Obieg dokumentów dla administracji

"Praca urzędów i instytucji opiera się w znacznej mierze na sprawnej obsłudze dokumentów i informacji."

Wnioski, podania, umowy, korespondencja, pisma - każde z nich jest ważne. Jednak tradycyjne zarządzanie nimi jest niezwykle angażujące i czasochłonne. W dzisiejszych czasach obserwujemy stopniową informatyzację i cyfryzację pracy – nie tylko wśród firm ale także urzędów, administracji i instytucji publicznych. Wykorzystywanie możliwości jakich dostarcza nam współczesna technologia powinno stać się priorytetem.

Marcin Kandefer
Marcin Kandefer
Kierownik Projektów
  • +48 17 860 21 86 (wew.: 123)
Napisz do mnie

Urzędy i Jednostki Samorządu Terytorialnego to organizacje o wyraźnie wyodrębnionych działach i wielopoziomowych, złożonych strukturach. Zależności te utrudniają uporządkowanie i sprawne zarządzanie przepływem informacji i dokumentów.

System LOGITO pozwala w prosty sposób odzwierciedlić i zarządzać tymi podziałami i swobodnie przydzielać użytkownikom uprawnienia zgodne z ich kompetencjami. W prosty i czytelny sposób tworzone są ścieżki obiegu dla różnych rodzajów pism, ich adresatów i czynności jakie mogą podejmować (akceptować, odrzucać, edytować, komentować. przekazywać do zaopiniowania itd.)

Większa wydajność

Zaprojektowany przez nas system elektronicznego obiegu dokumentów LOGITO pozwala uporządkować i sprawnie zarządzać przepływem informacji i dokumentów. Jego wdrożenie realnie przyczyniło się do optymalizacji czasu i zwiększenia wydajność pracy w wielu organizacjach.

LOGITO to także możliwość wygodnego archiwizowania i wyszukiwania informacji. Dzięki wykorzystaniu oprogramowania wspomagającego skanowanie - OCR (ang. Optical Character Recognition), wprowadzanie do systemu i zapisywanie dokumentów w elektronicznej postaci jest proste i nie zajmuje dużo czasu. Z kolei zaawansowana wyszukiwarka pozwala na precyzyjne odnajdywanie treści – zarówno bieżących jak i archiwalnych. LOGITO zawiera także mechanizmy powiadomień, automatycznie przesyłające do wybranych użytkowników informacje o nowo przydzielonych zadaniach i dokumentach.

Czynnikami podnoszącymi efektywność pracy z systemem są także specyficzne dla administracji publicznej funkcjonalności. Wśród  nich warto wymienić integrację z ePUAP, obsługę podpisu elektronicznego, zgodność z EZD, czy zarządzanie archiwum dokumentów.

Korzyści z wdrożenia

  • automatyzacja powtarzalnych, rutynowych zadań
  • sprawna archiwizacja dokumentów i łatwe ich wyszukiwanie
  • obniżenie kosztów i oszczędność czasu
  • wysokie bezpieczeństwo i ochrona danych
  • ujednolicenie procesu obiegu dokumentów
  • przyspieszenie przepływu informacji

Bogata baza modułów

Nasza autorska platforma LOGITO posiada bogatą bazę modułów. Umożliwia nam także sprawne tworzenie modułów dedykowanych potrzebom danej jednostki administracyjnej. Pozwala to na pełne dostosowanie wdrażanej platformy do indywidualnych potrzeb Urzędu.

Zapytaj o ofertę
 
Platforma LOGITO - zobacz rozwiązania dla:

Co możemy dla Ciebie zrobić?

×

Klienci o nas