Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu Miasta w Boguchwale

Urząd Miasta w Boguchwale jest jednostką administracyjną, którego przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy burmistrzowi. Obecnie funkcję tę sprawuje Wiesław Dronka.

Zadania i cele

Wdrożenie zaawansowanego systemu elektronicznego obiegu dokumentów i informacji dla Urzędu Miasta w Boguchwale obejmowało następujące rozwiązania:

 • CRM,
 • Lokalne centrum certyfikacji,
 • Obsługa spraw,
 • Pisma przychodzące,
 • Pisma wewnętrzne,
 • Pisma wychodzące,
 • Rejestr umów,
 • Ewidencja faktur,
 • Polecenia,
 • Urlopy,
 • Yellow pages,
 • Baza wiedzy,
 • Komunikator,
 • Kalendarz,
 • Rezerwacja zasobów,
 • Powiadomienia.
Elektroniczny obieg dokumentów i informacji działa w oparciu o sieć VPN 3 oraz poprzez zdalny dostęp do systemu mają dostęp użytkownicy z 11 oddziałów zamiejscowych.

Na potrzeby urzędu aplikacja został zintegrowany z Elektroniczną Skrzynką Podawczą, która umożliwia petentom dostarczenie dokumentów do urzędu w formie elektronicznej. Jest to istotne usprawnienie wpływające na wzrost zadowolenia mieszkańców Boguchwały z usług świadczonych przez urzędników miejskich.

Ponadto interesanci mają możliwość sprawdzenia stanu realizacji sprawy w Biuletynie Informacji Publicznej, który jest zintegrowany z platformą Logito. Przy wykorzystaniu modułu Lokalne centrum certyfikacji w systemiedziałają podpisy niekwalifikowane.

Główne korzyści dla Klienta
 • System zintegrowany z Elektroniczną Skrzynką Podawczą oraz z BIP,
 • wzrost jakości i efektywności pracy urzędników,
 • pełna kontrola obiegu dokumentów w Urzędzie,
 • zmiejszenie kosztów administracyjnych i biurowych,
 • usprawnienie obiegu faktur,
 • szybszy dostęp do informacji oraz lepsze ich wykorzystanie,
 • usprawnienie komunikacji wewnętrznej.

... a co możemy zrobić dla Ciebie ?

×

Klienci o nas