Intranet i komunikacja wewnętrzna

"Platforma komunikacji i wsparcia procesów biznesowych."

Dostęp do platformy odbywa się z poziomu przeglądarki, tak jak w przypadku zwykłej strony internetowej. Intranet stanowi zestaw narzędzi realizujących funkcje informacyjne, komunikacyjne, organizacyjne, a także biznesowe. Integruje się także z istniejącymi już w firmie systemami i wspiera automatyzację codziennej pracy.

Urszula Kandefer
Urszula Kandefer
Kierownik Projektów
Darmowa konsultacja

Intranet to optymalne rozwiązanie zarówno dla firm jak i jednostek administracji publicznej. Profesjonalny i łatwy w obsłudze system ułatwia współpracę, dostęp do dokumentów, informacji i innych systemów, co przyczynia się do wzrostu efektywności pracy.

Posiadamy gotowy framework, w oparciu o który wdrażamy skuteczne intranety. Każde wdrożenie dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta.

Aplikacja intranetowa to miejsce, w którym pracownicy lub zespoły projektowe, mogą dzielić się wiedzą i efektami pracy, udostępniać dokumenty oraz wspólnie nad nimi pracować. Intranet ułatwia dostęp do bieżących informacji, na przykład o przebiegu projektu, harmonogramów, urlopów i wszelkich materiałów dotyczących danej grupy użytkowników oraz tego, co się dzieje wewnątrz organizacji.

Klient może wybierać z szerokiego wachlarza dostępnych modułów lub zlecić zaprojektowanie i wdrożenie modułu dedykowanego. W ten sposób jesteśmy w stanie zrealizować platformę kompatybilną z innymi, posiadanymi przez Klienta systemami oraz spełniającą jego oczekiwania.

Wdrożyliśmy platformy intranetowe m.in. dla:

Najważniejsze korzyści

Intranet jest narzędziem oferującym tak szeroki wachlarz możliwości, że jego wdrożenie stanowi znaczący krok w rozwoju firmy. Usprawnia i skraca szereg procesów w takim stopniu, że pracownicy po pewnym czasie od wdrożenia nie wyobrażają sobie bez niego codziennej pracy.

"... dobry intranet to taki, który sprawia, że jego użytkowników ogarnia strach na myśl o pracy bez niego..."

Intranet dla firmy

 • Obniżenie kosztów prowadzenia biznesu oraz usprawnienie realizacji zadań i procesów wewnętrznych
 • Zwiększenie efektywności pracy oraz oszczędność czasu na wielu obszarach
 • Budowanie spójnej kultury organizacji oraz pozytywnego wizerunku pracodawcy
 • Zgromadzenie i łatwy dostęp wiedzy firmowej oraz istotnych danych (dokumenty, wzory, rozporządzenia, materiały firmowe itp.)
 • Sprawny obieg dokumentacji z uwzględnieniem różnych ścieżek oraz poziomów upoważnień

Intranet dla kadry zarządzającej

 • Dostęp do informacji w niezbędnych w procesach strategicznych i decyzyjnych
 • Zarządzanie projektami: nadzór nad rentownością, monitoring pracy, nadzór nad postępem prac
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi: przydzielanie zadań, długofalowe planowanie prac, nadzór nad postępem i efektywnością prac
 • Zapewnienie ciągłości prac po odejściu pracownika oraz łatwe wdrożenie nowego
 • Łatwy sposób zarządzania uprawnieniami do wybranych informacji, możliwość przydzielania wybranym grupom pracowników różnych poziomów dostępu
 • Intuicyjne i szybkie generowanie raportów i podsumowań

Intranet dla pracownika

 • Dostęp do platformy ułatwiającej realizację codziennych zadań
 • Zestaw narzędzi wspomagających organizację i koordynację projektów
 • Narzędzia do realizacji spraw pracowniczych (np. urlopy, zastępstwa, delegacje, rezerwacja zasobów itp.)
 • Łatwiejsze prowadzenie wspólnych projektów poprzez wygodną komunikację wewnętrzną oraz współdzielenie się plikami i danymi

Funkcje intranetu

W zależności od charakteru realizowanych zadań i obsługiwanych procesów narzędzia intranetowe mogą pełnić określone funkcje.

 • Informacyjna - daje możliwość ulokowania wszystkich informacji o firmie czy dokumentów, w jednym miejscu z łatwym dostępem do nich
 • Komunikacyjna - poprzez rozbudowany wewnętrzny system komunikacji wewnętrznej (np. czaty, grupy, fora), wymiana plików, opinii czy dokumentacji jest wygodna i przebiega w szybkim tempie
 • Organizacyjna - dedykowane moduły do spraw finansowo-księgowych, czy administracyjno-organizacyjnych przekładają się optymalizację pracy w całym przedsiębiorstwie
 • Biznesowa - harmonogram projektów, wgląd w dane dotyczące klientów oraz historia współpracy z nimi, automatyczne generowanie statystyk i raportów, to tylko niektóre z funkcji, które ułatwiają codzienną pracę.

Intranet na miarę potrzeb

Projektowanie intranetu wymaga dobrego przygotowania, solidnej analizy wstępnej, w tym dokładnego przeanalizowania celów, potrzeb klientów (zarówno zarządu, jak i szeregowych pracowników) i jak najlepszego dopasowania i zagnieżdżenia projektu w specyfice funkcjonowania organizacji.

Krokiem od którego musimy zacząć jest szeroko rozumiana ocena sytuacji. Polega ona m. in. na analizie procesów biznesowych, liczby przyszłych użytkowników i ich potrzeb, technologii możliwych do wykorzystania czy modelu realizacji projektu. Na tym etapie musimy ustalić między innymi celowość całego przedsięwzięcia, korzyści jakie klient chce osiągnąć i sposoby ich mierzenia oraz warunki otoczenia, w którym projekt powstanie.

W zdefiniowaniu oczekiwanych funkcji i możliwości intranetu może pomóc także analiza przykładowych modułów funkcjonalnych intranetu. Klient może wybrać fukncje z już istniejących lub zamówić realizację modułu dedykowanego.

 

Napisaliśmy książkę o Intranetach

Intranet: Skuteczna komunikacja wewnętrzna w organizacji

Książka stanowi zbiór wiedzy i inspiracji na temat intranetów. Oprócz wiedzy popartej naszym bogatym doświadczeniem znajdziesz w niej case study kilku wdrożeń oraz wyniki badań dotyczących wykorzystania narzędzi informatycznych w procesie współpracy i komunikacji wewnętrznej w organizacjach. Co można znaleźć w naszej publikacji:

 • etapy projektowania i realizacji i prac wdrożeniowych intranetu
 • jasno przedstawione korzyści wynikające z wdrożenia (może pomóc przekonać zarząd do inwestycji związanej z wdrożeniem lub usprawnieniem firmowego intranetu)
 • porady "krok po kroku" jak wdrożyć intranet w firmie i jak później nim efektywnie zarządzać
 • case study wdrożeń
 • wyniki badania pokazujące jak intranety są wykorzystywane w polskich firmach i jakie korzyści przynoszą

Książka powstała we współpracy Ideo i Akademii Leona Koźmińskiego. Autorami są: Urszula Kandefer, ekspert ds. systemów komunikacji wewnętrznej, Ideo oraz Grzegorz Mazurek, profesor Akademii Leona Koźmińskiego.

Obserwując zainteresowanie jakim cieszyła się książka, przygotowaliśmy poradnik, który dostępny jest bezpłatnie na stronie: intranet-pdf.ideo.pl. Polecają go Ośrodek dialogu i analiz ThinkTank oraz Maja Biernacka, autorka bloga "Komunikacja wewnętrzna od kuchni".

Darmowy e-book "Intranet: Skuteczna komunikacja wewnętrzna w organizacji" to bogata baza wiedzy na temat projektowania, wdrażania i rozwoju intranetów. Wypełnij formularz i pobierz poradnik.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

×

Klienci o nas