Platforma Elektronicznego Obiegu Dokumentów

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest czołowym producentem farb oraz lakierów w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Swoją obecną pozycję na rynku zawdzięcza skutecznym i efektywnym działaniom Zarządu spółki. Aktualnie firma zatrudnia ponad 600 osób i wytwarza rocznie około 90 mln litrów różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej.

Zadania i cele

Głównym celem wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów i informacji w firmie Śnieżka S.A. była poprawa efektywności procesów organizacyjnych poprzez usprawnienie realizowanych zadań, uporządkowanie procedur biurowych oraz skrócenie czasu obiegu informacji i dokumentów.

Workflow odzwierciedla strukturę firmy wraz z występującymi w niej zależnościami. Od momentu wdrożenia w aplikacji rejestrowane są wszystkie procesy organizacyjne a także wszelkie dokumenty. W aplikacji znalazły się następujące rozwiązania:

 • CRM,
 • Pisma przychodzące,
 • Pisma wewnętrzne,
 • Pisma wychodzące,
 • Obsługa spraw,
 • Rejestr umów,
 • Ewidencja faktur,
 • Komunikator,
 • Polecenia,
 • Rezerwacja zasobów,
 • Baza wiedzy,
 • Yellow pages,
 • Urlopy,
 • Delegacje,
 • Kalendarz.
Główne korzyści dla Klienta
 • skrócenie czasu obiegu dokumentów,
 • zwiększenie poziomu monitoringu szybkości i jakości pracy,
 • łatwiejsza weryfikacja etapu pracy nad dokumentem i jego lokalizacja, 
 • wzrost zadowolenia pracowników.
... a co możemy zrobić dla Ciebie ?