Intranet i komunikacja wewnętrzna

"Zintegrowany system komunikacji, dostępny dla określonej grupy osób."

Dostęp do platformy odbywa się z poziomu przeglądarki, tak jak zwykła strona internetowa. Jest to zestaw narzędzi realizujących funkcje informacyjne, komunikacyjne, organizacyjne, a także biznesowe. Dzięki otwartej architekturze możliwa jest również integracja z istniejącymi już w firmie systemami.

Urszula Kandefer
Urszula Kandefer
Kierownik Projektów
  • +48 17 860 21 86 (wew.: 122)
Napisz do mnie

Intranet to optymalne rozwiązanie dla firm oraz jednostek administracji publicznej. Profesjonalny i łatwy w obsłudze system ułatwia współpracę, dostęp do dokumentów, informacji i innych systemów, co przyczynia się do wzrostu efektywności pracy.

Aplikacja intranetowa to miejsce, w którym pracownicy lub zespoły projektowe, mogą dzielić się wiedzą i efektami pracy, udostępniać dokumenty oraz wspólnie nad nimi pracować. Intranet ułatwia dostęp do bieżących informacji, na przykład o przebiegu projektu, harmonogramów, urlopów i wszelkich materiałów dotyczących danej grupy użytkowników oraz tego, co się dzieje wewnątrz organizacji.

Intranet - dlaczego warto?

  • redukcja kosztów związanych z korespondencją wewnątrz firmy (dystrybucja biuletynów, dane teleadresowe, materiały szkoleniowe, ogłoszenia zarządu),
  • usprawnienie komunikacji oraz procesu zarządzania zasobami,
  • zgromadzenie w jednym miejscu najważniejszych informacji, dokumentów i ich wzorów, rozporządzeń i postanowień,
  • łatwy dostęp do informacji oraz skrócenie czasu ich poszukiwania, eliminacja chaosu organizacyjnego (elektroniczna wersja artykułów, procedur, rozporządzeń w połączeniu z wyszukiwarką pełnotekstową zwiększa efektywność pracy oraz udoskonala obieg informacji w firmie),
  • baza wiedzy firmowej, która rozwija kapitał intelektualny firmy (poprzez platformę wymiany wiedzy pracownicy mają możliwość publikowania wartościowych informacji, wymianę poglądów na tematy związane z branżą),
  • budowanie kultury organizacyjnej,
  • krótki czas wdrożenia do firmy nowego pracownika,
  • łatwy sposób zarządzania uprawnieniami do wybranych informacji, możliwość przydzielania wybranym grupom pracowników różnych poziomów dostępu.

Intranet na miarę potrzeb

Intranet to system, który musi być w pełni dostosowany do potrzeb organizacji, w której jest wdrażany. Klient może wybierać z szerokiego wachlarza dostępnych modułów lub zlecić zaprojektowanie i wdrożenie modułu dedykowanego. W ten sposób jesteśmy w stanie zrealizować platformę kompatybilną z innymi, posiadanymi przez Klienta systemami oraz spełniającą jego oczekiwania.

 

... a co możemy zrobić dla Ciebie ?

×

Klienci o nas