Elektroniczny Obieg Dokumentów dla FARMUTIL HS

Zakład Rolniczo – Przemysłowy FARMUTIL HS S.A. funkcjonuje w Polsce od ponad 30 lat. Głównym profilem działalności przedsiębiorstwa jest zbiórka, transport i utylizacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Zadania i cele

Dla FARMUTIL HS wdrożyliśmy Elektroniczny Obieg Dokumentów Logito, który pozwolił na standaryzację oraz optymalizację przepływu korespondencji w firmie. Zlecenie zostało poprzedzone wnikliwą analizą obejmującą specyfikę organizacji. Sporządzony dokument zawierał między innymi cele, jakie Klient chce osiągnąć.

Dotychczas obieg dokumentów w firmie odbywał się w sposób tradycyjny. W celu usprawnienia procesów biznesowych naszego Klienta, w ramach systemu EOD, wdrożyliśmy następujące rozwiązania:

 • Moduł pism przychodzących / wychodzących / wewnętrznych
 • Rzeczowy wykaz akt,
 • Baza nadawców,
 • Powiadomienia,
 • Urlopy,
 • Obieg faktur,
 • Umowy.

Zlecenie obejmowało także integrację aplikacji Logito z systemem ERP Impuls BPSC.

Główne korzyści dla Klienta

 • automatyzacja i ujednolicenie obiegu dokumentów
 • usprawnienie procesów finansowo-księgowych
 • szybszy dostęp do informacji oraz lepsze ich wykorzystanie
 • utrzymanie dobrego wizerunku Zakładu Rolniczo – Przemysłowego
... a co możemy zrobić dla Ciebie ?