Intranet i komunikacja wewnętrzna

"Zintegrowany system komunikacji, dostępny dla określonej grupy osób."

Dostęp do platformy odbywa się z poziomu przeglądarki, tak jak zwykła strona internetowa. Jest to zestaw narzędzi realizujących funkcje informacyjne, komunikacyjne, organizacyjne, a także biznesowe. Dzięki otwartej architekturze możliwa jest również integracja z istniejącymi już w firmie systemami.

Urszula Kandefer
Urszula Kandefer
Kierownik Projektów
  • +48 17 860 21 86 (wew.: 122)
Napisz do mnie

Intranet to optymalne rozwiązanie dla firm oraz jednostek administracji publicznej. Profesjonalny i łatwy w obsłudze system ułatwia współpracę, dostęp do dokumentów, informacji i innych systemów, co przyczynia się do wzrostu efektywności pracy.

Aplikacja intranetowa to miejsce, w którym pracownicy lub zespoły projektowe, mogą dzielić się wiedzą i efektami pracy, udostępniać dokumenty oraz wspólnie nad nimi pracować. Intranet ułatwia dostęp do bieżących informacji, na przykład o przebiegu projektu, harmonogramów, urlopów i wszelkich materiałów dotyczących danej grupy użytkowników oraz tego, co się dzieje wewnątrz organizacji.

Intranet - dlaczego warto?

  • redukcja kosztów związanych z korespondencją wewnątrz firmy (dystrybucja biuletynów, dane teleadresowe, materiały szkoleniowe, ogłoszenia zarządu),
  • usprawnienie komunikacji oraz procesu zarządzania zasobami,
  • zgromadzenie w jednym miejscu najważniejszych informacji, dokumentów i ich wzorów, rozporządzeń i postanowień,
  • łatwy dostęp do informacji oraz skrócenie czasu ich poszukiwania, eliminacja chaosu organizacyjnego (elektroniczna wersja artykułów, procedur, rozporządzeń w połączeniu z wyszukiwarką pełnotekstową zwiększa efektywność pracy oraz udoskonala obieg informacji w firmie),
  • baza wiedzy firmowej, która rozwija kapitał intelektualny firmy (poprzez platformę wymiany wiedzy pracownicy mają możliwość publikowania wartościowych informacji, wymianę poglądów na tematy związane z branżą),
  • budowanie kultury organizacyjnej,
  • krótki czas wdrożenia do firmy nowego pracownika,
  • łatwy sposób zarządzania uprawnieniami do wybranych informacji, możliwość przydzielania wybranym grupom pracowników różnych poziomów dostępu.

Intranet "szyty na miarę"

Intranet dla firmy czy jednostki organizacji samorządowej to system, który musi być w pełni dostosowany do potrzeb organizacji. Klient może wybierać z szerokiego wachlarza dostępnych modułów, ale także dzięki elastyczności naszej platformy zaproponujemy i wdrożymy każdą funkcjonalność, która będzie kompatybilna z innymi systemami oraz spełni oczekiwane funkcje.

... a co możemy zrobić dla Ciebie ?

×

Klienci o nas