Nasze serwisy internetowe: Pozycjonowanie | Obieg dokumentów | Sklepy internetowe | Aplikacje mobilne | zobacz wszystkie | Facebook | Google + | | |

interaktywne rozwiązania

       

E-learning

"Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób,
aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek."

Albert Einstein

E-learning - definicjaE-learning
Pod tym hasłem kryje się technika szkolenia ludzi z wykorzystaniem wszelkich dostępnych mediów elektronicznych, takich jak: Internet, Intranet, Extranet, materiały multimedialne (audio/wideo), telewizję interaktywną oraz nośniki jak CD i DVD. Ze względu na swoją specyfikę określany jest często również jako "distance learning" (nauczanie na odległość).

Platforma Edito E-learning

Zapraszamy na dedykowany platformie serwis informacyjny elearning.ideo.pl.

Zaletami wdrożenia platformy Edito E-learning w wersji podstawowej są niskie koszty oraz bardzo krótki czas realizacji (wdrożenie do 1 tygodnia od podpisania umowy).

W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt

Wbrew pozorom, e-nauczanie nie jest przeznaczone wyłącznie dla szkół, uczelni i organizacji edukacyjnych. Sprawdza się również w biznesie. W gospodarce opartej na wiedzy i innowacjach wartość firm bezpośrednio związana i uzależniona jest od nagromadzonej, łatwo przepływającej w nich wiedzy oraz kapitału intelektualnego.

Wiele firm, organizacji i korporacji ma już wdrożony system nauczania na odległość lub chce go zaimplementować, np. do swoich intranetów. E-learning zaczyna być jednym z popularniejszych i najczęściej wdrażanych w polskich przedsiębiorstwach narzędzi zarządzania wiedzą.

E-learning umożliwia uczestnikom e-kursu (np. pracownikom, kontrahentom, klientom, potencjalnym klientom) samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Pomimo, iż służy nauczaniu na odległość, może być również łączony z tradycyjnym nauczaniem w formie kursów mieszanych.

Zdalne nauczanie może odnosić się także do edukacyjnych stron internetowych, udostępniających np. scenariusze lekcji, arkusze ćwiczeniowe czy interaktywne ćwiczenia dla dzieci.

Nasza oferta w ramach e-learningu

 • Platforma e-learningowa
 • Pomoc w przygotowaniu materiałów edukacyjnych
 • Konsulting

Platforma e-learningowa
Wykorzystanie odpowiedniego narzędzia jest kluczem w dziedzinie zdalnego nauczania. Ze swojej strony proponujemy wdrożenie Platformy e-learningowej z wszystkimi funkcjonalnościami umożliwiającymi prowadzenie nauczania przez Internet. Jest to oddzielna aplikacja w ramach Platformy Edito, która może być bez problemu integrowana z pozostałymi częściami systemu Edito CMS lub Edito Intranet.

Na bazie Platformy e-learningowej powstaje oddzielna strona www (lub sekcja serwisu w subdomenie), w której umieszczane są materiały szkoleniowe. Są one następnie udostępniane użytkownikom (kursantom), których administrator systemu może dzielić na grupy, wyznaczać obszary dostępu, itd.

Główne moduły jakie posiada platforma e-learningowa, to:

 • Użytkownicy - jeden z bardziej rozbudowanych modułów. Umożliwia zakładanie kont administratorom, wykładowcom oraz kursantom. Występuje tutaj również wiele powiązań: wykładowcy i kursanci mogą być przypisywani do kursów. Moduł daje również możliwość organizowania dostępu do zasobów wiedzy poprzez przydzielenie odpowiednich uprawnień lub powiązanie z konkretnym zasobem.
   
 • Kursy - moduł służy do organizacji kursów w ramach platformy. Administrator może tworzyć wiele kursów w strukturze i przypisywać do nich odpowiednich wykładowców i kursantów. Kursy dodatkowo mogą być dzielone na działy tematyczne w celu zachowania przejrzystości struktury.
   
 • Lekcje - podstawowy moduł służący do zamieszczania materiału edukacyjnego. Zamieszczane materiały mogą przybrać dowolną formę multimedialną, na jaką pozwalają technologie internetowe: tekst, grafika, obrazy, animacja, wideo, audio, pliki do pobrania.
   
 • Testy - moduł służący do weryfikacji zdobytej lub już posiadanej przez kursantów wiedzy. Może przybrać formę:
  • sprawdzającą zrozumienie przerobionego materiału - np. w postaci krótkiej ankiety sprawdzającej wiedzę po każdej lekcji. Test tego typu pokazuje po udzieleniu odpowiedzi, która była prawdziwa;
  • testu egzaminacyjnego - weryfikuje wiedzę zdobytą podczas kursu lub jednego z jego działów. Test taki może być przeprowadzony na czas lub bez limitu czasu. Dane zapisywane są po każdej odpowiedzi, więc nawet po awarii kursant możne powrócić do ostatnio wypełnianego pytania bez utraty tego, co już zrobił.

Dodatkowo, dzięki modułom takim jak: chat online, forum, komentarze, formularze zapytań, ocena materiałów, itd., możliwa jest szeroka, wielokanałowa interakcja i komunikacja na linii kursant - wykładowca.

Pomoc w przygotowaniu materiałów edukacyjnych
Oferujemy wsparcie w tworzeniu i odpowiednim przygotowaniu materiałów edukacyjnych - od przeredagowywania tekstów i jego układu, przez elementy graficzne, po wykonanie prezentacji multimedialnych w technologii flash (umieszczanych online lub na nośnikach CD/DVD).

Konsulting
Często nasi klienci dopiero zastanawiają się czy e-learning jest im potrzebny, czy sprawdzi się u nich w firmie / organizacji, jaką formę takiej nauki przyjąć, jakie technologie wykorzystać, itd.

Poprzez fachowe doradztwo pomagamy naszym klientom przejść przez cały proces planowania strategicznego dotyczącego e-learningu. Analizując sytuację każdego klienta, dzielimy się z nim naszymi doświadczeniami w tej dziedzinie, proponujemy rozwiązania, wskazujemy zalety i wyzwania - pomagamy w przygotowaniu spójnej i efektywnej strategii działania.

Zachęcamy do kontaktu z nami lub przesłania zapytania ofertowego.

Zalety i korzyści płynące z wykorzystania tej metody nauki

 • Niższe koszty dla organizatora szkolenia
 • Oszczędność czasu pracownika i pracodawcy
 • Dowolna liczba szkolonych osób
 • Nowoczesny sposób nauczania
 • Monitoring wyników nauczania

   

Zobacz nasze realizacje

 

Pracowaliśmy między innymi dla:

Sponsor techniczny

powered by CMS Edito
Polityka cookies