Elektroniczny Obieg Dokumentów

"Dla pracowników nie mają znaczenia kartki papieru, ale informacje, które są na nich zawarte."

Dobrze zorganizowany workflow zapewnia zmniejszenie ilości dokumentów jakie krążą po firmie. Skraca czas ich przetworzenia i ułatwia dostęp do informacji archiwalnych. Podnosi także poziom bezpieczeństwa informacji.

Marcin Kandefer
Marcin Kandefer
Kierownik Projektów
Napisz do mnie

Do wielu organizacji spływa nawet kilkaset dokumentów dziennie. Szybkie zarządzanie ich obiegiem, łatwy dostęp do pism, czy monitoring terminów załatwienia spraw, to jedne z priorytetowych zadań stawianych przed systemem elektronicznego obiegu dokumentów.

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Informacji LOGITO zapewnia standaryzację, usystematyzowanie i koordynację przepływu korespondencji w przedsiębiorstwie. Pozwoli także łatwiej zarządzać dystrybucją projektów, dokumentów oraz informacji z uwzględnieniem czynnika czasu.

Bogata baza modułów

Nasza autorska platforma LOGITO posiada bogatą bazę modułów. Umożliwia nam także sprawne tworzenie modułów dedykowanych potrzebom konkretnego Klienta. Pozwala to na pełne dostosowanie danego projektu do indywidualnych potrzeb Klienta.

Budowa modułowa systemu obiegu dokumentów LOGITO sprawia, że jesteśmy w stanie przygotować system do indywidualnych wymagań Klienta oraz ustalić w nim workflow odzwierciedlający ten stosowanego obecnie w organizacji. Wdrożenie systemu w oparciu o posiadaną przez Klienta infrastrukturę serwerową łączymy z nieograniczoną możliwością rozbudowy i modyfikacji platformy.

Platforma LOGITO - zobacz rozwiązania dla:

Korzyści z wdrożenia

  • automatyzacja i ujednolicenie obiegu dokumentów,
  • dostępność dokumentów z poziomu przeglądarki internetowej,
  • obniżenie kosztów operacyjnych firmy,
  • bezpieczeństwo i ochrona dokumentów.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

×

Klienci o nas