Zaproszenie do składania ofert


W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4, zwracamy się do Państwa z prośbą o ofertę na dostawę: bibliotek i aplikacji do wstępnej obróbki danych.