Systemy B2B - Platformy sprzedaży hurtowej

"Rozbudowany system typu B2B obsługuje wszelkie relacje z partnerami biznesowymi."

Systemy B2B to zawansowane systemy sprzedażowe, obsługujące cały proces sprzedaży. System taki eliminuje także możliwość popełnienia błędów, które występują przy ręcznej obsłudze zamówień.

Anna Wolanin
Anna Wolanin
Kierownik Projektów e-commerce
Napisz do mnie

System B2B usprawnia procesy sprzedażowe, począwszy od złożenia zamówienia, a kończąc na wygenerowaniu faktury oraz zakończeniu transakcji. System obsługuje relacje występujące pomiędzy firmą a jej partnerami biznesowymi (dostawcy, pośrednicy, dystrybutorzy, punkty sprzedaży).

Projektujemy i wdrażamy zarówno rozbudowane biznesowe platformy hurtowe B2B, jak i dedykowane zaawansowanej obsłudze klientów indywidualnych systemy sprzedażowe B2C. Najczęściej zintegrowane są z systemami ERP partnerów i dostawców.

 

Integracja rozwiązań

Bardzo często dla osiągnięcia pełni korzyści z wdrożenia systemu informatycznego zachodzi konieczność wykorzystania danych znajdujących się w innej aplikacji. Aby ułatwić pracę z tymi danymi, oferujemy usługę integracji aplikacji z obecnie wykorzystywanymi w organizacji systemami i bazami danych.

Integrowaliśmy wdrażane przez nas rozwiązania między innymi z SAP, IFS, ORACLE, TecDoc, Vendo, Wapro, Trawers, Lotus Notes, SharePoint, Perdix, Hermes, Subiekt GT, Navireo ERP oraz z innymi systemami i aplikacjami zewnętrznymi.

Business Intelligence

Mamy bogate doświadczenie w projektach z obszaru handlu internetowego. Jesteśmy w stanie zbierać dane dotyczące każdego etapu procesów z nim związanych. Tak zbudowane repozytoria Big Data (hurtownie danych) umożliwiają np. budowanie modeli czy przeprowadzanie analizy predykcyjnej.

Pozwala to na prognozowanie poziomów sprzedaży i jej zależność np. rotacji towarów na magazynie, pogody czy klasyfikacji kontrahentów w systemach typu CRM.

Systemy B2B "szyte na miarę"

Projektujemy i wdrażamy systemy wspomagające komunikację w biznesie oraz aplikacje ułatwiające zarządzanie przedsiębiorstwem. W procesie ich tworzenia możemy wyróżnić kilka głównych etapów:

  • Analiza potrzeb to kluczowy etap, który polega na zapoznaniu się rzeczywistymi potrzebami i oczekiwaniami zarówno klienta, jak i jego kontrahentów. Istotnym etapem analizy jest zaplanowanie dostępnych funkcjonalności, rzetelna analiza dostępnych i planowanych procesów biznesowych oraz próba ich optymalizacji. Docelowo te wszystkie działania składają się na jakość i powodzenie projektu.
  • Projekt funkcjonalny systemu jest dokumentem wnikliwie opisującym wszystkie elementy planowanego rozwiązania. Tworzony jest na podstawie informacji zebranych podczas analizy potrzeb. Na tym etapie prac przygotowywane są poszczególne funkcje systemu, wraz z ich szczegółową specyfikacją.
  • Wdrożenie, testy i uruchomienie realizowane są na bazie wcześniej przygotowanej dokumentacji. Po zakończeniu części wdrożeniowej, prace skupiają się testach, w których udział bierze zarówno klient, jak i przedstawiciele jego kontrahentów. Po poprawnym zakończeniu testów następuje oficjalne uruchomienie aplikacji oraz udostępnienie jej użytkownikom.
  • Analiza i rozwój - reagowanie na ewoluujące potrzeby. Nawet po uruchomieniu aplikacji klient i wykonany przez nas produkt, pozostają pod naszą opieką. Oferujemy obsługę gwarancyjną oraz pogwarancyjną kontrolę nad systemem. Analizujemy wykorzystanie aplikacji i na bieżąco pojawiające się potrzeby, by sprawnie realizować wszelkie prace związane z rozwojem systemu.

Niezależnie czy dopiero myślisz o wdrożeniu platformy handlowej B2B, rozbudowie czy przebadaniu i optymalizacji już posiadanej, doradzimy najlepsze rozwiązania. Naszym wspólnym celem jest podniesienie efektywności Twojego przedsiębiorstwa.

Anna Wolanin, Kierownik Projektów

Co możemy dla Ciebie zrobić?

×

Klienci o nas