Zaproszenie do składania ofert


W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2, zwracamy się do Państwa z prośbą o ofertę na dostawę bibliotek i aplikacji służących do pozyskiwania informacji z Internetu.