Pobierz bezpłatny raportNarzędzia i wtyczki wspierające rozwój sklepów internetowych.

Często stosowane funkcjonalności w e-learningu

Czy duża ilość efektu „WOW” pomaga w nauce? Postęp technologiczny, którego nieustannie doświadczamy sprawia, że nauka w formie e-learningu staje się coraz bardziej popularna.

Rozwiązanie takie daje możliwość zdobywania wiedzy przez Internet. Jednak należy pamiętać, że platformy, które dostępne są na rynku bardzo często w znacznym stopniu są rozbudowane i bogate w funkcje.

Z punktu widzenia osoby uczącej się, nadmiar dostępnych funkcji nie zawsze pomaga w przyswajaniu wiedzy... Dlaczego więc efekt WOW nie zawsze wspiera naukę?

Spis treści:

 1. Co to jest e-learning.
 2. Rodzaje systemów e-learningowych.
 3. Najistotniejsze funkcje w platformach e-learningowych.
 4. Funkcjonalności podnoszące atrakcyjność platformy e-learningowej.
 5. Zakończenie

Wraz z rozwojem technologii zmianie uległy tradycyjne metody nauczania. W tym momencie wiedzę można skutecznie zdobywać bez fizycznego przebywania w firmie, na sali wykładowej czy w klasie.
 

Co to jest e-learning

E-learning jest narzędziem wdrażanym zarówno w dużych, jak i małych firmach. Umożliwia efektywne prowadzenie szkoleń m.in. z procedur, BHP, jak również podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Jest wsparciem nie tylko nauki, ale także komunikacji oraz wymiany wiedzy.

To skuteczne narzędzie daje możliwość przeprowadzania kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji, a nawet wspiera studentów w realizacji programu. Dodatkowym atutem jest jego dostępność, bo można z niego korzystać przy użyciu komputerów, smartfonów oraz Internetu.

Szkolenia można przeprowadzać na dwa sposoby:

 • Asynchronicznie – to typ szkolenia, które nie ma określonego czasu. Uczestnicy mogą dowolnie dostosować czas trwania kursu do swoich potrzeb, a także powtarzać wybrane elementy szkolenia.

  Nauka realizowana jest za pośrednictwem wideo np. na YouTube, platformach e-learningowych czy blogach, bez bezpośredniego udziału osoby szkolącej. Niewątpliwą zaletą tego typu edukacji jest możliwość swobodnego działania. Pomimo tego forma tego typu nauczania wymaga od uczestników dużej samodyscypliny i samozaparcia.
   
 • Synchronicznie – to typ szkolenia przebiegającego w czasie rzeczywistym. Uczestnicy łączą się bezpośrednio z osobą prowadzącą szkolenie. Dodatkowo mają możliwość rozmowy między sobą, mogą dzielić się wiedzą oraz wspólnie rozwiązywać problemy.

  Szkolenie synchroniczne odbywa się w określonym czasie, ale połączyć się na nie można z dowolnego miejsca. Ten rodzaj edukacji jest najbardziej zbliżony do tradycyjnego nauczania.


Rodzaje systemów e-learningowych.

Zadaniem systemu e-learningowego jest wsparcie w procesie zdalnego nauczania. Systemy te można podzielić według wielu kryteriów, natomiast najczęściej dzieli się je ze względu na rodzaj systemu i jego funkcjonalności. Wyróżniamy trzy systemy:

 • LMS (Learning Management System) – to System Zarządzania Nauczaniem – głównym zadaniem tego systemu jest zarządzanie aktywnością szkoleniową oraz kompetencjami w firmie.

  LMS daje możliwość obserwacji indywidualnych postępów w nauce, umiejętności oraz nabytych kompetencji przez uczestnika. Obejmuje także lokalizację rejestracji i działań szkoleniowych w ramach kursu. System zarządza dostępem do wszystkich szkoleń online, na które zapisała się dana osoba.
   
 • LCMS (Learning Content Management System) – to System Zarzadzania Treścią Szkoleniową – jest oprogramowaniem, które ma za zadanie ulepszyć treści zawarte w szkoleniach/kursach. Pozwala tworzyć, wykorzystywać, lokalizować, dostarczać i zarządzać nimi. System zbiera i przechowuje treści w jednym scentralizowanym archiwum w postaci pojedynczych elementów lub jednostek szkoleniowych.

  Dodatkowo zapewnia możliwość ponownego wykorzystywania treści edukacyjnych. Mimo współpracy z systemem LMS, oprogramowanie LCSM nie jest wyposażone w dodatkowe funkcje administracyjne, nie pozwala na zarządzanie kompetencjami, szkoleniami oraz logistyką.
   
 • LCS (Life Communication System) – to System Zarządzania Komunikacją Synchroniczną – to oprogramowanie wspierające e-learning synchroniczny, który umożliwia prowadzenie zajęć na żywo. Daje możliwość przesyłania obrazu oraz głosu w trakcie wideokonferencji czy VoIP.

  LCS obsługuje korzystanie z wirtualnych tablic w celu uzyskania wglądu do treści napisanych przez osoby prowadzące. System wyposażony jest w przydatną funkcję współdzielenia pulpitu komputera z prowadzącym dane zajęcia.
   

Zobacz poszczególne funkcje platformy "w akcji":
Zapytaj o DEMO systemu e-learningowego


Najistotniejsze funkcje w platformach e-learningowych.

Instytucje oświatowe, firmy, a także placówki szkoleniowe w znacznej mierze korzystają z rozwiązań dostarczanych przez e-learning. Wykorzystanie tego rodzaju systemu pozwala na zaoszczędzenie czasu, środków finansowych oraz skorzystanie z elastyczności tego rozwiązania.

Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi e-learningowych. Na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniej platformy?

Jedną z najistotniejszych kwestii podczas wyboru narzędzia jest łatwość obsługi takiego systemu. Korzystanie z platformy nie powinno sprawiać trudności technicznych użytkownikowi, a jego obsługa powinna być przyjemna i prosta.

Zdecydowanie dobrym rozwiązaniem jest budowa modułowa, która pozwala na łatwe poruszanie się po platformie e-learningowej.

Dodatkowo daje możliwość rozbudowania platformy w przyszłości, gdy zmienią się potrzeby klienta. Autorska platforma e-learningowa Ideo posiada dużo praktycznych funkcjonalności i możliwość wdrożenia dedykowanych modułów, które dopasowane są do indywidualnych oczekiwań klientów.

Ważnym elementem tego narzędzia jest moduł pozwalający tworzyć i edytować szkolenia. Administrator platformy może ułożyć indywidualną strukturę kursu za pomocą elementów, takich jak: lekcje, testy, tematy, części, załączniki czy szkolenia (w standardzie SCORM 1.2 oraz SCORM 2004). Posiada on również dostęp do edytowania lekcji nawet już w istniejącym szkoleniu.

Nauczanie online powinno zapewniać łatwe przyswajanie nabytej wiedzy oraz posiadać atrakcyjną formę. Dlatego oferowane przez nas materiały mogą posiadać różne formy, takie jak tekst, grafika, obraz, wideo czy pliki do pobrania.

E-learning to skuteczna metoda nauczania. Wykorzystuje się w nim inne techniki edukacyjne niż w przypadku klasycznych metod nauki. Platforma wyposażona jest w narzędzia, które angażują uczestników kursów/szkoleń/zajęć, a interaktywna forma rozwiązań pomaga w skutecznym przekazywaniu wiedzy. Dodatkowo system posiada moduł testów, który pomaga w zweryfikowaniu poziomu posiadanych umiejętności.

Administrator, który tworzy test może określić takie parametry jak:

 • nazwa testu,
 • określenie czy test ma być wymagany do zaliczenia szkolenia,
 • określenie progu zdawalności,
 • ilości prób rozwiązania testu,
 • sprawdzanie poprawności odpowiedzi z testu (oznaczone kolorem: zielony – odpowiedź poprawna, czerwony – odpowiedź niepoprawna),
 • losowa kolejność elementów testu,
 • umożliwienie dodania do pytania testowego obrazka, animacji lub pliku audio,
 • wyświetlenie informacji dot. uzyskanego wyniku po zakończeniu testu.

Dodatkowo funkcja pozwala na określenie typu pytań testowych. Do wyboru mamy pytania jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, połączenia w pary lub ustawienia w kolejności, lista wyboru, uzupełnianie luk, dopasowanie do kategorii lub obrazka.


 

Użytkownicy, którzy są zalogowani mają możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności znajdujących się w platformie oraz zawartych tam zasobów wiedzy. Moduł pozwala na tworzenie kont dla uczniów, nauczycieli oraz administratorów. Użytkownicy posiadają dostęp do swoich danych osobowych oraz możliwość ich edycji.

Mają również wgląd do przypisanych im szkoleń oraz do historii tych zakończonych. Natomiast administrator otrzymuje uprawnienia, które pozwalają na zarządzanie zaawansowanymi funkcjonalnościami modułu, przykładowo:

 • dodawanie użytkownika,
 • wymuszanie na użytkownikach zmiany hasła,
 • nadawanie uprawnień użytkownikom,
 • akceptacja regulaminu,
 • możliwość blokowania konta po nieudanych próbach logowania,
 • sprawdzanie historii logowania.

Kolejną przydatną, z punktu widzenia użytkowania, funkcją jest moduł „Powiadomień”, za pomocą, którego możemy stworzyć harmonogram powiadomień dla wybranych szkoleń. Dzięki temu modułowi uczestnicy na bieżąco będą otrzymywać informacje związane z przydzielonym kursem. Rodzaje powiadomień:

 • otrzymanie dostępu do szkolenia,
 • zbliżający się czas zakończenia szkolenia,
 • zakończenie szkolenia,
 • zaliczenie testu/szkolenia,
 • oczekujące szkolenie,
 • nowe wiadomości na czacie.

Niezwykle istotnym elementem platformy e-learningowej jest weryfikacja postępów uczestników. Pomocnym narzędziem w tym zakresie jest moduł „profilu koordynatora” . Pozwala generować raporty, tworzyć statystyki oraz umożliwia podgląd postępów uczestników i szczegóły szkolenia. Informacje dostępne dla koordynatora:

 • nazwa danego elementu szkolenia,
 • dane uczestnika – login, imię, nazwisko
 • status szkolenia,
 • data rozpoczęcia,
 • data zaliczenia,
 • liczba prób podejścia,
 • czas poświęcony na wykonanie testu,
 • wynik końcowy.

Znaczna część osób biorących udział w szkoleniu liczy na otrzymanie potwierdzenia zakończenia kursu w formie certyfikatu. Dokument taki uwzględnia dane osobowe użytkownika, tytuł szkolenia, datę jego ukończenia oraz uzyskany wynik końcowy.

Platforma e-learningowa służy nie tylko do przeprowadzania szkoleń, ale jest również skarbnicą wiedzy. W tym miejscu znajdują się wszystkie najważniejsze informacje. Dzięki modułowi „Aktualności”, użytkownicy mają dostęp do publikacji zawierających najbardziej aktualne informacje.

Administrator może zamieszczać na platformie treści, grafiki, zdjęcia oraz pliki do pobrania. Moduł wyposażony jest w graficzny edytor WYSIWYG, który wykorzystywany jest w 80% stron internetowych.

Kolejnym interesującym elementem jest moduł „FAQ”. Jest to baza zawierająca najczęściej zadawane pytania. Zamieszczone są w niej odpowiedzi na standardowe, często poruszane przez użytkowników kwestie. Moduł zawiera krótki formularz, za pomocą, którego można przesyłać pytania.

Dodatkowo funkcja edytora tekstów WYSIWYG formatuje treść odpowiedzi, którą administrator systemu może zamieścić na stronie lub wysyłać bezpośrednio do osoby zainteresowanej.


 

Funkcjonalności podnoszące atrakcyjność platformy e-learningowej

Poza standardowymi modułami znajdującymi się na platformie e-learningowej dostępne są również rozwiązania dedykowane, które dają jeszcze więcej możliwości. Sprawiają, między innymi, że proces edukacji jest bardziej atrakcyjny. Są one najczęściej projektowane na podstawie analizy potrzeb danego klienta. Mają zagwarantować więcej korzyści oraz wsparcie realizacji celów biznesowych.

O jakie moduły możemy rozbudować swoją platformę?

Grywalizacja jest dobrym sposobem na uatrakcyjnienie pewnych procesów i podniesienie poziomu motywacji uczestników szkoleń. Może okazać się skuteczna tam, gdzie od osób uczących się oczekuje się zaangażowania w jakieś działania. Pomaga do monotonnej czasem nauki dodać aspekt zabawy i rywalizacji. Można ją wykorzystać w szkoleniach e-learningowych jako motywację uczniów do sumiennej pracy, w nagrodę za którą przyznawane są im punkty i/lub nagrody.

W indywidualnym rozwoju pracownika świetnie sprawdzi się także moduł „Ścieżki szkoleń”. Jest on dedykowany do projektowania i zarządzania indywidualnymi planami rozwoju pracowników.

Administrator/menadżer ma możliwość ustalenia dowolnej ilości szkoleń o określonej tematyce, dzięki czemu szkolenie można dopasować do potrzeb danego użytkownika. Funkcjonalność ta umożliwia również podgląd postępu realizacji każdej ścieżki oraz jego elementu.

Bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem może być także platforma lojalnościowa. Narzędzie zbudowane jest z kliku modułów, takich jak moduł administracyjny, komunikacyjny, do tworzenia promocji, zarządzania katalogiem nagród, moduł analityczny oraz raporty. Zalogowani klienci mają dostęp do aktualnych rabatów oraz ofert, otrzymują również wgląd w ilość zebranych punktów w programie lojalnościowym.

Praktycznym rozwiązaniem dla placówek oświatowych oraz firm są wideokonferencje. To bardzo popularna forma komunikacji w biznesie oraz nauce zdalnej. Umożliwia ona przeprowadzanie rozmów, prowadzenie zajęć dydaktycznych czy szkoleń w czasie rzeczywistym, bez względu na lokalizację oraz liczbę uczestników.

Podczas spotkania użytkownicy widzą i słyszą się wzajemnie, mogą również dzielić się treścią ze swoich urządzeń, np. prezentacja lub arkusz kalkulacyjny.


 

Zakończenie

Duża liczba produktów e-learningowych pozwala użytkownikom na korzystanie z różnych funkcjonalności. Jednak nie wszystkie narzędzia sprawdzą się w danej firmie. Jedne będą przydatne np. w instytucjach edukacyjnych, a inne będą lepsze w innego typu organizacji. Wszystko uzależnione jest od specyfiki danej firmy oraz indywidualnych jej potrzeb.

Dlatego opłaca się poświęcić więcej czasu na wybranie optymalnego rozwiązania. Warto również skorzystać z porady ekspertów, którzy służą pomocą w wyborze najbardziej dopasowanych funkcji. Wybierając taki sposób działania unikniemy generowania zbędnych kosztów i jednocześnie unikniemy nadmiaru niepotrzebnych modułów, które mogą wprowadzić chaos w użytkowaniu platformy.

Inwestycja w efekt WOW, zbyt duża ilość informacji, wyskakujące okienka powiadomień, efektowne zdjęcia czy animacje mogą w znacznej mierze utrudniać skupienie się użytkownika na poznawanym zagadnieniu. Dlatego zabieg taki może spowodować efekt odwrotny do oczekiwanego. To jeden z tych obszarów, który zasługuje na profesjonalną pomoc w stworzeniu oprogramowania e-learningowego dostosowanego do potrzeb i oczekiwań.

raport_ecommerce_


 


Może zainteresują Cię także

LOW-CODE przyspiesza transformację cyfrową na świecie

18 kwietnia 2023
Platformy low-code są dziś ważną częścią strategii, która ma na celu przyspieszenie procesu dostarczania aplikacji wspierających cyfrową transformację biznesu.

Dobry opis produktu podstawą sklepu internetowego

15 marca 2023
W dobie cyfryzacji, większość zakupów odbywa się przez Internet, gdzie bardzo trudno jest przyciągąć i zatrzymać klienta. Aby zapewnić dogodną ścieżkę zakupową swojemu potencjalnemu konsumentowi, zadbaj o właściwy opis produktu.

Porozmawiajmy

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 17 860 21 86
×

Klienci o nas