ZobaczNasi Klienci w Konkursie „Dyrektor e-Commerce Roku 2024"

Serwis informacyjny projektu „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, powstała w wyniku reformy centrum administracji, to aparat pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Do zadań Kancelarii należy: obsługa prawna, merytoryczna, techniczna, kancelaryjno-biurowa oraz organizacyjna najważniejszych organów i urzędów w państwie.

Zadania i cele

Zaprojektowany i wdrożony przez nas serwis informacyjny stanowi jeden z elementów projektu „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”. Kampania promuje ideę równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji i uwrażliwia na krzywdę ludzi cierpiących z powodu jakiejkolwiek dyskryminacji. W trakcie trwania projektu przeszkolonych zostanie bisko 400 urzędników z całej Polski. Powstanie też sieć koordynatorów ds. równego traktowania, między innymi przy urzędach wojewódzkich.

Głównym celem stworzonego przez nas serwisu internetowego jest kompleksowe informowanie o problemie, edukacja społeczna oraz uświadamianie w zakresie wszelkich przejawów dyskryminacji. Struktura serwisu pozwala na szybką bieżącą aktualizację treści w nim zawartych, a połączony z nim newsletter oraz integracja z platformami społecznościowymi zwiększają zasięg informacji w nim publikowanych.

Zaprojektowany i wdrożony przez nas serwis informacyjny stanowi jeden z elementów projektu „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”. Z serwisem zintegrowana jest platforma dla koordynatorów ds. równego traktowania.

Najbardziej istotną z punktu widzenia zapobiegania i reagowania funkcją jest formularz „Jesteś ofiarą lub świadkiem dyskryminacji? Zgłoś to!”, w którym każdy może zgłosić zaobserwowane przez siebie sytuacje dyskryminacji. Z serwisem zintegrowana jest platforma dla koordynatorów ds. równego traktowania, za pośrednictwem której otrzymują wszystkie zgłoszenia.

W trosce o jak największą dostępność serwisu i równego traktowania wszystkich użytkowników internetu, przygotowane zostały wersje serwisu umożliwiające korzystanie z niego osobom niedowidzącym i niewidomym.

Główne korzyści dla Klienta
 • Odświeżenie wizerunku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Internecie,
 • stymulowanie rozwoju społecznego,
 • edukacja na temat szeroko pojętej dyskryminacji,
 • upowszechnienie idei równości wśród użytkowników Internetu,
 • uproszczenie procedury zgłaszania przejawów dyskryminacji,
 • zwiększenie zasięgu kampanii społecznej,
 • usprawnienie komunikacji z obywatelami,
 • serwis dostosowany do osób niedowidzących oraz niewidomych,
 • zintegrowana komunikacja marketingowa,
 • stylowa, stonowana grafika,
 • przejrzysty układ elementów wyświetlanych na stronie,
 • prosty w obsłudze CMS.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 22 24 41 777
×

Klienci o nas