Pobierz bezpłatny poradnikJak efektywnie wdrożyć system klasy PIM

e-Commerce nowej generacji: Wykorzystaj innowacyjne technologie

W odpowiedzi na aktualne potrzeby biznesowe i preferencje klientów, platformy e-commerce są tworzone z użyciem najnowocześniejszych technologii, co zapewnia im przewagę i elastyczność w szybko zmieniającym się świecie handlu elektronicznego.

....sprawdź jak możemy Ci pomóc:   Bezpłatna konsultacja  
Anna Wolanin
Anna Wolanin
E-commerce, Automatyzacja procesów
Darmowa konsultacja

By przetrwać w dynamicznie zmieniającej się przestrzeni, przedsiębiorstwa muszą się adaptować, odpowiadając na różnorodne czynniki, takie jak koniunktura, kwestie finansowe, pojawienie się innowacji technologicznych oraz zmiany w preferencjach klientów.

W ostatnich latach zyskuje na popularności podejście, które nie rozdziela handlu stacjonarnego i internetowego, lecz zamiast tego skupia się na intuicyjnej integracji różnych kanałów sprzedaży, zapewniając jednolite doświadczenia klienta we wszystkich z nich.

W miarę pojawiania się nowych technologii i rozwiązań (nowe języki programowania, usługi cloudowe, dostawcy rozwiązań e-Commerce), paradygmaty architektury powinny spełniać wymagania biznesowe. Obserwowanym w ostatnich latach trendem na rynku jest przechodzenie od systemów monolitycznych na architekturę usługową w połączeniu z korzyściami płynącymi z rozwiązań typu headless.

Pracowaliśmy m.in. dla:

Wybrane realizacje sklepów internetowych

Znaczenie nowych technologii

Nowe rozwiązania technologiczne stają się nie tylko narzędziami, ale fundamentami, na których buduje się przyszłość handlu cyfrowego. Pojawienie się innowacyjnych języków programowania, zaawansowanych usług w chmurze oraz specjalistycznych dostawców rozwiązań e-commerce, nieustannie przekształca krajobraz cyfrowy, otwierając przedsiębiorcom drzwi do niezliczonych możliwości.

Co za tym idzie, nowoczesne technologie umożliwiają tworzenie bardziej elastycznych, skalowalnych i przede wszystkim personalizowanych rozwiązań, które są w stanie sprostać rosnącym oczekiwaniom konsumentów.

W zglobalizowanym i wysoce konkurencyjnym środowisku biznesowym, kluczowe staje się nie tylko efektywne zarządzanie wielokanałową sprzedażą, ale również zapewnienie, że cała infrastruktura technologiczna jest skalowalna i niezawodna. Intuicyjne połączenie różnorodnych kanałów sprzedaży, od sklepów internetowych, przez platformy mediów społecznościowych, aż po tradycyjne sklepy stacjonarne, wymaga solidnej i elastycznej infrastruktury IT.

Nowoczesne technologie e-commerce umożliwiają tworzenie takich zintegrowanych systemów, które nie tylko usprawniają proces sprzedaży, ale również gwarantują ciągłość działania, bezpieczeństwo danych i optymalizację kosztów. W efekcie, wykorzystanie nowych technologii w e-commerce staje się koniecznością dla tych, którzy pragną nie tylko przetrwać, ale i prosperować w szybko zmieniającym się świecie handlu cyfrowego.


Instytut Badawczy Garntera nie ma wątpliwości i przewiduje, że do 2026 r. aż 75% organizacji będzie opierać swoją infrastrukturą na platformach chmurowych.

Migracje z monolitycznych systemów

Ostatnie lata wskazują wyraźny trend m.in. w przemyśle e-commerce, gdzie przedsiębiorstwa odchodzą od ograniczeń monolitycznych systemów na rzecz architektur usługowych.

W szczególności, rośnie popularność rozwiązań typu headless, które oddzielają warstwę front-end od back-endu, umożliwiając niezwykłą elastyczność i możliwość personalizacji interfejsów użytkownika. Taka dekompozycja systemu nie tylko zwiększa jego reaktywność i adaptacyjność, ale również otwiera drzwi do nieograniczonych możliwości integracji z nowoczesnymi aplikacjami i usługami.

Rozwiązania chmurowe odgrywają istotną rolę w ułatwianiu tych migracji, oferując platformy, które nie tylko skalują się wraz z potrzebami biznesu, ale również generują znaczące oszczędności kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury IT.

Chmura zapewnia elastyczność w zarządzaniu zasobami, pozwalając na szybkie wdrażanie nowych funkcjonalności i usług, co jest nieosiągalne w tradycyjnych, monolitycznych systemach. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skupić się na innowacyjności i rozwoju, nie martwiąc się o ograniczenia technologiczne.

Takie podejście sprawia, że migracja z monolitycznych nie jest już tylko trendem, ale strategicznym krokiem dla firm, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność i efektywność operacyjną w cyfrowym ekosystemie.

Dług technologiczny

Dług technologiczny to pojęcie, które obecnie nabiera szczególnego znaczenia, zwłaszcza w kontekście szybko zmieniającej się branży e-commerce. Jest to metaforyczne obciążenie, które przedsiębiorstwa niosą ze sobą, kiedy opierają swoje działania na przestarzałych systemach i technologiach, hamujących innowacyjność i adaptację do zmieniających się warunków rynkowych.

W obliczu tego wyzwania, nowoczesne rozwiązania e-commerce, takie jak Headless Commerce i Composable Commerce, stają się kluczowymi elementami w strategii unikania lub spłacania tego długu.

Headless Commerce, oddzielając warstwę prezentacji od logiki biznesowej, umożliwia firmom szybką i sprawną reakcję na zmieniające się trendy i preferencje konsumentów, bez potrzeby przeprowadzania kosztownych i czasochłonnych rekonstrukcji całego systemu.

Z kolei Composable Commerce, opierając się na modułowej architekturze, pozwala na elastyczne "komponowanie" aplikacji z niezależnych, wymiennych bloków, które można łatwo aktualizować lub wymieniać, minimalizując tym samym dług technologiczny.

Adaptowanie tych nowoczesnych podejść nie tylko ułatwia zarządzanie długiem technologicznym, ale również przekłada się na lepszą skalowalność, wydajność i ostatecznie - konkurencyjność na rynku. Firmy, które inwestują w takie rozwiązania, zyskują fundamenty do budowania przyszłości, w której mogą one płynnie dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia biznesowego, unikając przy tym ciężaru przestarzałych systemów.


Odkryj fascynujący świat architektury Headless, gdzie granice otwierają drzwi do nowych możliwości. Zapraszamy do lektury artykułu

Nasze technologie

W Ideo Software, wykorzystujemy zaawansowane technologie, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania e-commerce, które są nie tylko wydajne, ale również przyszłościowe. Nasze projekty opierają się na filozofii MACH i PBC, co pozwala nam tworzyć produkty, które są w pełni dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Elementy MACH (Microservices, API-First, Cloud-native, Headless)

Mikroserwisy:
Niezależne usługi, które wspólnie tworzą aplikację. W naszych projektach, dzięki mikroserwisom, możemy oferować elastyczność, łatwą rozbudowę i utrzymanie aplikacji, co pozwala klientom na szybkie reagowanie na zmieniające się wymagania rynku.
 

API-First:
Projektowanie z myślą o API jako pierwszym punkcie kontaktu między różnymi częściami aplikacji. W naszych systemach, API-first umożliwia integrację z zewnętrznymi usługami i aplikacjami, co zwiększa ich funkcjonalność i otwartość na przyszłe rozszerzenia.
 

Cloud-native:
Aplikacje zaprojektowane specjalnie do działania w chmurze. Korzystając z tej technologii, zapewniamy skalowalność, niezawodność i bezpieczeństwo naszych rozwiązań e-commerce, jednocześnie obniżając koszty infrastruktury.
 

Headless:
Oddzielenie warstwy front-end od back-endu. Tworząc rozwiązania Headless Commerce pozwalamy klientom na pełną personalizację i dostosowanie interfejsów użytkownika bez ingerencji w logikę biznesową.

Elementy PBC (Progressive Web App, Business Intelligence, Customer-Centric)

Progressive Web App (PWA):
Nowoczesne aplikacje webowe, które oferują użytkownikom doświadczenie podobne do aplikacji natywnych. Dla naszych klientów, PWA oznacza szybsze ładowanie stron, możliwość pracy offline i lepszą ogólną wydajność.
 

Business Intelligence (BI):
Narzędzia i strategie przetwarzania danych na użyteczne informacje biznesowe. Wykorzystujemy BI do dostarczania naszym klientom głębokich analiz, które pomagają w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych.
 

Customer-Centric:
Strategia, która stawia klienta w centrum wszystkich działań biznesowych. Projektujemy rozwiązania z myślą o tworzeniu wartości dla klientów, co przekłada się na zwiększenie ich lojalności i satysfakcji.

Mikroserwisy

Mikroserwisy to podejście architektoniczne w projektowaniu aplikacji jako zbiór małych, niezależnych usług, które komunikują się ze sobą za pomocą dobrze zdefiniowanych interfejsów, m.in. API. Każdy mikroserwis jest odpowiedzialny za wykonanie określonej funkcji biznesowej i może być rozwijany, wdrażany oraz skalowany niezależnie od innych usług.

To podejście pozwala zespołom deweloperskim na specjalizację w określonych obszarach funkcjonalnych, co przekłada się na większą efektywność i szybkość w dostarczaniu nowych funkcji oraz aktualizacji. W e-commerce, wykorzystanie mikroserwisów umożliwia tworzenie sklepów internetowych, które są bardziej elastyczne i łatwiejsze w utrzymaniu niż tradycyjne monolityczne aplikacje.

Dzięki mikroserwisom, możliwe jest szybkie wprowadzanie zmian w jednym obszarze systemu (np. systemie płatności, zarządzaniu zamówieniami, czy katalogu produktów) bez wpływu na inne części aplikacji. To sprawia, że mikroserwisy są idealne dla firm, które chcą szybko reagować na zmieniające się wymagania rynku i oczekiwania klientów.

Rozwiązania chmurowe

Technologie chmurowe, takie jak AWS (Amazon Web Services) i Azure odgrywają ważną rolę w dostarczaniu elastycznych i skalowalnych rozwiązań e-commerce. Dzięki chmurze, firmy mogą dynamicznie dostosowywać zasoby do bieżących potrzeb biznesowych, reagując sprawnie na zmieniające się warunki rynkowe i oczekiwania klientów. To nie tylko zwiększa wydajność operacyjną, ale również umożliwia znaczące oszczędności kosztów.

AWS (Amazon Web Services)

Wykorzystując potężną infrastrukturę chmurową AWS, zapewniamy naszym klientom niezawodność, skalowalność i bezpieczeństwo ich projektów e-commerce. AWS oferuje szeroki wachlarz usług, od hostingu, po zaawansowane narzędzia analizy danych i sztucznej inteligencji, które pozwalają na budowanie wysoce dostosowanych i elastycznych rozwiązań. Dzięki temu nasze rozwiązania e-commerce mogą rosnąć wraz z biznesem klienta, bez konieczności inwestowania w drogą i skomplikowaną infrastrukturę własną.

Azure

Jako partner Microsoft Azure, oferujemy naszym klientom dostęp do szerokiej gamy zaawansowanych narzędzi i usług chmurowych. Azure umożliwia nie tylko budowanie skalowalnych aplikacji e-commerce, ale również wykorzystanie potężnych narzędzi do analizy danych i zarządzania nimi, co przekłada się na pogłębioną analizę zachowań konsumentów i optymalizację procesów biznesowych. Rozwiązanie jest znane z silnych kompetencji w zakresie zabezpieczeń, co jest kluczowe dla ochrony danych w e-commerce.

Kubernetes

Tam, gdzie czas reakcji na potrzeby rynku jest priorytetem, Kubernetes stanowi fundament naszych rozwiązań e-commerce. Jako system do automatyzacji wdrażania, skalowania i zarządzania aplikacjami kontenerowymi, Kubernetes zapewnia, że aplikacje e-commerce są zawsze dostępne, wydajne i gotowe na wzrosty obciążenia.

To pozwala na płynne zarządzanie pikami ruchu, które są częste w handlu elektronicznym, szczególnie w okresach promocyjnych czy świątecznych. Kubernetes jest kluczowym elementem w zapewnieniu ciągłości działania i optymalizacji kosztów operacyjnych naszych rozwiązań e-commerce

Bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych

W Ideo Software rozumiemy, że ochrona danych i aplikacji naszych klientów w chmurze jest podstawą dla ich operacji biznesowych i reputacji. Dlatego stosujemy wielowarstwowe strategie bezpieczeństwa, które są zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi, aby zapewnić, że wszystkie dane są bezpieczne, a aplikacje są odporne na zagrożenia.

 • Zabezpieczenia infrastrukturalne: Wykorzystujemy zaawansowane zabezpieczenia dostarczane przez liderów chmurowych, takich jak AWS i Azure, które obejmują fizyczne zabezpieczenia centrów danych, sieciowe firewalle, systemy wykrywania i zapobiegania intruzom oraz izolację ruchu sieciowego.
   
 • Szyfrowanie: Wszystkie dane, zarówno w stanie spoczynku, jak i w transmisji, są szyfrowane przy użyciu silnych protokołów szyfrowania. Dzięki temu nawet w przypadku nieautoryzowanego dostępu, dane pozostają nieczytelne dla osób trzecich.
   
 • Kontrola dostępu: Stosujemy wielopoziomową autentykację i rygorystyczne polityki kontroli dostępu, aby upewnić się, że tylko upoważnione osoby mają dostęp do wrażliwych zasobów. Wykorzystujemy również zaawansowane techniki, takie jak weryfikacja dwuskładnikowa (2FA) i zarządzanie tożsamościami.
   
 • Regularne audyty i monitoring: Przeprowadzamy regularne audyty bezpieczeństwa, aby identyfikować i naprawiać potencjalne luki. Ponadto, nasze systemy są monitorowane 24/7, co pozwala na szybkie wykrywanie i reagowanie na podejrzane działania.
   
 • Zgodność z regulacjami: Zapewniamy, że nasze rozwiązania są zgodne z międzynarodowymi standardami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych, co jest niezbędne dla firm operujących na globalnym rynku.
   
 • Edukacja i świadomość bezpieczeństwa: Wierzymy, że ludzie są równie ważnym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa, co technologia. Dlatego prowadzimy regularne szkolenia dla naszego personelu i klientów w zakresie najlepszych praktyk bezpieczeństwa.
   
 • Reagowanie na incydenty: Mamy przygotowane i regularnie testowane plany reagowania na incydenty oraz procedury odzyskiwania po awarii, aby w przypadku naruszenia bezpieczeństwa, móc szybko przywrócić normalne operacje i zminimalizować wpływ na działalność klienta.

Stosując te i inne zaawansowane metody, zapewniamy, że rozwiązania chmurowe, które oferujemy, są nie tylko wydajne i skalowalne, ale przede wszystkim bezpieczne.

 


Headless wykorzystujemy m.in. w projektach tj.: platforma sprzedażowa brw.pl oraz w dedykowanym systemie lotto.pl

Co możemy dla Ciebie zrobić?

W Ideo Software, jesteśmy na pierwszej linii innowacji e-commerce, gotowi dostarczać naszym klientom rozwiązania, które nie tylko odpowiadają na aktualne trendy, ale również wyznaczają nowe kierunki w branży. Jako zaawansowany dostawca rozwiązań Headless Commerce i Composable Commerce, rozumiemy, jak ważne jest dostosowanie się do ciągle zmieniających się potrzeb biznesowych.

Nasze rozwiązania są elastyczne i przystosowane do szybkiego reagowania na nowe wyzwania i możliwości. Korzystając z najnowocześniejszych rozwiązań chmurowych, zapewniamy naszym klientom skalowalność i niezawodność, które są niezbędne w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie e-commerce.

Projektujemy systemy w taki sposób, aby wspierać wzrost biznesu naszych klientów, zapewniając jednocześnie, że ich dane i transakcje są bezpieczne. Jesteśmy zawsze na bieżąco z najnowszymi trendami i innowacjami w e-commerce, co pozwala nam dostarczać rozwiązania, które nie tylko spełniają oczekiwania klientów, ale również pomagają im wyprzedzać konkurencję. Dążymy do tego, aby nasze rozwiązania były nie tylko technologicznie zaawansowane, ale również intuicyjne i przyjazne dla użytkownika, co przekłada się na lepsze doświadczenia zakupowe i zadowolenie klientów.

Jeśli jesteś zainteresowany stworzeniem sklepu internetowego, który wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologiczne i najlepsze praktyki branżowe, zapraszamy do kontaktu. Pozwól, aby nasza ekspertyza przekuła się w Twój biznesowy sukces.

Porozmawiajmy

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 17 860 21 86
×

Klienci o nas