Pobierz bezpłatny raportNarzędzia i wtyczki wspierające rozwój sklepów internetowych.

Intranet - przykładowe moduły funkcjonalne

"Platforma dopasowana do Twojego biznesu"

Intranet to system, który musi być w pełni dostosowany do potrzeb organizacji, w której jest wdrażany. Klient może wybierać z szerokiego wachlarza dostępnych modułów lub zlecić zaprojektowanie i wdrożenie modułu dedykowanego. W ten sposób jesteśmy w stanie zrealizować platformę kompatybilną z innymi, posiadanymi przez Klienta systemami oraz maksymalnie spełniającą jego oczekiwania.

Urszula Kandefer
Urszula Kandefer
Kierownik Projektów
  Darmowa konsultacja

  Intranet oferuje szeroki wachlarz możliwości, dzięki czemu jego wdrożenie stanowi istotny krok w rozwoju firmy. Usprawnia i skraca procesy, dostarcza poszukiwaną wiedzę, wspiera rozwój zespołu. Pracownicy już kilka miesięcy po wdrożeniu nie wyobrażają sobie bez niego codziennej pracy.

  Intranet, by spełniać pokładane w nim oczekiwania, musi być w pełni dostosowany do potrzeb. Klient może wybierać z szerokiego wachlarza modułów lub zlecić przygotowanie modułu dedykowanego. W ten sposób wdrażamy platformę, która sprawnie współpracuje z innymi obecnymi u Klienta systemami i spełnia jego oczekiwania.

  W zdefiniowaniu potrzeb może pomóc analiza przykładowych modułów funkcjonalnych intranetu, które prezentujemy poniżej.

  Aktualności
  Moduł wykorzystywany w celu publikacji aktualnych informacji o firmie. Treści wyświetlane są w następujących odsłonach: widok pierwszy to skrót informacji z fotografią; widok drugi to pełna treść informacji wraz z pozostałymi zdjęciami, plikami, tabelami itp. Moduł posiada graficzny edytor WYSIWYG.

  Ankiety
  Moduł pozwala na samodzielne projektowanie nawet bardzo skomplikowanego formularza ankietowego lub formularzy aplikacyjnych. Wyniki ankiety są gromadzone w bazie danych, a administrator posiada dostęp do wszystkich wpisów. Istnieje również możliwość eksportu danych do pliku .xls.

  Baza wiedzy/dokumentów
  Pozwala na przechowywanie wszelkich potrzebnych w firmie dokumentów. Każdy z nich może być dodawany według podziału na kategorie (parametrami słownikowymi), czyli zostanie zachowana dowolność w ich dodawaniu. Moduł jest powiązany z systemem uprawnień – można nadać ograniczone dostępy do dokumentów lub całych kategorii.

  Blogi
  Moduł umożliwiający prowadzenie blogów przez użytkowników Twojej platformy intranetowej. Blogi takie mogą być prowadzone i zarządzane przez jedną osobę (blogi autorskie) jak i "zespół redakcyjny" (blogi działowe lub firmowe). Często jest to bardziej angażująca forma dzielenia się wiedzą przez wewnętrznych ekspertów.

  Chat
  Możliwość przeprowadzania rozmów / wywiadów między pracownikami lub np. z członkami zarządu, prezesem itp.

  Delegacje
  Elektroniczne zarządzanie delegacjami wraz z ich rozliczaniem. Moduł pozwala na obieg delegacji pomiędzy pracownikiem, przełożonym a księgowością.

  e-Learning
  Jest to jedno z najbardziej naturalnych rozszerzeń systemu intranetowego, które wspiera proces podnoszenia kompetencji wśród pracowników organizacji. Dzięki wykorzystaniu szkoleń w formie zdalnej lub "na żądanie", wzrasta efektywność szkolenia, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów stałych ze szkoleniem związanych.

  Ewidencja faktur
  Moduł pozwala na elektroniczną ewidencję faktur kosztowych, ich dekretację oraz elektroniczne podpisywanie.

  Forum
  Forum dyskusyjne jest mechanizmem pozwalającym w czasie rzeczywistym komunikować się pomiędzy pracownikami firmy.

  Galeria zdjęć
  Daje możliwość dodawania zdjęć wraz z opisami przez każdego pracownika posiadającego w intranecie odpowiednie uprawnienia. Do modułu jest uruchamiana możliwość głosowania na zdjęcia przez użytkowników. Zdjęcia są pogrupowane tematycznie w galerie. W ten sposób można ławo i szybko publikować zdjęcia w intranecie. Użytkownik ma możliwość przeglądania zdjęć za pomocą przycisków „następny”, „poprzedni”, bez konieczności zamykania zdjęcia.

  Helpdesk
  Moduł umożliwia zarządzanie obsługą zgłoszeń wraz z ich przekazywaniem między osobami / działami. Rozwiązanie pozwala na bieżący monitoring stanu realizacji każdego zgłoszenia. Na podstawie przyjmowanych zgłoszeń tworzona jest lista z najczęściej występującymi problemami.

  Kalendarz
  Możliwość planowania spotkań (w tym grupowych) i wprowadzania notatek. Moduł pozwala na przeglądanie kalendarzy osób podwładnych. Integracja z modułem wniosków urlopowych i rezerwacji zasobów pozwala na dostęp w kalendarzu do informacji z tych modułów.

  Kalendarz wydarzeń
  Moduł, w którym są prezentowane wydarzenia firmowe. Wgląd do kalendarza mają wszyscy pracownicy.

  Nieobecności
  Możliwość dodawania przez panel lub importowania z innego systemu statusu uwzględniającego nieobecność w pracy dla każdego pracownika. Informacje o osobach nieobecnych mogą być wyświetlane w bloczku na stronie portalu lub przy konkretnej osobie na liście pracowników.

  Obieg dokumentów
  Moduł składa się z szeregu rozwiązań do ewidencji oraz zarządzania obiegiem dokumentów przychodzących, wychodzących oraz wewnętrznych. Umożliwia m.in. dekretację pism, ustalanie terminu załatwienia sprawy, kontrolę obiegu, skanowanie pism, opiniowanie, akceptowanie, wyszukiwanie.

  Ogłoszenia
  Moduł umożliwiający dodawanie ogłoszeń przez każdego z pracowników. Ogłoszenia nie muszą dotyczyć spraw zawodowych (np. ogłoszenie w sprawie wyjazdu w góry, organizowanie po godzinach gry w paintballa).

  Opinie/komentarze pracowników
  Opinie użytkowników zostają uruchamiane do aktualności oraz strony opisowej. Każdy z pracowników ma możliwość dodania swojego komentarza do opublikowanej informacji.

  Profil pracownika
  Karta pracownika ma na celu wyświetlenie wszystkich informacji o pracowniku pochodzących z różnych modułów systemu (np. zdjęcie pracownika, dane teleadresowe, nieobecności, aktywność użytkownika itp.).

  Rejestr umów
  Możliwość ewidencji umów wraz ze skanowaniem dokumentów. Wprowadzanie do każdej umowy terminu obowiązywania, przydzielanie opiekuna do umowy, dostęp do wyszukiwarki umów.

  Rezerwacja zasobów
  Moduł umożliwiający rezerwację zasobów w firmie (np. samochody, sale). Do każdego zasobu definiowany jest opiekun. Po zgłoszeniu chęci rezerwacji zasobu przez pracownika, informacja o tym trafia do opiekuna, który akceptuje rezerwację. Moduł ten jest wizualizowany poprzez widok kalendarza.

  Sonda
  Dzięki temu modułowi administratorzy mają możliwość zamieszczania krótkich zapytań z wieloma potencjalnymi odpowiedziami. Moduł wyposażony jest we własne archiwum, w którym przechowywane są wyniki wcześniej prowadzonych sond.

  Strona opisowa
  Moduł wykorzystywany w celu publikacji informacji, takich jak: treść, zdjęcia, pliki do pobrania itp. (np. na stronach poświęconych historii, opisu firmy itp.). Ponadto istnieje możliwość wstawiania tabel, tworzenia wypunktowań, podpinania linków. Moduł posiada graficzny edytor WYSIWYG i jest podstawowym modułem systemu.

  Struktura organizacyjna zintegrowana z książką adresową
  Rozwiązanie pozwalające odzwierciedlić strukturę organizacyjną firmy. Do każdej komórki przypisywani są pracownicy w niej pracujący. Wraz ze strukturą funkcjonuje książka adresowa pracowników.

  System banerowy
  Pozwala dodawać banery i publikować je w dowolnie wybranym miejscu w serwisie (zdefiniowanym na etapie projektowania). Jest to doskonałe narzędzie do informowania użytkowników o ważnych wydarzeniach/informacjach związanych z firmą i jej ofertą.

  System poleceń
  Przekazywanie poleceń pracownikom w formie elektronicznej, monitoring oraz kontrola odebranych poleceń przez pracowników.

  System zamówień wewnętrznych
  System umożliwiający realizację zamówień przez pracowników. Przedmiotem zamówień mogą być gadżety reklamowe, materiały biurowe, itp. W panelu uprawnione osoby mają dostęp do historii zamówień, wirtualnego magazynu, czy statystyk zamówień.

  Tagi
  Kategoryzacja treści za pomocą dowolnie zdefiniowanych słów kluczowych. Tagi pełnią rolę katalogowania informacji znajdujących się w serwisie lub w grupie serwisów internetowych; w intranecie mogą być bardzo przydatne do wyszukania oraz powiązania publikowanych na jego stronach treści.

  Urodziny/imieniny
  Automatyczna publikacja informacji o urodzinach i imieninach pracowników. Informacje te pobierane są z bazy pracowników, uruchomionej w strukturze organizacyjnej.

  Wewnętrzny newsletter
  Moduł służy do przygotowywania i rozsyłania mailingów informacyjnych do użytkowników.

  Wiki
  Rozwiązanie pozwalające przeglądać oraz tworzyć (edytować, zmieniać, usuwać treść) zawartość serwisu internetowego bezpośrednio za pomocą przeglądarki internetowej. Mechanizmy wiki można wykorzystać do współpracy grupowej lub współpracy społeczności pracowników; jednym z przykładów takiego zastosowania jest wspólne tworzenie słownika branżowego.

  Wnioski urlopowe
  Możliwość składania wniosku urlopowego w formie elektronicznej. Wniosek akceptowany jest przez przełożonego. Moduł zawiera również kalendarz urlopów dla każdego z pracowników.

  Wyszukiwarka
  Moduł wewnętrznej wyszukiwarki (przeszukiwanie po słowach kluczowych). Wyszukiwarka jest ważnym elementem nawigacyjnym profesjonalnie przygotowanego serwisu. Użytkownik w prosty sposób ma możliwość bardzo szybkiego odnalezienia interesującej informacji. Wyszukiwarka pełnotekstowa pozwala na przeszukiwanie również fraz kluczowych wewnątrz plików tekstowych.

  Intranet - moduły dedykowane

  Wdrażamy skuteczne intranety w oparciu o nasz autorski framework, do którego jesteśmy w stanie wdrożyć dowolny moduł rozszerzający możliwości platformy. W ten sposób dostosowujemy ją do indywidualnych preferencji Klienta i nadajemy jej kompatybilność z posiadanymi już przez niego systemami.

  100 pytań do... Checklista przed wdrożeniem Intranetu


  By ułatwić Ci zaplanowanie kształtu Twojej platformy intranetowej / digital workplace przygotowaliśmy zestaw pytań, które mogą stanowić wstęp do analizy przedwdrożeniowej.

  Lista ta usprawni planowanie budowy lub rozbudowy intranetu w Twojej organizacji. Naszym celem było zwrócenie uwagi na aspekty nieoczywiste, które często w tego typu analizach są pomijane.

  Co możemy dla Ciebie zrobić?

  Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 22 24 41 777
  ×

  Klienci o nas