Elektroniczny Obieg Dokumentów dla BPH TFI S.A.

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. należy do grupy General Electric Company, zdywersyfikowanej korporacji prowadzącej działalność w dziedzinie technologii, mediów i usług finansowych. Towarzystwo od ponad 17 lat działa w Polsce, wyznaczając kierunek rozwoju branży.

Zadania i cele

Dla BPH TFI S.A. wdrożyliśmy rozbudowany system do zarządzania obiegiem dokumentów i informacji. Jest on wyposażony w narzędzia umożliwiające definiowanie ścieżek przepływu dokumentów i informacji wewnątrz firmy oraz ewidencję każdego dokumentu o monitoring jego obiegu.

Wśród najważniejszych rozwiązań wdrożonego systemu są:

  • System zarządzania zadaniami
  • Ewidencja pism przychodzących, wychodzących i wewnętrznych
  • Obsługa spraw
  • Rzeczowy wykaz akt
  • Baza nadawców
  • Raporty

Istotnym aspektem wdrożenia była także elektroniczna archiwizacja dokumentów w firmie. Aby zwiększyć efektywność działania aplikacji uruchomiono system powiadomień, który poprzez pocztę elektroniczną informuje każdego z pracowników o otrzymanych przez niego zadaniach.

Główne korzyści dla Klienta
  • usprawnienie przepływu korespondencji zarówno przychodzącej, jak i wychodzącej,
  • uporządkowanie ścieżek przepływu dokumentów wewnątrz firmy,
  • usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy,
  • poprawa zarządzania zadaniami pracowników.