ZobaczNasi Klienci w Konkursie „Dyrektor e-Commerce Roku 2024"
Minimal Viable Product

Sprawdź swój pomysł

Zbudujemy Twoją aplikację w modelu MVP
– szybko i z niższym wkładem na start

Dwie kolumny MVP_zespół

Partnerstwo w rozwoju. MVP na miarę Twoich potrzeb

Doświadczony zespół


Nowe idee realizujemy doświadczonym zespołem ekspertów wielu dziedzin, który każdego dnia współpracuje z liderami różnych branż w Polsce i za granica. 
 

Dwie kolumny_MVP_wdrożenie

 

Niski koszt wdrożenia


System opracowanie wersji minimalnej -  (Minimum Valuable Product) umożliwia optymalizację budżetu, niezbędnego do wprowadzenia produktu na rynek.

Dwie kolumny_MVP_potrzeby_rynku

Badanie potrzeb rynkowych


Badanie potrzeb rynkowych pozwala lepiej zrozumieć, kim są potencjalni klienci, jakie mają problemy, potrzeby i oczekiwania. Dzięki temu można dostosować produkt do rzeczywistych wymagań rynku.
 

Poznaj zalety opracowania wersji MVP

Czym tak właściwie jest analiza przedwdrożeniowa?

Zastanawiałeś się, czym jest analiza przedwdrożeniowa i dlaczego jest ważna dla sukcesu projektu? W tym filmie wyjaśniamy, na czym polega ten kluczowy proces, który pomaga firmom zrozumieć potrzeby klientów przed wdrożeniem nowych rozwiązań.

Czas trwania: 04:30

Zobacz film

Proces wykonania MVP

1 Warsztaty produktowe

Określamy cele, które planujemy osiągnąć

 • Lista wymagań funkcjonalnych
 • Wyznaczenie celu
 • Określenie miar sukcesu
2 Modelowanie produktów

Określamy cech produktu poprzez wyznaczenie elementów must-have

 • Opracowanie projektu UI/UX
 • Diagram przepływu danych
 • Określenie modelu danych
 • Lista oczekiwanych User Story
3 Wykonanie produktu

MVP pozwala na ocenę, jakie funkcjonalności będą przydatne na dalszym etapie rozwoju projektu

 • Dobór narzędzi no-code / low-code
 • Strategia sposobu użycia narzędzi
 • Opracowanie produktu MVP
 • Raportowanie przebiegu prac
4 Walidacja osiągniętych rezultatów

Ocena efektywności MVP na podstawie rzeczywistych danych

 • Wykorzystanie narzędzi analitycznych
 • Zebranie danych od użytkowników
 • Określenie potrzeb klientów
 • Określenie ścieżki rozwoju
 

Główne zadania Proof of Concept

Profesjonalna weryfikacja pomysłu na produkt


W wyniku przeprowadzenia Proof of Concept (PoC) uzyskujemy odpowiedź na pytanie, czy rozwijanie i tworzenie danego produktu ma sens.

Jeżeli PoC potwierdzi wykonalność i potencjał produktu, możemy podjąć decyzję o kontynuowaniu prac i przejściu do kolejnych etapów, takich jak tworzenie prototypu czy Minimum Viable Product (MVP). Efektem PoC jest przekonanie, że projekt ma realny potencjał na sukces, co uzasadnia inwestowanie dalszych zasobów w jego rozwój.


To narzędzie, które pozwala uzyskać opinie od użytkowników na wczesnym etapie. PoC identyfikuje problemy oraz potwierdza potencjał produktu. W fazie PoC szczegółowo analizujemy przeszkody i wykazujemy, że produkt spełnia rynkowe potrzeby i jest realny do wdrożenia. 

Najczęściej zadawane pytania

Tworząc MVP możesz przetestować swój produktowy pomysł na rynku, minimalizując jednocześnie koszty i zasoby inwestycyjne. To pozwala na weryfikację założeń, zebrania opinii użytkowników oraz podejmowania świadomych decyzji dotyczących dalszego rozwoju.

Czasami nawet najlepsze pomysły okazują się nietrafne, gdy ujrzą światło dzienne.
Stosując zasadę "lean startup" możesz ocenić zainteresowanie konsumentów produktem i określić, w jaki sposób trzeba go jeszcze udoskonalić.

Konfrontacja pomysłu z rzeczywistością oraz zebranie informacji zwrotnej jest ważne przy dopracowywaniu ostatecznej wersji produktu, który będzie wprowadzony na rynek.
Dlaczego warto tworzyć wersje MVP z Ideo?

Tworząc MVP możesz przetestować swój produktowy pomysł na rynku, minimalizując jednocześnie koszty i zasoby inwestycyjne. To pozwala na weryfikację założeń, zebrania opinii użytkowników oraz podejmowania świadomych decyzji dotyczących dalszego rozwoju.

Wyznaczenie czasu potrzebnego na stworzenie pierwszej wersji produktu (MVP) zależy od różnych czynników, takich jak złożoność projektu oraz jego specyfika. Nasz zespół ekspertów ds. rozwoju MVP dokładnie oceni te parametry i przedstawi precyzyjne oszacowanie czasowe po szczegółowej analizie projektu. Proces tworzenia MVP może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, uwzględniając wszystkie istotne aspekty, aby zapewnić optymalne rezultaty.

Po zakończeniu procesu zachowasz pełną kontrolę nad MVP i jego kodem źródłowym. Nasze działania biznesowe opierają się na transparentności i etyce. W momencie ukończenia projektu dostarczymy Ci wszystkie niezbędne zasoby, w tym dokumentację i materiały projektowe.

Nasze doświadczenie obejmuje różnorodne technologie i platformy, takie jak tworzenie stron internetowych (React, Next.js, Nuxt.js), rozwój aplikacji mobilnych na różne platformy (React Native i Flutter dla systemów iOS i Android), korzystanie z platform no-code i low-code oraz frameworków backendowych (Node.js, PHP). Dobieramy stos technologiczny, który najlepiej odpowiada wymaganiom projektu.

Nasze usługi rozwoju MVP mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb branżowych i produktowych, czy to w obszarze mobilności, logistyki, finansów, edukacji, rozrywki lub mediów społecznościowych. Oferujemy elastyczne podejście, które odpowiada różnorodnym wymaganiom naszych klientów.

Rozpoczęcie jest łatwe – wystarczy skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy. Po omówieniu pomysłu na produkt, jego celów oraz harmonogramu, nasz zespół zorganizuje wstępne konsultacje. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami, rozpoczniemy od przeprowadzenia warsztatów produktowych.
Chociaż szczegółowa specyfikacja nie jest wymagana, klarowne zarysowanie pomysłu na produkt oraz jego głównych funkcji może ułatwić naszemu zespołowi doprecyzowanie koncepcji, wyodrębnienie kluczowych funkcji oraz opracowanie planu działania.
Naszym celem jest zapewnienie płynnego i dopasowanego do potrzeb użytkowników doświadczenia, dlatego też oferujemy pomoc naszego zespołu doświadczonych ekspertów UX.
Zdecydowanie. Po wdrożeniu i potwierdzeniu przydatności MVP, jesteśmy gotowi kontynuować naszą współpracę, rozwijając kolejne iteracje oraz skalując produkt. Analizujemy opinie użytkowników, identyfikujemy obszary wymagające ulepszeń oraz wdrażamy nowe funkcje, dążąc do długoterminowego sukcesu produktu.
Nasz zespół kładzie duży nacisk na zrozumienie różnorodnych branż i ich potrzeb. Dzięki szerokiemu doświadczeniu oraz elastycznemu podejściu jesteśmy w stanie dostosować nasze usługi do specyficznych wymagań Twojej branży.
Po dokładnym zbadaniu rynku i potrzeb Twoich klientów, nasz zespół podejmie działania w celu zapewnienia dalszego rozwoju produktu. Analizujemy opinie użytkowników, wdrażamy nowe funkcje oraz dostosowujemy strategię, aby zapewnić ciągły rozwój i sprostać oczekiwaniom Twoich klientów.

Nasz zespół pomoże Ci nie tylko w przygotowaniu materiałów prezentacyjnych i strategii, ale również udzieli wsparcia w procesie negocjacji z potencjalnymi fundatorami lub inwestorami. Działamy jako partner, wspierając Cię na każdym etapie, abyś mógł osiągnąć sukces w realizacji swojego pomysłu biznesowego.  

Ilość osób zaangażowanych w przygotowanie produktu MVP może się różnić w zależności od jego złożoności i wymagań. Zazwyczaj w procesie tworzenia MVP uczestniczy zespół wielodyscyplinarny, który może składać się z programistów, projektantów UX/UI, analityków danych oraz innych ekspertów branżowych. Ostateczna liczba osób zależy od zakresu projektu i dostosowywana jest, aby zapewnić efektywność i wysoką jakość wykonania.
W Ideo jesteśmy otwarci na współpracę z naszymi klientami i doceniamy ich zaangażowanie w proces tworzenia produktu. Możesz aktywnie uczestniczyć w spotkaniach, wyrażać swoją opinie i pomysły, a także współpracować z naszym zespołem w celu osiągnięcia wspólnych celów. Nasza współpraca opiera się na transparentności i partnerstwie, więc Twoja aktywna rola jest mile widziana i ceniona.

Poznaj historię sukcesu produktów naszych klientów

Wsparcie Twojego biznesu w oparciu o nowoczesne rozwiązania