Serwis informacyjno - edukacyjny "Prywatna Emerytura"

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. należy do Grupy General Electric Company - jednej z największych pod względem kapitalizacji rynkowej korporacji na świecie. W Polsce Towarzystwo działa od 1998 roku oferując szeroką gamę funduszy oraz usług m.in. zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie.

Zadania i cele

W związku z podniesieniem wieku emerytalnego i wynikającą z tego powszechną edukacją, znacznie wzrosła w społeczeństwie świadomość tematu emerytur. Aby skutecznie konkurować na rynku BPH TFI musiało m.in. zdecydowanie poprawić działania w Internecie z tym związane, a w szczególności poprawić stronę www.prywatnaemerytura.pl. Efektem podjętych przez BPH TFI decyzji, zlecono nam gruntowną przebudowę serwisu, w ramach której zrealizowaliśmy:

 • badanie zawartości merytorycznej serwisu i opracowanie nowej architektury informacji,
 • analizę obecnego serwisu i wskaźników przez niego generowanych,
 • przeprojektowanie struktury serwisu,
 • przeprowadzenie badań empirycznych na etapie projektowania nowego serwisu,
 • przygotowanie prototypu serwisu i przebadanie go na grupie docelowej,
 • opracowanie projektu graficznego,
 • wdrożenie nowego serwisu www.prywatnaemerytura.pl w oparciu o Edito CMS.

Odświeżony serwis internetowy charakteryzuje się większa intuicyjnością, poprawioną architekturą informacji i uproszczonym formularzem, pozwalającym na założenie IKE. Wstępne analizy pokazują znaczy wzrost konwersji nowego serwisu.

Główne korzyści dla Klienta
 • nowoczesny wizerunku Klienta w sieci,
 • edukacyjno-sprzedażowy serwis internetowy,
 • uproszczenie procesu zakładania Indywidualnego Konta Emerytalnego,
 • obszerny content marketing: "Wszystko o emeryturach", "Wszystko o IKE", "Wszystko o IKZE",
 • zwiększenie odwiedzin na stronie,
 • kształtowanie opinii na temat emerytury w Polsce.
... a co możemy zrobić dla Ciebie ?