ZobaczNasi Klienci w Konkursie „Dyrektor e-Commerce Roku 2024"

Scoping Session

Koncentracja na innowacjach, poprawie efektywności i zrozumieniu kluczowych potrzeb jest fundamentem osiągnięcia doskonałości w działalności firmy.  

...Sprawdź, jak możemy Ci pomóc
   Bezpłatna konsultacja  
Dariusz Pitera
Dariusz Pitera
Analyst Team Lead
Darmowa konsultacja

Skupienie na innowacjach, optymalizacji procesów i zrozumieniu kluczowych potrzeb jest integralną częścią podejścia SCOPE, dzięki któremu łatwo zidentyfikujesz w swojej firmie obszary do doskonalenia.

Wykorzystywana przez nas metodyka kładzie nacisk na praktyczne aspekty, pozwalając uczestnikom zastosować zdobytą wiedzę bezpośrednio w codziennych wyzwaniach organizacji.

Warsztaty SCOPE zostały stworzone z myślą o przekształceniu organizacji. Ich głównym celem jest umożliwienie firmom odnoszenie sukcesów w dynamicznym środowisku biznesowym.

Dzięki skoncentrowanym modułom uczestnicy będą mogli precyzyjnie dostosować strategie rozwoju do unikalnych potrzeb firm. Wchodząc w tematykę warsztatów SCOPE, przyjrzyjmy się skrótowi, który symbolizuje podejście do transformacji biznesowej.

S – Strategiczna analiza potrzeb

Pierwszy kamień milowy to „S”. To nie tylko analiza – to głębsze wniknięcie w istotę organizacji.

Warsztaty SCOPE rozpoczynają się od dokładnego zrozumienia aktualnych potrzeb i identyfikacji obszarów, w których firma może osiągnąć maksymalną efektywność.

Skrupulatność w analizie potrzeb pozwala na spersonalizowanie strategii, wyeliminowanie zbędnych kroków i skupienie się na kluczowych obszarach rozwoju. Dzięki temu uczestnicy są gotowi do przekształcenia swoich organizacji od wewnątrz, zaczynając od solidnych fundamentów.


C - Kreatywna strategia rozwoju

Kolejny krok to „C” – całościowe kształtowanie kreatywnej strategii rozwoju. W tym module warsztatów SCOPE skupiamy się na opracowywaniu kompleksowych planów działania, które nie tylko reagują na bieżące wyzwania, ale także kierują organizację ku długofalowemu sukcesowi.    

Kreatywność odgrywa kluczową rolę w procesie strategii rozwoju. Dzięki warsztatom SCOPE uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę na temat nowoczesnych trendów rynkowych. To połączenie merytoryki i innowacyjnego podejścia, które sprawia, że strategie stają się elastyczne i zaczynają się łatwo dostosowywać do szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego.  

Wartość tego modułu polega na tym, że uczestnicy nie tylko tworzą strategi, ale także uczą się, jak wdrażać ją w praktyce. Całościowe kształtowanie kreatywnej strategii rozwoju to klucz do utrzymania konkurencyjności i skutecznego odpowiadania na dynamiczne wyzwania rynkowe.  


O – Odkrywczy świat innowacji

Ten moduł warsztatów to głębsze zanurzenie w obszar kreatywności i nowoczesnych rozwiązań, które przynoszą organizacjom konkurencyjną przewagę. Poprzez praktyczne ćwiczenia i studia przypadków uczestnicy uczą się, jak integrować innowacje w codzienne procesy organizacyjne.  


P – Profesjonalne zarządzanie zmianą

Moduł skupia element niezwykle istotnej transformacji, umożliwiając organizacji sprawną adaptację do nowych wyzwań i dynamicznych warunków rynkowych. W ramach profesjonalnego zarządzania zmianą, uczestnicy zdobywają niezbędne umiejętności do skutecznego przewodzenia organizacją przez procesy transformacyjne.

Skupiają się na eliminowaniu oporu wobec zmiany, budowaniu zaangażowania zespołu oraz kształtowaniu pozytywnego podejścia do innowacji. Profesjonalne zarządzanie to teoria i praktyka. 


E – Efektywne dostosowanie

W ramach warsztatów SCOPE litera „E” symbolizuje przede wszystkim efektywność i ewolucje. Odnosi się to do zdolności organizacji do sprawnego i skutecznego dostosowania się do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Uczestnicy warsztatów SCOPE zdobywają umiejętności niezbędne do elastycznego reagowania na nowe wyzwania, utrzymywania konkurencyjności i kontynuowania rozwoju w zmiennym środowisku biznesowym.  


Przeanalizujemy potrzeby Twojego biznesu i podpowiemy, jak zrozumieć potrzeby biznesu i zarządzać zmianą!

  Skontaktuj się z nami! 
 

Moduł: Warsztaty Discovery – klucz do rozwoju i innowacji

Stworzenie funkcjonalnego produktu to nie tylko kwestia technologii, ale przede wszystkim zrozumienia i spełnienia potrzeb grupy docelowej.

Cały proces rozpoczyna się od głębokiej analizy pomysłu, aż po znalezieniu najbardziej odpowiedniego sposobu na rozwiązanie realnych problemów użytkowników.

W tym kontekście proces product discovery stanowi fundament, który pozwala na systematyczne odkrywanie produktu i skuteczną identyfikację wymagań klientów.  

Analiza pomysłu

To kluczowy etap, na którym zaczyna się cała droga tworzenia produktu. To tutaj definiujemy, jak pomysł może najlepiej odpowiadać na rzeczywiste problemy użytkowników.

Połączenie wiedzy o grupie docelowej, jej potrzebach, oczekiwaniach i nawykach tworzy solidne fundamenty dla projektu, który ma potencjał spełnić oczekiwania i przynieść realną wartość.  

Proces product discovery

Product discovery to proces, który skupia się na analizie informacji o użytkownikach. Przez zgłębienie motywacji, problemów i potrzeb grupy docelowej, możemy dokładnie określić wymagania produktu.

Stworzona w trakcie tego procesu dokumentacja aplikacji staje się mapą, która precyzyjnie kieruje procesem tworzenia, odpowiadając na wszystkie zauważone problemy i dostarczając maksymalną wartość potencjalnym użytkownikom.

Ułatwienie kreacji z porządkiem

Warsztaty stają się kluczowym narzędziem w procesie pomysłów i informacji. Poprzez interaktywne sesje i efektywne narzędzia, pomagają w organizacji wiedzy, co przyspiesza proces tworzenia produktów, zachowując jednocześnie odpowiedni porządek.  

Trzyfazowy proces – maksymalizacja szans na sukces

Trzyfazowy proces uporządkowania wiedzy jest ważnym elementem odkrywania produktu.

Niewątpliwą korzyścią jest minimalizacja ryzyka kosztów i realizacji niezadowalającego produktu, ale także zapewnia, że efekt końcowy przyniesie rzeczywiste korzyści zarówno dla twórcy, jak i dla klientów.  

Faza I - Rozpoznanie problemu do rozwiązania

W pierwszej fazie naszego projektu skupiamy się na gruntownym rozpoznaniu problemu, który nasuwają potencjalni użytkownicy. Gromadzimy obszerną gamę danych związanych z rynkiem, grupą docelową i konkurencją.

Dzięki tym informacjom możemy weryfikować pomysły na biznes i podejmować decyzje, czy warto inwestować w nie czas i środki. Warsztat w tym etapie rozpoczyna się od luźniej dyskusji, podczas której zgłębiamy pomysł projektu i oczekiwania klienta, co jest fundamentem do dalszych decyzji.  

Co uzyskasz w tej fazie?

 • poznanie potencjalnych użytkowników, ich celów i motywacji.
 • zidentyfikowanie, jak Twój produkt może odpowiadać na potrzeby klientów.
 • zrozumienie emocji i oczekiwań użytkowników.

Faza II – Pytania

Po zakończeniu pierwszego etapu przechodzimy do zbierania szczegółowych informacji, które pozwalają lepiej zrozumieć wymagania klienta. Skupiamy się na konkretnych działaniach, prowadzących do stworzenia najlepszej wersji produktu, dopasowanej do potrzeb klientów i grupy docelowej. W tej fazie uzyskamy odpowiedzi na pytania: 

 • kim są użytkownicy?
 • na jaki rynek skierowany będzie produkt?
 • jakie urządzenia będą najczęściej używane dla tej aplikacji?
 • jakie funkcjonalności będą priorytetowe dla użytkowników?
 • jak dobrze użytkownicy znają dostępne technologie?

Faza III – kształtowanie pomysłu

Ostatnim etapem odkrywania produktu jest podsumowanie wszystkich zgromadzonych informacji i wypracowanych wniosków. W tym momencie nadajemy projektowi ostateczny kształt, prezentujemy jego roboczą wersję, analizujemy uwagi i wprowadzamy ewentualne poprawki.

Warsztaty discovery to doskonała okazja do analizy konkurencji, zrozumienia jej mocnych i słabych stron oraz wyciągnięcia cennych wniosków.

Co zyskasz w fazie kształtowania produktu?

 • ostateczny kształt
 • roboczą wersję produktu
 • analizę konkurencji i wnioski na przyszłość.

Odkrywanie produktu przez te trzy fazy nie tylko zwiększa szanse na sukces, ale także minimalizuje ryzyko dodatkowych kosztów związanych z nieefektywnym rozwojem produktu. To strukturalne podejście pozwala osiągnąć maksymalną wartość klientów, co stanowi klucz do długoterminowego sukcesu.  


Chcemy zapewnić Ci najwyższą jakość współpracy i warsztaty, które pomogą zrozumieć Ci mocne i słabe strony Twojego projektu.
Zapraszamy na   bezpłatną konsultację  
 

Korzyści płynące z udziału w szkoleniach SCOPE

Utrzymanie konkurencyjności wymaga dostosowania się do zmian oraz aktywnego kształtowania przyszłości firmy. W tym kontekście warsztaty SCOPE i Discovery stają się idealnym narzędziem dla organizacji pragnących rozwijać się i odnosić sukcesy.  

Biorąc udział w warsztatach, Twój zespół otwiera się na głębsze zrozumienie rynku, na którym działa Twoja firma. Poznanie najnowszych trendów, identyfikacja konkurencyjnych atutów, a także odkrycie nieeksplorowanych dotąd obszarów będą wsparciem przy ustalaniu kluczowych punktów rozwoju.  Te warsztaty są źródłem informacji oraz platformą do odkrywania nowych możliwości biznesowych.  

Dzięki interaktywnym sesjom i praktycznym ćwiczeniom, nauczysz się patrzeć na swój biznes z perspektywy, która może otworzyć drzwi do nieograniczonych szans na rozwój.

Niewątpliwą korzyścią, jaka płynie dla uczestników warsztatów to wzrost kompetencji zespołu. Silny zespół to fundament każdej udanej organizacji. Warsztaty nie tylko dostarczają wiedzę, ale umożliwiają budowanie kompetencji w zespole. 

Jakie jeszcze kompetencje wynikają z udziału w szkoleniach? 

 • Zwiększenie efektywności działalności — przyjęcie najlepszych praktyk, przyczyni się do skutecznego zarządzania operacjami, a opanowanie strategii radzenia sobie z dynamicznymi zmianami na rynku bez wątpienia zwiększy efektywność organizacji.
   
 • Generowanie innowacyjnych rozwiązań — rozwój kreatywności i rozwój nowatorskich pomysłów. To także dostęp do narzędzi wspierających szybką implementację innowacji.
   
 • Motywacja zespołu — zespół bardziej się angażuje dzięki inspirującym spotkaniom oraz nabywa praktyczne umiejętności, które mają swoje przełożenie na efektywną pracę.
   

Dla kogo przeznaczone są warsztaty SCOPE?

Warsztaty SCOPE, jak i discovery zostały stworzone z myślą o szerokim spektrum profesjonalistów, pragnących podnieść swoje umiejętności i zdobyć konkurencyjną przewagę. Podczas ich trwania można rozwijać kreatywne myślenie, a także analizować konkurencję budując przy tym swoją strategię. Ta forma warsztatów najlepiej sprawdzi się dla:

Menedżerów, na każdym poziomie hierarchii, dążących do lepszego zrozumienia rynku i efektywniejszego zarządzania zespołem. Dzięki warsztatom SCOPE będą mieli okazję zgłębić najnowsze trendy rynkowe, doskonalić umiejętności analizy danych oraz tworzyć innowacyjne strategie, które pozwolą na skuteczną adaptację do zmieniającego się otoczenia biznesowego.
 

Liderów zespołów, poszukujących narzędzi do skutecznego motywowania i rozwijania swoich drużyn. Będą mieli okazję poznać najlepsze praktyki w zakresie rozwoju umiejętności liderowania, co pozwoli im skutecznie inspirować, wspierać i rozwijać swoje drużyny na drodze do sukcesu.
 

Specjalistów ds. strategii, pragnących poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie planowania strategicznego i identyfikacji nowych szans biznesowych. Warsztaty umożliwią rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, szybkiego reagowania na zmiany otoczenia, które będą odpowiadać na aktualne potrzeby rynku.
 

Przedsiębiorców i właścicieli firm, chcących zdobyć wgląd w najnowsze trendy rynkowe i dostosować swoje strategie do zmieniających się warunków. Ponadto, warsztaty te umożliwią przedsiębiorcom budowanie sieci kontaktów z innymi profesjonalistami i wymianę doświadczeń, co może prowadzić do cennych partnerskich relacji biznesowych i otwierać drzwi do nowych możliwości rozwoju.
 

Osób zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym oraz pragnących inwestować w rozwój zawodowy zdobywając wiedzę, która przyniesie korzyści im oraz ich organizacji. Dzięki temu, osoby te mogą nie tylko zaspokoić własne potrzeby rozwojowe, ale także wnieść dodatkową wartość do swoich organizacji, przyczyniając się do ich sukcesu i rozwoju.

Metodologia i narzędzia

 1. Analiza SWOT  - Metodologia SCOPE rozpoczyna się od głębokiej analizy SWOT, pozwalającej na zidentyfikowanie największych sił, słabości, szans i zagrożeń. Razem przeanalizujemy, co wyróżnia Twoją firmę na tle konkurencji, jakie obszary wymagają wzmocnienia, a także jakie potencjalne szanse warto wykorzystać. Analiza SWOT to kluczowy krok na drodze do strategicznego sukcesu.  
   
 2. BrainstormingW metodologii SCOPE przywiązujemy ogromną wagę do kreatywności i innowacyjności. Dlatego korzystamy z dynamicznych sesji brainstormingu, które pobudzają twórcze myślenie uczestników. Podczas takich spotkań uczestnicy dowiadują się, jak skutecznie generować nowe pomysły, jak skupić się na rozwiązaniach, jak przełamać bariery myślowe i skutecznie poszukiwać rozwiązań.
   
 3. Design Thinking -  Uczestnicy uczą się, jak myśli projektant, który uwzględnia potrzeby i oczekiwania użytkowników. Dowiesz się, jak tworzyć rozwiązania, które nie tylko spełniają oczekiwania, ale także kreują pozytywne doświadczenia, budując lojalność klientów.  

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Naszym celem nie jest jedynie przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim wsparcie Twojej firmy w osiąganiu wyjątkowych sukcesów biznesowych. W SCOPE widzimy nie tylko proces, ale przede wszystkim partnerską podróż, podczas której razem z Tobą odkrywamy nowe horyzonty możliwości biznesowych. Skontaktuj się z nami, a wspólnie opracujemy strategie Twojej firmy i wzmocnimy jej pozycję na rynku.

Porozmawiajmy

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 17 860 21 86
×

Klienci o nas