ZobaczNasi Klienci w Konkursie „Dyrektor e-Commerce Roku 2024"

Badania użyteczności i testy A/B

Bardzo ważnym elementem projektowania produktów cyfrowych i stron internetowych jest zapewnienie użytkownikom jak najlepszej jakości doświadczenia. W tym celu stosuje się między innymi badania użyteczności oraz testy A/B. 

....Sprawdź jak możemy Ci pomóc:   Bezpłatna konsultacja  
Mateusz Bober
Mateusz Bober
Kierownik Projektów Marketingowych
Darmowa konsultacja

Badania użyteczności to proces analizowania, jak użytkownicy wchodzą w interakcje z danym produktem lub stroną internetową. Głównym celem jest zrozumienie:

 • jak użytkownicy używają produktu,
 • jakie trudności napotykają,
 • jakie elementy przyciągają ich uwagę oraz w jaki sposób się nimi posługują.

Badania te mogą obejmować obserwacje, wywiady, testy wydajnościowe i inne techniki, aby dostarczyć twórcom informacji zwrotnych na temat tego, co działa dobrze, a co może wymagać poprawy.

Testy A/B są eksperymentami polegającymi na porównywaniu dwóch różnych wersji elementów interfejsu lub zawartości, aby określić, która wersja działa lepiej w kontekście określonego celu.

Na przykład można przetestować dwa różne nagłówki strony internetowej, aby zobaczyć, który z nich przyciąga więcej kliknięć lub konwersji. Dzięki testom A/B można dokładnie określić, które zmiany mają pozytywny wpływ na zachowanie użytkowników i w efekcie poprawiają wyniki biznesowe.

Korzyści z analizy interakcji użytkowników

Analiza interakcji użytkowników przynosi wiele korzyści dla projektantów, twórców i właścicieli stron internetowych czy aplikacji:

 1. Poprawa użyteczności: Pozwala zrozumieć, gdzie użytkownicy napotykają trudności podczas korzystania z produktu, co pozwala na wprowadzanie poprawek i tworzenie bardziej intuicyjnych interfejsów.
   
 2. Optymalizacja konwersji: Analiza interakcji pomaga zidentyfikować miejsca, w których użytkownicy rezygnują z aktywności, np. opuszczają koszyk zakupów. Dzięki temu można podejmować działania mające na celu zwiększenie konwersji.
   
 3. Lepsze dostosowanie do użytkowników: Poznanie preferencji i zachowań użytkowników, co umożliwia dostosowanie treści, oferty czy funkcjonalności do ich potrzeb.
   
 4. Dowody na efektywność: Analiza interakcji dostarcza mierzalnych danych, które potwierdzają skuteczność wprowadzanych zmian, co jest szczególnie istotne w kontekście podejmowania decyzji biznesowych.

Identyfikuj miejsca zmniejszonej aktywności i zwiększaj konwersje.
Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

   Umów się na konsutacje  

Zastosowanie w różnych branżach

Badania użyteczności i testy A/B mają uniwersalne zastosowanie w wielu branżach:

E-commerce: W sklepach internetowych analiza interakcji pomaga poprawiać proces zakupowy i zwiększać konwersje poprzez eliminację barier zakupowych. Dzięki systematycznym testom A/B, e-commerce może szybko weryfikować, które rozwiązania przynoszą najlepsze rezultaty, co pozwala na dynamiczną adaptację do zmieniających się preferencji i potrzeb klientów.

Medycyna: W aplikacjach medycznych i zdrowotnych analiza interakcji może przyczynić się do tworzenia bardziej intuicyjnych narzędzi i zwiększenia zaufania pacjentów. Poprzez systematyczne testy A/B, twórcy aplikacji mogą skutecznie oceniać różne rozwiązania interfejsowe oraz funkcjonalności, dostosowując je do potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz personelu medycznego.

Bankowość: W sektorze finansowym badania użyteczności pozwalają na projektowanie bezpiecznych i wygodnych interfejsów bankowych aplikacji mobilnych czy internetowych. Dzięki testom A/B oraz badaniom użyteczności, banki mogą precyzyjnie oceniać skuteczność różnych elementów interfejsu, takich jak układ strony, przyciski, formularze czy procesy płatności.

Edukacja: Odpowiednie projektowanie interfejsów oraz treści edukacyjnych na podstawie analizy interakcji może przyczynić się do efektywniejszego przyswajania wiedzy, zwiększenia motywacji do nauki oraz podniesienia poziomu zaangażowania uczniów w proces edukacyjny.

Technologia: W przypadku oprogramowania czy urządzeń elektronicznych analiza interakcji jest kluczowa dla zapewnienia łatwości obsługi i skuteczności, co wpływa na użytkowników poprzez poprawę doświadczenia użytkownika i zwiększenie akceptacji produktu na rynku.

Metody badań użyteczności

W celu zrozumienia i poprawy użyteczności produktu lub strony internetowej wykorzystuje się różne metody badań użyteczności, które można zastosować w zależności od konkretnego celu i dostępnych zasobów: 

Obserwacje
Umożliwiają bezpośrednie monitorowanie użytkowników podczas korzystania z produktu. To pozwala na zidentyfikowanie problemów i trudności, z jakimi się spotykają, oraz na obserwowanie ich naturalnych zachowań.

Wywiady z użytkownikami
Polegają na przeprowadzaniu rozmów z użytkownikami, aby zdobyć głębsze zrozumienie ich potrzeb, oczekiwań i opinii na temat produktu. Wywiady pozwalają na uzyskanie szczegółowych informacji, które mogą być trudniejsze do uzyskania za pomocą innych metod. 

Ankiety i kwestionariusze
Wprowadzenie użytkowników w proces oceny produktu za pomocą ankiet lub kwestionariuszy pozwala na zebranie opinii większej liczby osób, choć może być mniej szczegółowe niż wywiady. 

Testy zadań
Polegają na przekazaniu użytkownikom konkretnych zadań do wykonania w interfejsie produktu. Dzięki temu można zidentyfikować, jakie trudności napotykają podczas wykonywania typowych czynności. 

Testy wydajnościowe
Oceniają szybkość i wydajność produktu, np. jak szybko użytkownicy znajdują określone informacje czy wykonują konkretne akcje. 

Mapy cieplne i analiza danych użytkowania
Dzięki narzędziom analitycznym można śledzić, które obszary interfejsu są najczęściej oglądane, gdzie użytkownicy klikają i jak długo przebywają na poszczególnych stronach.


   Skontaktuj się z nami  
i sprawdź, jakie badania użyteczności możemy przeprowadzić dla Ciebie.

Proces tworzenia i wdrażania testów A/B

Testy A/B są procesem ciągłym i iteracyjnym. Kluczowe jest ciągłe analizowanie danych, eksperymentowanie i wprowadzanie optymalizacji w celu osiągnięcia lepszych wyników biznesowych i użytkowników. Jak kształtuje się proces tworzenia i wdrażania testów A/B?

 1. Określenie celu: definiuj, jaki cel chcesz osiągnąć za pomocą testu A/B. Może to być zwiększenie konwersji, poprawa interakcji użytkowników, zwiększenie średniego czasu spędzonego na stronie itp.
   
 2. Wybór elementów do testu: Wybierz konkretne elementy, które chcesz porównać. To mogą być np. nagłówki, przyciski CTA (call-to-action), obrazy czy treści tekstu.
   
 3. Tworzenie wariantów: Stwórz dwie różne wersje wybranych elementów. Wariant A (oryginalny) będzie służył jako punkt odniesienia, a wariant B będzie alternatywną wersją, którą chcesz przetestować. 
   
 4. Podział ruchu: Podziel ruch użytkowników na dwie grupy losowo. Jedna grupa będzie widziała wariant A, a druga wariant B. Ważne jest, aby podział był losowy, aby uniknąć wpływu innych zmiennych.
   
 5. Wdrożenie testu: Wprowadź zmiany na żywej stronie lub w produkcie. To może być poprzez wstawienie kodu JavaScript lub innego narzędzia, które umożliwi dynamiczne wyświetlanie różnych wariantów dla różnych użytkowników.
   
 6. Monitorowanie wyników: Śledź zachowanie użytkowników na obu wariantach. W zależności od celu testu może on obejmować analizę kliknięć, konwersji, średniego czasu spędzonego na stronie, większej ilości sprzedaży itp.

Testy A/B: Analiza wyników i optymalizacja

Po zakończeniu testu A/B, następnym etapem jest analiza uzyskanych wyników oraz podejmowanie decyzji w kierunku optymalizacji.

W pierwszej kolejności, warto ocenić statystyczną rzetelność zebranych danych, aby upewnić się, że posiadamy wystarczającą ilość próbek dla wiarygodnych wyników.

Kolejnym krokiem jest dokładne porównanie osiągniętych rezultatów pomiędzy wariantem A a wariantem B. W tym kontekście istotne jest zdefiniowanie, który wariant osiągnął lepsze wyniki pod względem ustalonego celu testu.

Analiza nie ogranicza się jednak wyłącznie do liczb. Ważne jest także zgłębienie przyczyn ewentualnych różnic między wariantami. Może to obejmować analizę różnic w treści, układzie, kolorystyce czy emocjach wywołanych przez elementy interfejsu.

W oparciu o te wnioski, można podjąć merytoryczne decyzje dotyczące dalszych działań. Wariant, który osiągnął lepsze wyniki, może być wprowadzony jako trwałe zmiany w projekcie.

Jeśli różnice nie są znaczące, można przeprowadzić dalsze testy lub poszukać innych obszarów do optymalizacji. Analiza wyników i podejmowane decyzje stanowią kluczowy proces w doskonaleniu produktów i wdrażaniu zmian, które przynoszą realne korzyści dla użytkowników i osiągają zamierzone cele biznesowe.

  Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić  

Kiedy stosować badania użyteczności, a kiedy testy A/B?

Badania użyteczności stosuj na początku procesu projektowego, gdy chcesz zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z produktu, zidentyfikować ich potrzeby i problemy.

Badania użyteczności są szczególnie przydatne, gdy planujesz znaczące zmiany w interfejsie, które wymagają gruntownego zrozumienia zachowań użytkowników.

Testy A/B możesz wykorzystać, gdy masz konkretne elementy interfejsu lub treści, które chcesz porównać w celu określenia, która wersja działa lepiej.

Testy A/B są bardziej odpowiednie, gdy masz już pewne hipotezy lub zmiany, których wpływ chcesz mierzyć w sposób bardziej ilościowy.

Badania użyteczności i testy A/B – przykłady zastosowania w praktyce

 1. E-commerce: Po przeprowadzeniu badań użyteczności, zidentyfikowano, że koszyk zakupów jest źródłem porzuceń. Można przeprowadzić test A/B, porównując różne układy koszyka i przycisków "Kup teraz", aby zwiększyć konwersje.
   
 2. Aplikacja mobilna: Po badaniach użyteczności okazało się, że użytkownicy mają trudności z nawigacją po aplikacji. Test A/B może obejmować porównanie różnych układów menu i nawigacyjnych ikon, aby zwiększyć łatwość użytkowania.
   
 3. Strona internetowa: Badania użyteczności wskazały na niską skuteczność formularza kontaktowego. W teście A/B można przetestować różne pola formularza i komunikaty, aby zwiększyć liczbę wypełnionych formularzy.
   
 4. Newsletter: Po analizie danych okazało się, że użytkownicy rzadko klikają na linki w newsletterze. Test A/B może obejmować porównanie dwóch różnych wersji treści i układu linków, aby zwiększyć współczynnik klikalności.

W skrócie, integracja badań użyteczności i testów A/B umożliwia holistyczne podejście do doskonalenia produktów cyfrowych. Badania użyteczności pomagają zrozumieć kontekst i potrzeby użytkowników, a testy A/B pozwalają mierzyć skuteczność wprowadzanych zmian i optymalizować interfejs w oparciu o konkretne wyniki.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

W Ideo Software zapewniamy kompleksowe wsparcie w dziedzinie badań użyteczności i testów A/B, dzięki czemu Twój projekt cyfrowy będzie osiągał lepsze wyniki i spełniał oczekiwania użytkowników. Nasze usługi obejmują:

Profesjonalną analizę i wdrożenie strategii: Dzięki naszym ekspertom z dziedziny UX/UI oraz badań użytkowników, przeprowadzimy szczegółową analizę Twojego produktu i zaproponujemy strategie optymalizacji oparte na solidnych badaniach.
 

Indywidualne podejście do każdego projektu: Rozumiemy, że każdy projekt jest unikalny. Dlatego podejdziemy do Twojego projektu indywidualnie, dostosowując nasze podejście do Twoich potrzeb i celów.
 

Wykorzystanie najnowszych narzędzi i technologii: Jako specjaliści w dziedzinie rozwoju oprogramowania, stosujemy najnowsze narzędzia i technologie, które pomogą w efektywnym przeprowadzeniu badań oraz testów A/B.
 

Wsparcie ekspertów z wieloletnim doświadczeniem: Nasz zespół składa się z doświadczonych ekspertów z obszaru projektowania interfejsów, badań użytkowników oraz optymalizacji, którzy z przyjemnością pomogą w osiągnięciu Twoich celów.

Nie ważne, czy potrzebujesz kompleksowej analizy użytkowników, przeprowadzenia testów A/B czy wsparcia w optymalizacji interfejsu – jesteśmy gotowi sprostać Twoim potrzebom i dostarczyć efektywnych rozwiązań, które poprawią jakość Twojego produktu. Skontaktuj się z nami – wspólnie znajdziemy rozwiązanie dopasowane do Twojego biznesu!

Porozmawiajmy

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 17 860 21 86
×

Klienci o nas