Kampanie e-marketingowe

"Opracuj strategię promocji i dobierz odpowiednie narzędzia reklamy."

Nie ma możliwości określenia skuteczności kampanii e-marketingowej przed jej realizacją, ale można – bazując na wiedzy i doświadczeniu – już na tym etapie zwiększyć prawdopodobieństwo jej sukcesu. Pomagamy naszym Klientom ustrzec się przed ewentualnymi błędami wykorzystując wszelkie dostępne środki e-marketingu.

Wojciech Szymański
Wojciech Szymański
Dyrektor działu Marketingu Internetowego
  Darmowa konsultacja

  Kampanie e-marketingowe odgrywają znaczącą rolę w sukcesie każdego internetowego przedsięwzięcia. Marki zazwyczaj w ramach swoich działań skoncentrowane są na budowaniu widoczności w sieci. To jednak za mało. Rozpoznawalność nie zapewnia pełnego sukcesu - owszem przyczynia się do realizacji celów firmy, jednak nie w stopniu maksymalnym. Przede wszystkim nie skłania konsumentów do głębszego zainteresowania światem marki.

  Nawet najlepszy na rynku produkt czy usługa bez kampanii promującej nie uzyska efektu sprzedażowego i wizerunkowego w stopniu oddającym wypracowany dotychczas potencjał. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie kompleksowej kampanii e-marketingowej, która w pełni ukaże możliwości marki. Klienci powierzający nam działania promocje swojej firmy, zyskują pewność, że zostaną wykorzystane wszystkie dostępne na rynku narzędzia i instrumenty komunikacji e-marketingowej.

  Jak to robimy?

  Pracę nad kampanią rozpoczynamy od zaprojektowania poszczególnych jej etapów. To strategia jest puntem wyjściowym kampanii marketingowej w internecie. Działania e-marketingowe prowadzimy w oparciu o narzędzia technologiczne, mechanizmy komunikacji oraz wspomagające koncepcje marketingowe. Jesteśmy skoncentrowani na wyniku, ale doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że kampania e-marketingowa jest procesem. Dlatego nad każdym jego etapem czuwa zespół specjalistów, gotowy na bieżąco reagować i udoskonalać przyjętą koncepcję. Do elementów strategii kampanii e-marketingowej w naszym wydaniu należą m.in.:

  • całościowa analiza działalności konkurencyjnych firm,
  • opis wykorzystywanych narzędzi promocyjnych,
  • harmonogram przebiegu działań,
  • charakterystyka grup docelowych przekazu marketingowego,
  • określenie potrzeb klientów marki miejsc, w których dochodzi do kontaktu z marką,
  • plan działań na wszystkich kanałach komunikacji marki.

  Przeprowadziliśmy już setki kampanii e-marketingowych, osiągając wszystkie przyjęte w ramach strategii cele. Dlatego mamy pełną świadomość tego, że wybór niewłaściwych narzędzi prowadzi do niepotrzebnych kosztów oraz niekorzystnie wpływa na efektywność całej akcji promocyjnej. Chronimy naszych Klientów przed wyborem narzędzi mogących generować straty, ale i nieumiejętnym wykorzystaniem odpowiednich. Stąd też narzędzia dopasowujemy biorąc pod uwagę zakładany cel kampanii (to on nadaje kierunek naszym działaniom) oraz rodzaj promowego produktu lub usługi, grupę docelową i budżetu przeznaczony na realizację przedsięwzięcia.

  Niezbędna w prowadzeniu skutecznych działań e-marketingowych jest zoptymalizowana strona internetowa. Poprawa funkcjonalności witryny również wchodzi w zakres usługi, dlatego nasi Klienci nie muszą samodzielnie dbać ten aspekt projektu.

  Przeczytaj więcej o kampaniach e-marketingowych.

  Najważniejsze korzyści

  Certyfikowany Partner Google Premier

  Prowadzenie kampanii e-marketingowych pomaga firmie podejmować trafne decyzje biznesowe. Pozyskiwane podczas planowania strategii informacje są cennym źródłem wiedzy zarówno o samej marce, jak i jej klientach czy konkurencji. Wdrażane przez nas działania pozwalają na budowanie spójnego przekazu marketingowego i znacząco wpływają na postrzeganie marki przez jej odbiorców, wychodząc poza internetową przestrzeń. Już na samym początku, komunikacji z klientami nadany zostanie właściwy kierunek, co w konsekwencji przełoży się na pełną realizację celów wizerunkowych, informacyjnych i sprzedażowych. Nasze usługi kierujemy do firm, które funkcjonują na rynku wiele lat, odświeżając ich wizerunek i budując zupełnie nowy przekaz marketingowy. Marki, które wprowadzają na rynek nowe produkty oraz te dopiero stawiające pierwsze kroki w biznesie - również mogą liczyć na fachowe wsparcie naszego zespołu.

  O tym, jak skuteczna Facebook Marketing Partnerbędzie kampania, decyduje przede wszystkim doświadczenie osób tworzących koncepcję oraz realizujących projekt. Nasza firma od wielu lat prowadzi wielopłaszczyznowe działania e-marketingowe. Nabyta praktyka pozwala nam skutecznie prowadzić najbardziej zaawansowane przedsięwzięcia.

   

  Co oferujemy

  • Zapewniamy opracowanie strategii wykorzystującej optymalne narzędzia marketingu internetowego na rzecz uzyskania przewagi nad konkurencją.
  • Działania e-marketingowe prowadzimy uwzględniając całościową perspektywę – od zaplanowania strategii poprzez stworzenie kreacji wizualnej i wdrożenie narzędzi, po analizę i konsulting.
  • Przeznaczone na kampanię e-marketingową środki budżetowe wykorzystujemy efektywnie, w zupełności eliminując posunięcia niekorzystne finansowo.
  • Zbudowanie rozpoznawalności marki - opracowujemy nazwy i pomagamy we wprowadzeniu na rynek nowych produktów lub nowo powstających serwisów.
  • Przez cały okres kampanii śledzimy posunięcia konkurencji i analizujemy nasze działania względem środowiska działalności naszego Klienta.
  • Koncentrujemy się na maksymalnym wyczerpaniu możliwości zasobów koncepcyjnych i technologicznych.

  Co możemy dla Ciebie zrobić?

  ×

  Klienci o nas