Zaproszenie do składania ofert                           

 

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4, zwracamy się do Państwa z prośbą o ofertę na dostawę usługi Badania Rynku.