Pobierz bezpłatny raportNarzędzia i wtyczki wspierające rozwój sklepów internetowych.

Kursy i materiały szkoleniowe

"Nawet najlepsza platforma e-learningowa bez wartościowej merytoryki to jedynie kolejne linijki kodu..."
Paweł Teper
Paweł Teper
Kierownik projektów e-learningowych
Darmowa konsultacja

Na sukces i wymierne efekty szkoleń realizowanych za pomocą platform e-learningowych składa się wiele czynników. Jednym ważniejszych, jest właściwie przygotowana warstwa merytoryczna dostępna w platormie.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w tworzeniu i opracowaniu materiałów edukacyjnych. Uwzględniają one zarówno aspekty merytoryczne jak i edukacyjne, dzięki czemu zapewnią maksymalne efekty podnoszenia kompetencji pracowników. W oparciu o gruntowną wiedzę oraz posiadane doświadczenie biznesowe i naukowe realizujemy wartościowe materiały szkoleniowe, doskonale dostosowane do potrzeb odbiorców.

Sprawnie łączymy umiejętności techniczne oraz znajomość zasad i technik metodycznych stosowanych w edukacji. Pozwala to zagwarantować wysoką efektywność proponowanych przez nas materiałów.

Profesjonalne materiały szkoleniowe

Każdy materiał szkoleniowy musi być odpowiednio przygotowany pod kątem dydaktycznym. Podczas jego opracowywania należy wziąć pod uwagę zasady obowiązujące w procesie uczenia się takie jak poglądowość, samodzielność, indywidualizacja, problemowość itd.

W naszym zespole posiadamy specjalistów od metodyki nauczania, którzy przekształcą „suchy” materiał teoretyczny i szkoleniowy w gotowe, angażujące i interaktywne lekcje. W przypadku braku dostatecznych kwalifikacji w danej dziedzinie współpracujemy z zewnętrznymi ekspertami, którzy dostarczają nam szczegółowej i wyczerpującej wiedzy. Dostosowujemy ją do procesu uczenia się i opracowujemy gotowe zestawy edukacyjne.

Materiały dydaktyczne, w zależności od potrzeb oraz specyfiki przekazywanych informacji, mogą być przygotowane w postaci tekstów, elementów graficznych, plików dźwiękowych, filmów, animacji, ćwiczeń interaktywnych czy innych materiałów multimedialnych. Oferujemy także pomoc w opracowaniu testów czy quizów weryfikujących wiedzę.

e-Learning „szyty na miarę”

Proces opracowywania materiałów szkoleniowych przebiega w kilku etapach. Pracę rozpoczynamy od analizy obecnej sytuacji w Twojej organizacji. Poznajemy wówczas grono odbiorców do którego skierowane będzie szkolenie oraz zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa. Analizujemy również dotychczas stosowany proces edukacyjny i efekty jego realizacji. Pozwala nam to na sprecyzowanie pola do działania szkoleniowego i opracowania strategii działania.

Następnie na podstawie zgromadzonych informacji oraz udostępnionych materiałów źródłowych i wytycznych dostarczonych przez ekspertów dziedzinowych przygotowujemy scenariusz przebiegu oraz projekt szkolenia. Uwzględniamy tu specyfikę grupy docelowej, jej podatność edukacyjną i nawyki, których odpowiednie wykorzystanie pozwoli wzmocnić efekt procesu edukacyjnego.

Po konsultacjach przystępujemy do redakcji treści oraz opracowania wszelkich innych potrzebnych materiałów dydaktycznych. Tak przygotowane szkolenie jest poddane testom (najczęściej na grupie pilotażowej) oraz wdrożone na platformie szkoleniowej. W zależności od potrzeb możemy również na bieżąco monitorować efektywność szkoleń i rekomendować poprawki i modyfikacje, które pozwolą jeszcze skuteczniej osiągać cele określone na początku współpracy z Klientem.

Jeszcze więcej możliwości

Poza opracowywaniem materiałów od podstaw oferujemy także wszelką pomoc w dostosowywaniu obecnych treści szkoleniowych.

Zdarza się, że szkolenia, którymi dysponuje Klient nie spełniają swoich funkcji. Z pomocą przychodzą wówczas konsultacje merytoryczne oraz analizy dydaktyczne. Nasi specjaliści badają dostępny materiał szkoleniowy i wskazują obszary, które należy poprawić, by wzmocnić skuteczność przekazywania wiedzy.

Oferujemy także przystosowanie posiadanych aktualnie szkoleń do nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz trendów nauczania. Odpowiednia optymalizacja oraz zastosowanie takich rozwiązań jak animacje, ankiety czy testy sprawią, że będą one jeszcze skuteczniejsze.

 

Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 17 860 21 86
×

Klienci o nas