Checklista - bezpłatny PDFAnaliza przedwdrożeniowa - 100 pytań do dobrego wdrożenia PIM

Elektroniczny Obieg Spraw i Dokumentów dla KRRiT

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji to organ konstytucyjny, który stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. W skład Rady wchodzi pięciu członków, których kadencja ustawowo trwa 6 lat. Status prawny KRRiT regulowany przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.

Zadania i cele

Wdrożenie Systemu Obiegu Spraw i Dokumentów dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji obejmowało zarówno narzędzia administracyjne, służące m.in. do zarządzania użytkownikami systemu czy definiowania ścieżek obiegu dokumentów, jak i biznesowe – w postaci modułów, odpowiedzialnych za realizację poszczególnych procesów zachodzących w organizacji/instytucji.

Dedykowanymi narzędziami, jakie zaprojektowane zostały w celu realizacji powyższych wytycznych są:

 • Kancelaria,
 • Elektroniczny System Obiegu Dokumentów,
 • Archiwum Danych,
 • Klient poczty elektronicznej,
 • Aplikacja do modelowania procesów biznesowych.

Najbardziej istotnymi korzyściami zastosowanych rozwiązań jest przede wszystkim eliminacja chaosu informacyjnego poprzez uporządkowanie obiegu dokumentów oraz przepływu informacji w firmie, usystematyzowanie procesów administracyjnych i biznesowych wraz z możliwością ich koordynacji, czy redukcja kosztów związanych z bieżącą działalnością firmy.

W oparciu o autorskie rozwiązanie Ideo - system LOGITO - wdrożyliśmy System Obiegu Spraw i Dokumentów dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dodatkową zaletą wdrożenia w oparciu o autorskie rozwiązanie Ideo – system LOGITO – jest jego łatwa, intuicyjna obsługa - której jedynym odgórnym wymaganiem jest dostęp do Internetu – przy jednoczesnym szerokim wachlarzu usług.
System został wdrożony dla 200 pracowników, dla których przeprowadzone zostało także szkolenie z efektywniej jego obsługi.

Główne korzyści dla Klienta
 • Zwiększenie wydajności i efektywności pracowników,
 • usystematyzowanie procesów administracyjnych i biznesowych,
 • usprawnienie pracy w Instytucji,
 • lepsza kontrola działań pracowników,
 • usprawnienie przepływu informacji w Instytucji,
 • redukcja kosztów związanych z bieżącą działalnością.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 22 24 41 777
×

Klienci o nas