Systemy B2B - Sales Force Automation

"Rozbudowany system typu B2B / SFA obsługuje wszelkie relacje z partnerami biznesowymi."

Systemy B2B / SFA to zawansowane systemy sprzedażowe, obsługujące cały proces sprzedaży. Sales Force Automation pozwala na optymalizację procesów i automatyzację powtarzalnych czynności usprawniając działania sprzedażowe. Co więcej eliminuje możliwość popełnienia błędów, które pojawiają się przy ręcznej obsłudze zamówień.

Anna Wolanin
Anna Wolanin
Kierownik Projektów e-commerce
Napisz do mnie

System B2B / SFA usprawnia procesy sprzedażowe, począwszy od złożenia zamówienia, a kończąc na wygenerowaniu faktury oraz zakończeniu transakcji. System obsługuje relacje występujące pomiędzy firmą a jej partnerami biznesowymi (dostawcy, pośrednicy, dystrybutorzy, punkty sprzedaży).

Projektujemy i wdrażamy zarówno rozbudowane biznesowe platformy hurtowe B2B, jak i dedykowane zaawansowanej obsłudze klientów indywidualnych systemy sprzedażowe B2C. Najczęściej zintegrowane są z systemami ERP partnerów i dostawców. Są skutecznymi narzędziami Sales Force Automation, które usprawniają funkcjonowanie działu sprzedaży przynosząc firmie wymierne korzyści.

 

Integracja rozwiązań

Bardzo często dla osiągnięcia pełni korzyści z wdrożenia systemu informatycznego zachodzi konieczność wykorzystania danych znajdujących się w innej aplikacji. Aby ułatwić pracę z tymi danymi, oferujemy usługę integracji aplikacji z obecnie wykorzystywanymi w organizacji systemami i bazami danych.

Integrowaliśmy wdrażane przez nas rozwiązania między innymi z SAP, IFS, ORACLE, TecDoc, Vendo, Wapro, Trawers, Lotus Notes, SharePoint, Perdix, Hermes, Subiekt GT, Navireo ERP oraz z innymi systemami i aplikacjami zewnętrznymi.

Business Intelligence

Mamy bogate doświadczenie w projektach z obszaru handlu internetowego. Jesteśmy w stanie zbierać dane dotyczące każdego etapu procesów z nim związanych. Tak zbudowane repozytoria Big Data (hurtownie danych) umożliwiają np. budowanie modeli czy przeprowadzanie analizy predykcyjnej.

Pozwala to na prognozowanie poziomów sprzedaży i jej zależność np. rotacji towarów na magazynie, pogody czy klasyfikacji kontrahentów w systemach typu CRM.

Systemy B2B "szyte na miarę"

Projektujemy i wdrażamy systemy wspomagające komunikację w biznesie oraz aplikacje ułatwiające zarządzanie przedsiębiorstwem. W procesie ich tworzenia możemy wyróżnić kilka głównych etapów:

  • Analiza potrzeb to kluczowy etap, który polega na zapoznaniu się rzeczywistymi potrzebami i oczekiwaniami zarówno klienta, jak i jego kontrahentów. Istotnym etapem analizy jest zaplanowanie dostępnych funkcjonalności, rzetelna analiza dostępnych i planowanych procesów biznesowych oraz próba ich optymalizacji. Docelowo te wszystkie działania składają się na jakość i powodzenie projektu.
  • Projekt funkcjonalny systemu jest dokumentem wnikliwie opisującym wszystkie elementy planowanego rozwiązania. Tworzony jest na podstawie informacji zebranych podczas analizy potrzeb. Na tym etapie prac przygotowywane są poszczególne funkcje systemu, wraz z ich szczegółową specyfikacją.
  • Wdrożenie, testy i uruchomienie realizowane są na bazie wcześniej przygotowanej dokumentacji. Po zakończeniu części wdrożeniowej, prace skupiają się testach, w których udział bierze zarówno klient, jak i przedstawiciele jego kontrahentów. Po poprawnym zakończeniu testów następuje oficjalne uruchomienie aplikacji oraz udostępnienie jej użytkownikom.
  • Analiza i rozwój - reagowanie na ewoluujące potrzeby. Nawet po uruchomieniu aplikacji klient i wykonany przez nas produkt, pozostają pod naszą opieką. Oferujemy obsługę gwarancyjną oraz pogwarancyjną kontrolę nad systemem. Analizujemy wykorzystanie aplikacji i na bieżąco pojawiające się potrzeby, by sprawnie realizować wszelkie prace związane z rozwojem systemu.

Niezależnie czy dopiero myślisz o wdrożeniu platformy handlowej B2B, rozbudowie czy przebadaniu i optymalizacji już posiadanej, doradzimy najlepsze rozwiązania. Naszym wspólnym celem jest podniesienie efektywności Twojego przedsiębiorstwa.

Anna Wolanin, Kierownik Projektów

Co możemy dla Ciebie zrobić?

×

Klienci o nas