IDEA Global - Akcelerator

"IDEA Global łączy korporacje ze startupami".

Planowany efekt projektu to połączenie potrzeb dużych korporacji z potencjałem początkujących, kreatywnych przedsiębiorców i stworzenie najbardziej innowacyjnego rozwiązania dostosowanego do potrzeb DP.

Daniel Dereniowski
Daniel Dereniowski
Doradca zarządu ds. startupów
  • +48 513 642 833
Napisz do mnie

Akcelerator IDEA Global zbudował szeroką sieć partnerów. Obejmuje ona instytucje otoczenia biznesu, fundusze inwestycyjne, uczelnie wyższe oraz duże przedsiębiorstwa. Przedstawiciele tych instytucji oraz eksperci z Ideo tworzą sprawnie funkcjonujący zespół, w którym główną rolę odgrywają praktycy biznesu. Każdy z nich może poszczycić się licznymi sukcesami, niejednokrotnie poprzedzonych porażkami, które stanowiły cenne lekcje na przyszłość.

W procesie akceleracji młode firmy otrzymają nie tylko pomoc finansową (do 200 000 zł), ale przede wszystkim zasoby niezbędne do opracowania i testowania rozwiązań. Warty podkreślenia jest stały dostęp do wykwalifikowanych mentorów, potencjalnych inwestorów oraz partnerów biznesowych, jak również budowanie sieci kontaktów i szansa zdobycia cennego doświadczenia. Uczestnictwo w projekcie zwiększa także wiarygodność oraz gwarantuje aktywną promocję marki, jako potencjalnych klientów wśród szerokiej grupy korporacji.

Z drugiej strony korporacje mają szansę na pozyskanie partnera, który po rzetelnej i dogłębnej analizie ich potrzeb będzie je wspierał w procesie wyszukiwania i wyboru innowacyjnych startupów. Do obowiązków akceleratora należy również przygotowanie wyselekcjonowanych projektów do sprawnego wdrożenia i przetestowania w strukturze danej firmy.

Celem jest zbudowanie przyjaznego środowiska opartego na współpracy, które przyniesie korzyści zarówno korporacjom, jak i zaczynającym swoją przygodę z biznesem przedsiębiorcom.

Masz nowatorski pomysł na biznes, który już zacząłeś wdrażać w życie? Wierzysz, że to świetny produkt, który podbije rynek i za kilka lat będą go używać firmy na całym świecie? IDEA Global da Ci doradztwo ekspertów, pomoc w rozwoju i testowanie rozwiązań bezpośrednio u potencjalnych klientów. W ramach współpracy z aktualnymi partnerami korporacyjnymi pierwszeństwo mają startupy w obszarach Internet of Things‎, Automotive, Fintech, Healthcare oraz Insurtech.

Daniel Dereniowski, Doradca zarządu ds. startupów, Ideo Sp. z o.o.

W ramach projektu, który potrwa do lutego 2018r. ma zostać stworzony program akceleracyjny dla startupów technologicznych – IDEA Global.

Celem programu jest akceleracja przynajmniej 20 projektów biznesowych w dwóch turach akceleracyjnych. Jego zakończenie będzie opierać się na wdrożeniu technologii/nawiązaniu współpracy z dużymi przedsiębiorcami, którzy są partnerami projektu. Dodatkowym celem jest organizacja środowiska wokół akceleratora oraz wypracowanie zaufania, rozpoznawalności oraz renomy dla programu.

Działalność akceleracyjna dla startupów technologicznych obejmuje:

  • wspieranie startupów w szybkim tworzeniu i rozwijaniu produktów biznesowych,
  • tworzenie “przestrzeni kreatywnej” przyciągającej nowe osoby, pomysły oraz instytucje, mentorów i inwestorów,
  • budowanie silnej społeczności technologicznej wokół akceleratora,
  • budowanie silnej sieci współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, dużymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami finansowymi,
  • promocję akceleratora jako miejsca, w którym tworzą się i rozwijają przedsięwzięcia biznesowe - podnosi to wartość miasta, regionu, a nawet w niektórych przypadkach nawet kraju.

Od 8 grudnia 2016 roku firma Ideo Sp. z o.o. na podstawie umowy nr UDA-POIR.02.04.01-0006/16-00 z dnia 08.12.2016r., zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Działania 2.4. „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, realizuje projekt pn.: „IDEA GLOBAL” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 5 999 990,00 zł
Wartość grantu: 5 854 091,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.