IDEA Global - Akcelerator

"IDEA Global łączy korporacje ze startupami".

Planowany efekt projektu to połączenie potrzeb dużych korporacji z potencjałem początkujących, kreatywnych przedsiębiorców i stworzenie najbardziej innowacyjnego rozwiązania dostosowanego do potrzeb DP.

Akcelerator IDEA Global zbudował szeroką sieć partnerów. Obejmuje ona instytucje otoczenia biznesu, fundusze inwestycyjne, uczelnie wyższe oraz duże przedsiębiorstwa. Przedstawiciele tych instytucji oraz eksperci z Ideo tworzą sprawnie funkcjonujący zespół, w którym główną rolę odgrywają praktycy biznesu. Każdy z nich może poszczycić się licznymi sukcesami, niejednokrotnie poprzedzonych porażkami, które stanowiły cenne lekcje na przyszłość.

W procesie akceleracji młode firmy otrzymają przede wszystkim zasoby niezbędne do dopracowania i testowania swoich rozwiązań. Warty podkreślenia jest stały dostęp do wykwalifikowanych mentorów, potencjalnych inwestorów oraz partnerów biznesowych, jak również budowanie sieci kontaktów i szansa zdobycia cennego doświadczenia. Uczestnictwo w projekcie zwiększa także wiarygodność oraz gwarantuje aktywną promocję marki, jako potencjalnych klientów wśród szerokiej grupy korporacji.

Z drugiej strony korporacje mają szansę na pozyskanie partnera, który po rzetelnej i dogłębnej analizie ich potrzeb będzie je wspierał w procesie wyszukiwania i wyboru innowacyjnych startupów. Do obowiązków akceleratora należy również przygotowanie wyselekcjonowanych projektów do sprawnego wdrożenia i przetestowania w strukturze danej firmy.

Celem jest zbudowanie przyjaznego środowiska opartego na współpracy, które przyniesie korzyści zarówno korporacjom, jak i zaczynającym swoją przygodę z biznesem przedsiębiorcom.

Masz nowatorski pomysł na biznes, który już zacząłeś wdrażać w życie? Wierzysz, że to świetny produkt, który podbije rynek i za kilka lat będą go używać firmy na całym świecie? IDEA Global da Ci doradztwo ekspertów, pomoc w rozwoju i testowanie rozwiązań bezpośrednio u potencjalnych klientów.

Marcin Wojtoń, Dyrektor Obsługi Klienta, Ideo

Działalność akceleracyjna dla startupów technologicznych obejmuje:

  • wspieranie startupów w szybkim tworzeniu i rozwijaniu produktów biznesowych
  • tworzenie “przestrzeni kreatywnej” przyciągającej nowe osoby, pomysły oraz instytucje, mentorów i inwestorów
  • budowanie silnej społeczności technologicznej wokół akceleratora
  • budowanie silnej sieci współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, dużymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami finansowymi

... a co możemy zrobić dla Ciebie ?

×

Klienci o nas