Urlopy i delegacje

"Planowanie i odpowiednia obsługa urlopów pozwala wyeliminować niespodziewane przestoje organizacji."

Składanie wniosków urlopowych kojarzy się z dodatkową, konieczną biurokracją. W naszej aplikacji to tylko jedno kliknięcie.

Marcin Kandefer
Marcin Kandefer
Kierownik Projektów
Napisz do mnie

Rozwój firmy wymaga bezpośredniego kontaktu jej przedstawicieli z kontrahentami lub potencjalnymi i nowymi klientami. Brak bieżącej informacji na temat pracowników będących w podróży służbowej lub przebywających na urlopie, szczególnie w dużej firmie, może być przyczyną chaosu organizacyjnego.

Aplikacja umożliwia zarówno proces złożenia i uzupełnienia wniosków w formie elektronicznej, jak i ich późniejsze rozliczenie. Akceptacja wniosków odwzorowuje strukturę firmy i zależności występujące pomiędzy pracownikami. Istnieje możliwość wstępnej akceptacji wniosków, jak również odrzucenie już zaakceptowanego wniosku.

Rozwiązanie automatyzuje przygotowanie rocznego planu urlopów. Każdy z pracowników ma dostęp do kalendarza, w którym prezentowane są terminy nieobecności pozostałych. W module dostępne jest narzędzie administracyjne, które umożliwia ustawienie parametrów urlopów, a także delegacji dla każdego pracownika z osobna.

System ułatwia także managerom proces monitorowania podróży służbowych pracowników, kosztów delegacji oraz generowanych dzięki nim zysków w kontekście rozwoju kompetencji poszczególnych osób.

Wybrane funkcje aplikacji

Kalendarz urlopów:

 • Składanie wniosku urlopowego w wersji elektronicznej
 • Automatyczne przesłanie informacji do przełożonego
 • Zarządzanie urlopami planowanymi
 • Możliwość ustanowienia zastępstwa za osobę przebywającą na urlopie
 • Możliwość ustawienia parametrów urlopu dla każdego z pracowników
 • Możliwość sporządzanie rocznego planu urlopów pracowników
 • Integracja z zewnętrznymi aplikacjami np. modułem intranetu, kalendarza, rozliczeniami pracowniczymi i harmonogramem prac

Rozliczanie delegacji

 • Wypełnianie wniosku z określeniem typu podróży służbowej (krajowa, zagraniczna), czasu jej trwania, celu, środka lokomocji, kwoty zaliczki, osób zaangażowanych itp.
 • Możliwość ustanowienia zastępstwa za osobę delegowaną (osoba zastępująca otrzymuje informację + automatycznie są przydzielane odpowiednie uprawnienia)
 • Dostęp do terminarza podroży służbowych pracowników oraz wgląd w historię każdej z nich
 • Integracja z bieżącą tabelą kursów walut, wykazem kosztów pobytu w poszczególnych krajach, wysokością diet, kosztów paliwa z podziałem na samochody firmowe, podziałem kosztów z wyszczególnieniem ich na osobę w przypadku wyjazdu grupowego
 • Integracja z modułami intranetu, kalendarza, rezerwacją zasobów, zarządzaniem flotą samochodów firmowych, rozliczeniami pracowniczymi i harmonogramem prac
 • Możliwość generowania raportów dotyczących podróży służbowych z podziałem na poszczególne kategorie z możliwością importowania ich do arkusza kalkulacyjnego
Zapytaj o ofertę
 
Platforma LOGITO - zobacz rozwiązania dla:

Co możemy dla Ciebie zrobić?

×

Klienci o nas