Nowy serwis korporacyjny BPH TFI

BPH TFI działa na polskim rynku kapitałowym od 1998 roku. Oferuje szeroką gamę usług finansowych dostosowanych zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Towarzystwo należy do Grupy General Electric Company, jednej z największych korporacji na świecie.

Zadania i cele

Dla BPH TFI przygotowaliśmy odświeżoną wersję serwisu www.bphtfi.pl. Jego podstawowym zdaniem jest przedstawienie kompleksowej informacji o produktach oferowanych przez Towarzystwo oraz dostarczenie narzędzi analitycznych dla inwestorów oraz osób planujących inwestować w przyszłości.

Bazując na oczekiwaniach użytkowników wprowadziliśmy nowy, bardziej przejrzysty i intuicyjny układ informacji. Aktualnie wszystkie najważniejsze informacje dostępne są w jednym widoku. Również forma prezentacji notowań i wyników funduszy inwestycyjnych została zmodernizowana i poszerzona. W efekcie inwestorzy mogą jeszcze łatwiej zarządzać własnym portfelem funduszy.

Dla BPH TFI przygotowaliśmy serwis, z wbudowanym narzędziem integrującym wszystkie dane i informacje w jednym miejscu, oparty na Edito CMS.

Naszym celem było stworzenie narzędzia, które będzie integrować wszystkie dane i informacje w jednym miejscu. Udało nam się osiągnąć to poprzez włączenie do serwisu narzędzi dotychczas funkcjonujących niezależnie od serwisu m.in. selekcjonera funduszy czy systemu tworzenia i analizy portfeli funduszy. Automatyzacji uległ również proces udostępniania informacji o funduszach, ich parametrach i wycenach dla wybranych aplikacji kontrahentów. Obecnie wyceny funduszy BPH TFI są pobierane bezpośrednio z serwisu.

Nowością jest serwis Analizy, który umożliwia m.in.:

 • przystępną i czytelną prezentację dostępnych produktów,
 • wykonywanie podstawowych obliczeń związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne, np. obliczenie stopy zwrotu czy zysku z inwestycji w fundusze,
 • porównanie wyników funduszy na tle indeksów lub benchmarków,
 • śledzenie stopy zwrotu i wartości poszczególnych funduszów na przestrzeni ostatnich 10 lat,
 • tworzenie portfela funduszy i jego dywersyfikację w zależności od przyjętych parametrów,
 • tworzenie symulacji zarówno historycznych, jak i przyszłych trendów inwestycji,
 • dopasowanie funduszy do profilu inwestora,
 • szybkie generowanie kart funduszy otwartych,
 • wybór kategorii subskrypcji (dzięki czemu użytkownik otrzymuje tylko te informacje, którymi jest zainteresowany),
 • dostęp do komentarzy ekspertów.

Serwis działa w oparciu o platformę Edito CMS, która umożliwia łatwą i szybką modyfikację treści oraz gwarantuje bezpieczeństwo danych użytkowników i klientów.

Wykonanie serwisu dla BPH TFI było tylko pierwszym etapem współpracy z Klientem. Powierzono nam także jego dalszą promocję w sieci, oraz wzmocnienie świadomości marki wśród konsumentów. Skupiliśmy się na efektywnym pozycjonowaniu i kampanii AdWords. W przypadku instytucji z sektora finansowego niezwykle istotny jest ich wiarygodny wizerunek. Dlatego też nasze działania uzupełniliśmy o stały monitoring internetu, pozwalający na błyskawiczną i odpowiednią reakcję na pojawiające się zdarzenia. Więcej o kampanii zrealizowanej dla BPH TFI.

Główne korzyści dla Klienta
 • Odświeżenie wizerunku BPH TFI,
 • serwis dostępny na wszystkich urządzeniach,
 • przebudowana, przejrzysta architektura informacji,
 • atrakcyjna prezentacja produktów,
 • łatwiejszy sposób analizy wyników inwestycyjnych funduszy,
 • kształtowanie świadomości finansowej klientów,
 • dedykowane narzędzia dla inwestorów.

... a co możemy zrobić dla Ciebie ?

×

Klienci o nas