Portale informacyjne

"Wyróżnia je skala działania, ilość informacji oraz zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych."

W procesie projektowania portali kładziemy szczególny nacisk na to, by użytkownicy mieli jak największą możliwość samodzielnej ingerencji w treść strony. Zarówno poprzez ocenianie czy komentowanie, jak i dostarczanie newsów, artykułów, plików wideo, zdjęć czy linków prowadzących do innych stron. Poprzez to dany serwis napełnia się wartościową treścią, tworząc tym samym społeczność internetową i wykorzystuje jej kolektywną inteligencję.

Adrian Kaczor
Adrian Kaczor
Menedżer ds. Kluczowych Klientów
Napisz do mnie

Społeczności internetowe to wszelkie wspólnoty/grupy ludzi zgromadzonych wokół wspólnego celu lub interesującego dla wszystkich tematu. Organizują się najczęściej przy portalach informacyjnych oraz serwisach społecznościowych (serwisy web 2.0).

Przy realizacji portali informacyjnych czy serwisów społecznościowych duży nacisk warto położyć na zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Są one o tyle istotne, że z założenia są to serwisy masowo odwiedzane przez internautów. Zarówno platforma CMS jak i infrastruktura serwerowa odpowiadająca za utrzymanie i poprawne funkcjonowanie portalu musi pozwolić na okresowe skoki zainteresowania sięgające nawet 1 mln odwiedzin w ciągu doby. 

WEB 2.0

Zarówno vortale tematyczne jak i serwisy społecznościowe tworzone są tak, by użytkownicy mieli jak największą możliwość współtworzenia ich treści.

Idea Web 2.0 pozwala internautom na współpracę poprzez komentowanie, ocenianie, dostarczanie artykułów, newsów, plików wideo, zdjęć czy linków do innych stron. Dzięki temu dany serwis znacznie szybciej zapełnia się treścią oraz wykorzystując kolektywną inteligencję internautów tworzy z czasem wartościową społeczność internetową.

Portale "szyte na miarę"

Proces wdrażania tego typu projektów można porównać do wdrażania aplikacji dedykowanych. Są to bowiem rozwiązania indywidualne, które każdorazowo tworzone są od podstaw w oparciu o indywidualne potrzeby i oczekiwania danego Klienta. W ramach prac związanych z wdrożeniem wydzielić można trzy główne etapy:

  • Analiza potrzeb i oczekiwań Klienta. Należyte rozpoznanie potrzeb i rzeczywistych oczekiwań Klienta, określenie grupy docelowej i oczekiwań, które stawia przed takimi projektami jest kluczowym działaniem na etapie przygotowania projektu.
  • Projekt funkcjonalny systemu. Dokument powstaje w porozumieniu z Klientem na bazie zebranych podczas analizy informacji. Dokument zawiera wszelkie funkcjonalności wraz z dokładnym opisem wszelkich zależności występujących w projektowanym portalu.
  • Wdrożenie, testy, uruchomienie. Na bazie specyfikacji zawartej w projekcie funkcjonalnym tworzony jest portal/virtal. Po zakończeniu głównej części wdrożeniowej następują testy, w których udział bierze i klient, i wykonawca. Uruchomienie serwisu bardzo często jest początkiem kolejnego etapu współpracy zakładającym działania promocyjne i dalszą rozbudowę.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

×

Klienci o nas