiorcom.

Masz innowacyjny pomysł na biznes, który już zacząłeś realizować? Wierzysz, że to świetny produkt, który zawojuje rynek i za kilka lat będą z niego korzystać firmy na całym świecie? IDEA Global to pomoc w jego rozwijaniu, doradztwo ekspertów i testowanie rozwiązań bezpośrednio u potencjalnych klientów. W ramach współpracy z aktualnymi partnerami korporacyjnymi preferowane są startupy w obszarach Internet of Things‎, Healthcare, Automotive, Fintech, Insurtech.

Daniel Dereniowski, Doradca zarządu ds. startupów, Ideo Sp. z o.o.

W ramach projektu (potrwa do lutego 2018r.) ma zostać stworzony program akceleracyjny dla startupów technologicznych – IDEA Global.

Celem programu jest akceleracja minimum 20 projektów biznesowych w dwóch turach akceleracyjnych, zakończona wdrożeniem technologii/nawiązaniem współpracy z dużymi przedsiębiorcami będącymi partnerami projektu. Celem dodatkowym jest stworzenie środowiska wokół akceleratora oraz wypracowanie rozpoznawalności, renomy i zaufania dla programu.

Działalność akceleracyjna dla startupów technologicznych obejmuje:

  • wspieranie startupów w szybkim tworzeniu i rozwijaniu produktów biznesowych,
  • tworzenie “przestrzeni kreatywnej” przyciągającej nowe osoby, pomysły oraz instytucje, mentorów i inwestorów,
  • budowanie silnej społeczności technologicznej wokół akceleratora,
  • budowanie silnej sieci współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, dużymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami finansowymi,
  • promocję akceleratora jako miejsca, w którym tworzą się i rozwijają przedsięwzięcia biznesowe - podnosi to wartość miasta, regionu, a nawet w niektórych przypadkach nawet kraju.

Od 8 grudnia 2016 roku firma Ideo Sp. z o.o. na podstawie umowy nr UDA-POIR.02.04.01-0006/16-00 z dnia 08.12.2016r., zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Działania 2.4. „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, realizuje projekt pn.: „IDEA GLOBAL” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.