Checklista - bezpłatny PDFAnaliza przedwdrożeniowa - 100 pytań do dobrego wdrożenia PIM

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY NA ŚWIADCZENIE USŁUG WSPARCIA MENTORSKIEGO:

- W OBSZARZE WDROŻENIA PRODUKTU/USŁUGIUDZIELANEGO UCZESTNIKOM PROGRAM AKCELERACYJNEGO

W OBSZARZE BADANIA I ROZWÓJ UDZIELANEGO UCZESTNIKOM PROGRAMU AKCELERACYJNEGO