Obejrzyj webinar"Pimcore w praktyce: Jak skutecznie zarządzać informacjami o produkcie?"

Serwisy relacji inwestorskich (RI)

"Relacje inwestorskie (RI) obejmują działania w zakresie komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego."

Obowiązek informacyjny spółek publicznych obejmuje wszelkie fakty, których znajomość może wpłynąć na kursy rynkowe wyemitowanych przez nie papierów wartościowych. Powstaje on od chwili przekazania do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego i trwa przez cały okres, w którym podmiot posiada status spółki publicznej.

Marcin Wojtoń
Marcin Wojtoń
Business development, Obsługa Klienta
Darmowa konsultacja

W ramach Programu Wspierania Płynności, Giełda Papierów Wartościowych opracowała Modelowy Serwis Relacji Inwestorskich. Stanowi on zestaw rekomendacji w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego przez spółki notowane na GPW.

Sposób prezentacji spółki, jej zarządu czy osiąganych przez nią wyników może mieć wpływ na decyzje podejmowane przez inwestorów. Skuteczne prowadzenie relacji inwestorskich oznacza łatwą i rzetelną wycenę emitenta przez rynek. Przekłada się to na możliwość efektywniejszego pozyskiwania kapitału. Z tego też powodu, na znaczeniu przybiera jakość i forma informacji prezentowanych inwestorom. 

Więcej niż suche dane

System IRSpołeczność RI nie chce tylko suchych cyfr i ich zestawień mówiących o kondycji danego podmiotu. Jej członkowie chcą rozumieć plany i zachowania firm, chcą poznać ich działania, strukturę organizacyjną, czynniki wpływające na zmiany planów i poziomów sprzedaży itd. Ma to umożliwić podejmowanie świadomych decyzji przez potencjalnych inwestorów.

Dobrze zorganizowana sekcja Relacji inwestorskich powinna być niczym internetowe biuro prasowe i dostarczać wszelkich możliwych informacji w sposób maksymalnie ułatwiający ich zrozumienie.

Serwis RI na dwa sposoby

Serwis Relacji Inwestorskich może być zrealizowany w oparciu o dwie, równoważne metody:

Jako integralna część serwisu internetowego. W tym przypadku dział RI jest jednym z głównych działów serwisu, a jego wygląd utrzymany jest w stylu samego serwisu. Rekomendujemy tą wersję Klientom, którzy posiadają już nasz system CMS, lub zamierzają w jego oparciu tworzyć także główny serwis www.

Jako odrębny, niezależny od serwisu www projekt. W tym przypadku dział RI może być zorganizowany w innym stylu niż serwis główny (choć nie jest to regułą). Na potrzeby RI tworzony jest oddzielny projekt, który może być integrowany z istniejącym serwisem. Rekomendujemy tą wersję Klienom, którzy posiadają już serwis www i/lub chcą by Relacje inwestorskie były osobnym projektem. 

Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 17 860 21 86
×

Klienci o nas