ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG WSPARCIA MENTORSKIEGO W OBSZARZE WDROŻENIA PRODUKTU/USŁUGI UDZIELANEGO UCZESTNIKOM PROGRAM AKCELERACYJNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG WSPARCIA MENTORSKIEGO W OBSZARZE BADANIA I ROZWÓJ UDZIELANEGO UCZESTNIKOM PROGRAMU AKCELERACYJNEGO