ZobaczNasi Klienci w Konkursie „Dyrektor e-Commerce Roku 2024"

Projekty unijne

Od 1 października 2013r. firma Ideo Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze identyfikacyjnym II/FPLE/23 pn. „Rozwój sprzedaży eksportowej Ideo Sp. z o.o. poprzez rozpoczęcie outsourcingu usług na rynku niemieckim” , na podstawie umowy Nr KCWGiPR/2013/II/FPLE/23 z dnia 11 grudnia 2013r., w ramach Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 30 czerwca 2014r. Wartość dofinansowania projektu we frankach szwajcarskich wynosi: 15 691,82 CHF. Ogólnym celem projektu jest wzrost udziału eksportu (głównie poprzez outsourcing usług) na rynek niemiecki w ogólnej sprzedaży i tym samym poszerzenie działalności eksportowej firmy Ideo. W związku z tym zaplanowano: opracowanie koncepcji wizerunku firmy i jej oferty do rynku niemieckiego i oczekiwań tamtejszych klientów; wdrożenie niemiecko- i angielskojęzycznej strony www firmy, prezentującej ofertę firmy i będącą pierwszym kanałem do poznania firmy dla niemieckich klientów; udział w charakterze odwiedzającego w branżowych wystawach gospodarczych na terenie Niemiec, na których będzie możliwe pozyskanie potencjalnych partnerów handlowych z Niemiec, przedstawiając im opracowane wcześniej ulotki i foldery, zachęcające do nawiązania kontaktu handlowego z Ideo; przygotowanie profesjonalnej prezentacji w języku angielskim i niemieckim, przedstawiającej firmę oraz ofertę, stanowiącą podstawowe narzędzie podczas spotkań z potencjalnymi partnerami z Niemiec, których zainteresowała oferta firmy.

Realizacja projektu dzieli się na 3 etapy:

  • Opracowanie koncepcji wizerunku firmy na rynku niemieckim, materiałów promocyjnych i prezentacji firmy, a także wyszukanie klientów na rynku niemieckim
  • Wykonanie niemieckojęzycznej i rozbudowa angielskojęzycznej strony internetowej firmy
  • Uczestnictwo w branżowej wystawie gospodarczej zorganizowanej w Niemczech

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swisscontribution.admin.ch/poland
www.alp-caprp.com

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej