e-Commerce

"Na koniec 2020 roku udział e-commerce w sprzedaży detalicznej powinien stanowić 15%, z dynamiką wzrostu na poziomie 24% R/R."

Podsumowanie e-commerce 2017, Dominik Kaznowski

Klienci o nas