Klauzula informacyjna

Prosimy o zapoznanie się z informacją odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-234), przy ul. Nad Przyrwą 13.
 • Inspektorem ochrony danych jest Joanna Nowicka-Bereś. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: odo@ideo.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO jako dążenie do zawarcia i wykonywania umowy.
 • Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych innym odbiorcom danych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody „na przetwarzanie również w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach” przez okres jednego roku.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].
 • Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 • W razie niepodania danych osobowych, uwzględnienie Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji nie będzie możliwe do zrealizowania.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.