Pobierz bezpłatny poradnikJak efektywnie wdrożyć system klasy PIM

B+R - Centrum badawczo-rozwojowe

"Jednym z nadrzędnych filarów naszej strategii jest kreowanie innowacyjnych rozwiązań wspierających rozwój otaczającego nas świata."

Od początku działalności kładziemy duży nacisk na prace w obszarze R&D (badawczo-rozwojowe). Ich praktycznym aspektem jest tworzenie aplikacji, które przynoszą wymierne korzyści biznesowe naszym Klientom, ale również mają wpływ na poprawę naszego codziennego życia i zdrowia.

Aktualnie realizujemy projekt pod nazwą „Stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego nieinwazyjnych metod terapeutycznych i rehabilitacyjnych z dziedziny telemedycyny” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie oraz wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym będą realizowane projekty B+R z dziedziny telemedycyny, powstające na styku zaawansowanych rozwiązań informatycznych oraz wiedzy z różnych obszarów medycyny. Zasadniczym aspektem w tym zakresie jest stworzenie miejsca, w którym będą mogły powstawać innowacyjne rozwiązania wspomagające nie tylko polski rynek medyczny, ale też europejski

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu zostaną stworzone innowacyjne rozwiązania medyczne, które zakładają możliwość przeprowadzenia zdalnej diagnostyki, monitoringu czy rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi.

Nasi architekci i developerzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tworzeniu specjalistycznego oprogramowania oraz aplikacji dla kluczowych sektorów gospodarki. By wzmocnić nasze kompetencje utrzymujemy także bliski kontakt ze światem nauki, m.in. specjalistami z dziedzin medycyny, finansów czy sztucznej inteligencji. Współpraca ta zaowocowała już wieloma wartościowymi projektami.

Napisz do nas  

Przykładowe projekty

 

Business Intelligence

Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji projektów z obszaru handlu internetowego. Jesteśmy w stanie zbierać informacje zarówno z systemów informatycznych, jak i plików zewnętrznych. Tak zbudowane repozytoria Big Data (hurtownie danych) umożliwiają np. budowanie modeli czy przeprowadzanie analizy predykcyjnej. Pozwala to na optymalizację procesów biznesowych, przynoszącą firmom wymierne korzyści. Prognozujemy poziom sprzedaży i jej zależność np. od pogody, rotację towarów na magazynie czy klasyfikujemy kontrahentów w systemach typu CRM.

Klienci zyskują przewagę konkurencyjną, gdyż możliwiamy im podejmowanie decyzji w warunkach mniejszego ryzyka.

Diagnostyka przetoki tętniczo-żylnej
 

Wykonaliśmy aplikację telediagnostyczną dla osób dotkniętych schorzeniami nerek. Umożliwia ona zdalne badanie przetoki tętniczo-żylnej przy wykorzystaniu dostępu do sieci oraz telefonu komórkowego. Nasz autorski system diagnostyczny oparty o sieć neuronową analizuje widmo sygnału akustycznego za pomocą m.in. składni algorytmów matematycznych i bazy wzorowanych próbek prawidłowych oraz o cechach patologicznych.
 

Aplikacja wspiera działania lekarza specjalisty pozwalając na samodzielne przeprowadzenie podstawowej weryfikacji stanu przetoki.

Wirtualny doradca
 

Oprogramowanie zostało stworzone w oparciu o rozwiązania wykorzystujące metody sztucznej inteligencji. Podstawowym atutem aplikacji jest rozumienie języka naturalnego, przetwarzanie go i automatyczne udzielanie odpowiedzi. W aplikacji wykorzystaliśmy technologię Semantic Web, która usprawnia proces przetwarzania metadanych.

 

Aplikacja umożliwia obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem infolinii, gdyż znaczna większość najczęściej pojawiających się problemów może być rozwiązana bez angażowania człowieka.

Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego
 

Wdrożyliśmy platformę umożliwiającą zdalną diagnozę i terapię dzieci, które mają trudności z rozumieniem mowy w hałasie i/lub w pomieszczeniach o dużym pogłosie. System został zbudowany w oparciu o algorytmy przygotowanie we współpracy z dr n. med. Andrzejem Senderskim. Platforma APD-Medical zawiera różne typy testów m.in.: aSPN (Adaptive Speech in Noise), aSPN dichotic, DLF (Difference Limen for Frequency) oraz FPT (Frequency Pattern Test).

 

Prognoza pogody dla meteopatów
 

Nasi inżynierowie wykonali system pozwalający na bieżące opracowywanie prognozy w oparciu o autorskie algorytmy obejmujące prawie 30 zmiennych. Prognoza obejmuje dokładne wskazania i statystki dla ponad 2000 miejscowości na obszarze całej Polski.Dzięki zrealizowanej przez nas aplikacji osoby wrażliwe na zmiany pogody mogą zniwelować negatywne oddziaływanie czynników atmosferycznych. Prognoza dostępna jest poprzez: www, e-mail, aplikacje mobilne, sms.
 

System uzyskał pozytywną opinię prof. Krzysztofa Błażejczyka – czołowego specjalisty w Polsce w zakresie biometeorologii.

Diagnostyka i ćwiczenie wad wymowy
 

Opracowaliśmy serwis internetowy, za pomocą którego można dokonać diagnozy oraz podstawowej terapii wad wymowy. Silnikiem platformy jest specjalistyczny system diagnostyczny analizujący widmo sygnału akustycznego przy użyciu algorytmu matematycznego. W aplikacji zastosowano Web Speech API – mechanizm umożliwiający rozpoznawanie mowy w czasie rzeczywistym. Jako uzupełnienie mechanizmu, wykonaliśmy także 20 gier w technologii Flash, które pozwalają na ćwiczenie aparatu mowy.

 

Platformy Inteligentnego Wspomagania e-Handlu

Stworzyliśmy innowacyjne narzędzie dedykowane przedsiębiorcom działającym w obszarze e-commerce. Platformy Inteligentnego Wspomagania e-Handlu służą do szczegółowej analizy struktury oraz treści sklepu internetowego. PIWeH to nowoczesne rozwiązanie, które łączy w sobie wiedzę pobraną z danych statystycznych ze specjalistyczną wiedzą zgromadzoną w odrębnej bazie.Narzędzie wspiera właścicieli sklepów internetowych pozwalając im na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

Finansowanie innowacji

Mamy świadomość, że innowacyjne projekty wymagają kapitału, dlatego świadczymy również usługi doradcze w procesie pozyskiwania finansowania np. z funduszy europejskich.

Ziemowit Michno, Dyrektor Strategiczny, Ideo Sp. z o.o.

Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 17 860 21 86
×

Klienci o nas