Checklista - bezpłatny PDFAnaliza przedwdrożeniowa - 100 pytań do dobrego wdrożenia PIM

LOW-CODE przyspiesza transformację cyfrową na świecie

Platformy low-code są dziś ważną częścią strategii, która ma na celu przyspieszenie procesu dostarczania aplikacji wspierających cyfrową transformację biznesu.

W ostatnich latach firmy stanęły przed koniecznością cyfryzacji procesów. Potrzeba zmiany napędzana jest przez szereg czynników, w tym przez wszechobecną cyfryzację zachodzącą prawie w każdej branży, stale powiększającą się ilość danych, rosnące wymagania Klientów oraz obawę przed bardziej świadomym cyfrowo konkurentem.

Globalna pandemia stała się wyraźnym punktem zwrotnym, rzucającym nowe światło na kwestie związane z unowocześnianiem infrastruktury IT. Ostatecznie wskazała na drogę w kierunku umiejętności cyfrowych jako podstawę kompetencji w wielu funkcjach biznesowych.

Pandemia COVID-19 bardzo szybko uczyniła procesy ręczne i półcyfrowe przestarzałymi. Pilna potrzeba możliwości pracy z domu rozpoczęła transformację przedsiębiorstw na całym świecie. Odkryto luki, z których działy IT od dawna zdawały sobie sprawę, ale nie spieszyły się z rozwiązaniem tego problemu.

Szybkie tempo transformacji cyfrowej zwiększyło zapotrzebowanie na programistów. Firmy zostały postawione przed wyzwaniem wdrażania rozwiązań, które pozwolą na utrzymanie ciągłości biznesowej, przy jednoczesnym niedoborze kadrowym. Dla wielu organizacji bardzo dobrym rozwiązaniem stały się platformy low-code.
 

Czym jest low-code?

Platformy low-cod są dziś ważną częścią strategii, która ma na celu przyspieszenie procesu dostarczania aplikacji wspierających cyfrową transformację biznesu. Techniki drag&drop pozwalają na dowolne modelowanie procesów tworzących prototypowe aplikacje, które są dostarczane w ekspresowym tempie.

Low-code, to platforma umożliwiająca zbudowanie aplikacji ograniczającej konieczność ręcznego pisania kodu do minimum. Wykorzystuje ona interfejsy wizualne z prostą logiką oraz funkcjami przeciągania i upuszczania zamiast rozbudowanych języków kodowania. Te intuicyjne narzędzia pozwalają użytkownikom nieposiadającym wiedzy na temat kodowania lub tworzenia oprogramowania, na zbudowanie różnego rodzaju aplikacji użytkowych, np. aplikacje mobilne lub biznesowe.

Platformy te stają się coraz bardziej popularne jako alternatywa dla tradycyjnego tworzenia oprogramowania. Zarówno profesjonalni programiści, jak i osoby nietechniczne, mogą używać je do tworzenia nawet złożonych aplikacji, co pozwala sprostać wymaganiom biznesowym w zakresie szybkiego rozwoju, automatyzowania procesów oraz znacznego przyspieszenia procesu transformacji cyfrowej.
 

Jak to widzą statystyki?

Według badań firmy Gartner światowy rynek technologii low-code wzrósł w 2021 roku o około 23% w porównaniu z rokiem 2020. Trend ten stale wzrasta, a technologia wciąż się rozwija. Prognozuje się, że do 2025 roku będzie stanowić 75% całego rynku.

Dodatkową korzyścią wykorzystania tej technologii jest znaczne obniżenie kosztów. Narzędzia low-code są tak intuicyjne, że mogą z nich korzystać również osoby, które nigdy nie uczyły się żadnego języka programowania. IDC prognozuje, że w latach 2021-2025 nastąpi znaczny wzrost światowej populacji programistów low-code o 40,4 %.

Low-code jak sama nazwa wskazuje wymaga podstawowej znajomości kodu, ale idea maksymalnego upraszczania tego typu narzędzi sprawia, że nawet poczatkujący programista lub miłośnik nowych technologii bez problemu sobie z nimi poradzi... Platforma wykorzystuje modułowy model podejścia do programowania. To połączenie gotowych bloków i funkcji w projektowaniu stron internetowych lub aplikacji. Dzięki dużym możliwościom integracji aplikacji ze starszymi narzędziami oraz aplikacjami firm trzecich, są one bardzo chętnie wykorzystane.

Napisz do nas, aby dowiedzieć się więcej o projektowaniu Low-Code.

Funkcje platformy low-code

Narzędzia modelowania wizualnego. Platformy low-code wyposażone są w funkcje modelowania wizualnego. Wykorzystują wbudowane komponenty do przedstawiania informacji w formie czytelnej dla każdego użytkownika. Korzystać z nich mogą zarówno użytkownicy biznesowi, niemający żadnych umiejętności technicznych, jak i profesjonalni programiści. Budowanie aplikacji przy użyciu wizualnych metod i modeli jest znacznie szybsze od tworzenia ich przy użyciu kodu.
 

Niestandardowa funkcjonalność OOTB (out of the box)
OOTB to funkcja dostępna dosłownie „po wyjęciu z pudełka”. Eliminuje ona potrzebę budowania od podstaw bazowych modułów dla aplikacji. Niektóre platformy low-code posiadają moduły do zarządzania danymi lub moduły do aplikacji skierowanych do klientów związanych z zarządzaniem usługami lub procesami sprzedaży.

„Przeciągnij i upuść” Jest to jedna z ważniejszych, a zarazem najbardziej przydatnych funkcji, która umożliwia szybki proces rozwoju. Ta prosta funkcja przeciągania i upuszczania wykorzystywana jest zarówno przez amatorów, jaki profesjonalnych programistów.

Ponowne wykorzystanie
Jedną z głównych funkcji OOTB w programowaniu low-code jest użycie wstępnie skonfigurowanych modułów i funkcjonalności dla aplikacji. Moduły te mają wspólne funkcje potrzebne kilku aplikacjom i można je ponownie wykorzystać do szybszego opracowywania różnych rozwiązań.

Przy wyborze platformy bardzo ważne jest, aby umożliwiała ona użytkownikom ponowne wykorzystanie gotowych lub nowo opracowanych modułów, wtyczek i całych aplikacji. Dostępność międzyplatformowa i kompatybilność z wieloma urządzeniami, to zdecydowanie ważna i przydatna funkcja platform low-code.

Poza możliwością korzystania z narzędzia na dowolnym urządzeniu z głównym systemem operacyjnym, jej kompatybilność między platformami umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji, które mogą działać również z innymi platformami i urządzeniami.

Skalowność
Systemy low-code są w stanie tworzyć nowe aplikacje, które poradzą sobie ze wzrostem liczby użytkowników wraz z rozwojem firmy.

Monitorowanie i raportowanie
Aplikacje opracowane przy użyciu low-code mogą monitorować przepływ pracy oraz procesy. Mogą również śledzić wydajność innych aplikacji.

Cykl życia aplikacji
Narzędzia low-code usprawniają etapy cyklu życia oprogramowania, takie jak debugowanie, wdrażanie i testowanie. Użytkownicy otrzymują dostęp do informacji o utworzonych aplikacjach i ich rozwoju. Narzędzia low-code dają możliwość powrotu do poprzedniej wersji, jeśli jest to konieczne do lepszego zarządzania cyklem życia aplikacji.
 

Jakie rodzaje aplikacji możemy tworzyć?

Aplikacje angażujące Klientów

To duże aplikacje odpowiadające na zapotrzebowania korporacji do różnych zadań biznesowych. Mogą obejmować aplikacje skierowane bezpośrednio do Klientów, a także złożone procesy biznesowe, które zapewniają bardziej efektywne i spersonalizowane zaangażowanie. Pozwalają na ekspozycję produktów i usług na wiele różnych sposobów, służą jako kanał marketingu bezpośredniego dla marki.

Dzięki aplikacjom można zwiększyć widoczność, która pomaga skutecznie budować świadomość marki. Zapewniają również spersonalizowane wrażenia, które wspierają nawiązanie emocjonalnej więzi z Klientami. Umożliwiają tworzenie list życzeń, koszyków, a także rejestrują postępy w programach lojalnościowych. To także wsparcie w retargetingu, czyli zachęcenie użytkowników do powrotu do porzuconych koszyków czy składania nowych zamówień.

Aplikacje do optymalizacji wydajności operacyjnej

To aplikacje automatyzujące procesy zwiększające wydajność operacyjną. Zapewniają firmom dużo korzyści, takich jak zmniejszenie kosztów i ryzyka błędów dzięki automatyzacji. Umożliwiają przetwarzanie roszczeń, zarzadzanie łańcuchem dostaw, przetwarzanie faktur, śledzenie urządzeń czy zarzadzanie zamówieniami. Wspierają one kluczowe procesy biznesowe, dlatego integrują się z systemami podstawowym, a także zastępują starsze systemy, które obsługują jedynie wybraną część danego procesu.

Procesy biznesowe

Tworzenie procesów biznesowych dla zadań o dowolnej złożoności zapewniających automatyzację operacji w kilku działach. Platformy low-code oferują narzędzia, które mogą usprawnić procesy zarządzania danymi podstawowymi, takimi jak zbieranie informacji z różnych działów (produkcja, logistyka, magazyn, księgowość, sprzedaż czy marketing) w jednym systemie.

To również wsparcie dla wewnętrznego procesu zakupu, np. sprzętu, towarów lub surowców. Cały proces jest złożony i czasochłonny oraz wymaga zebrania wielu danych z różnych działów. Platformy low-code pomagają stworzyć odpowiedni przepływ pracy, zdefiniować etapy lub dane na podstawie danych historycznych lub bieżących.

Interfejs użytkownika, model danych i logika biznesowa

Możliwość konfiguracji modeli dla aplikacji internetowych i urządzeń mobilnych. Intuicyjny interfejs “przeciągnij i upuść” pozwala ustalić logikę biznesową przepływu pracy, zdefiniować kroki, przydzielić osoby i zadania. Narzędzia low-code umożliwiają zmiany na każdym etapie procesu.

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji

To wszelkiego rodzaju aplikacje wykorzystujące sztuczną inteligencję i algorytmy uczenia maszynowego. Dzięki nim mamy możliwość zminimalizowania operacji wykonywanych ręcznie oraz przyspieszenie wydajności. Low-code pozwala szybko tworzyć narzędzia, które bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie firmy oraz na uzyskiwane przez nią dobrych wyników finansowych.

W ten sposób można szybko wyeliminować zastoje w produkcji, nadwyżki podaży czy presje ze strony Klientów. Po zidentyfikowaniu i ustaleniu celów biznesowych przedsiębiorcy mają do dyspozycji szereg różnych możliwości.

Portale internetowe

Portale są powszechnym i popularnym sposobem kontaktu i interakcji Klientów z firmą. Low-code wspiera tworzenie portali ze wspólnymi frontendami lub interfejsami użytkownika. Platforma pozwala na zastąpienie ręcznego kodowania komponentów HTML. Systemy biznesowe Narzędzia low-code zmieniają sposób funkcjonowania firm od strony IT.

Dzięki nim aplikacje i procesy można budować szybciej i elastyczniej. Tworzą lepszą i tańszą alternatywę dla tworzącego się i już istniejącego biznesu. Dają możliwość integracji z systemami ERP oraz są w stanie stworzyć element logiki biznesowej, który realizuje specyficzne wymagania stawiane przez daną firmę.

Producenci, którzy korzystają z platform low-code otrzymują narzędzia, które są prostsze i tworzone za pomocą jak najmniejszego nakładu kodowania. Ich zdolność do szybkich zmian podąża za wymogami współczesnego biznesu.

Aplikacje mobilne

Dzięki low-code firma może tworzyć szeroką gamę aplikacji mobilnych, które prezentują dane i interakcje biznesowe Klientom. To kompletny zestaw wszystkich wymaganych i wzajemnie powiązanych narzędzi. Umożliwiają one budowanie aplikacji, wdrażanie i ich aktualizację. Bardzo dobrze współpracują z systemami Android i iOS.

Aplikacje mikrousług

To pojedyncza aplikacja składająca się z dużej ilości mniejszych, luźno powiązanych ze sobą komponentów lub usług, które można wdrażać niezależnie od siebie. Low-code jest najczęściej wybieraną platformą do tworzenia komponentów opartych na mikroserwisach. Umożliwia szybkie tworzenie aplikacji, które zwiększają wydajność i stabilność oraz pomagają w unowocześnianiu już istniejących kodów w aplikacji mikrousług.

Aplikacje oparte na ioT

To inaczej „internet rzeczy”, który jest procesem łączenia możliwości określonych technologii, takich jak np. czujniki czy mikroprocesory, z aplikacjami internetowymi. Elementy te są w stanie połączyć się z internetem lub innymi protokołami komunikacyjnymi, rejestrować dane ze swojego otoczenia, przekazywać je między sobą, podejmować decyzje oraz przetwarzać dane.

Narzędzia low-code umożliwiają budowę takich aplikacji, wspierając automatyzację przedmiotów i urządzeń. Firmy mogą używać narzędzi low-code na wiele sposobów, aby usprawnić tworzenie i dostarczanie aplikacji. Wiele branż wykorzystuje dziś potencjał jaki niosą ze sobą narzędzia low-code.

Banki i instytucje finansowe

Aby sprostać wymaganiom współczesnych Klientów banki muszą dawać im to, czego oni oczekują, czyli bezproblemowe, płynne usługi cyfrowe. Jeśli proces onboardingu jest powolny, nieefektywny i nieprzyjazny, a aplikacja czy strona internetowa banku nie zaspokajają potrzeb konsumentów, to wcześniej czy później pójdą gdzie indziej.

Tworzenie odpowiednich produktów, usług i doświadczeń cyfrowych to jedno, ale muszą być one dostarczone w jak najkrótszym czasie. Platformy low-code pomagają bankom zaspokoić również potrzebę szybkości.

Według Forestera platformy low-code pozwalają na 10 razy szybsze dostarczanie produktów cyfrowych niż tradycyjne techniki programistyczne, a co za tym idzie, uwalniają też jeden z najcenniejszych zasobów - czas. Tak jak automatyzacja uwalnia pracowników od rutynowej, mozolnej pracy, tak platformy low-code uwalniają programistów od żmudnej pracy ręcznej.

Sektor publiczny

Instytucje publiczne szczebla państwowego i lokalnego oraz uczelnie wyższe korzystają z możliwości jakie daje platforma low-code. Dzięki tym narzędziom mogą zapewnić sobie oczekiwaną jakość usług,ze szczególnym naciskiem na wydajność i bezpieczeństwo danych wrażliwych. Zaprojektowane w ten sposób aplikacje ułatwiają przestrzeganie rygorystycznych norm i ułatwiają wewnętrzną wymianę informacji.

Marketing i HR

Aplikacje low-code służą do ulepszania podstawowych funkcji firmy, jak procesy HR, automatyzacja marketingu czy przetwarzanie danych finansowych. Odpowiednie narzędzia pozwalają na zastąpienie ręcznego wprowadzania danych nowych oraz potencjalnych Klientów pochodzących z kampanii marketingowej lub formularza kontaktowego. Zbudowane aplikacje umożliwiają użytkownikom tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy.

Logistyka i łańcuch dostaw

Łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej skomplikowane i nieprzewidywalne. Obejmują one głównie magazynowanie i transport towarów. Największą wartością biznesową aplikacji staje się niezawodne śledzenie surowców, komponentów i wytworzonych produktów od taśmy montażowej do przekazania do magazynów. Naprzeciw potrzebom wychodzą platformy low-code. Zapewniają one możliwość sprostania wielu wyzwaniom łańcucha dostaw w obszarach:

 • Responsywne tworzenie aplikacji – współpraca wielu uczestników łańcucha dostaw,
 • Przepływ pracy i automatyzacja odwzorowania procesów biznesowych – modelowanie prostą metodą „przeciągnij i upuść”.

Sprawna integracja i modernizacja starych wersji Platforma low-code dostarcza wszystkie podstawowe opcje optymalizacji łańcucha dostaw:

 • Optymalizacja i terminowe zarządzane zapasami,
 • Widoczność dostawców na różnych poziomach,
 • Łagodzenie i ograniczanie ryzyka,
 • Łączenie kompleksowych procesów i aplikacji wewnątrz i między przedsiębiorstwami.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak Low-Code może pomóc w procesie transformacji cyfrowej.

Wnioski:

Platformy programistyczne low-code zapewniają wiele korzyści, w tym demokratyzację, uproszczenie i przyspieszenie rozwoju aplikacji. Umożliwiają organizacjom szybką cyfryzację biznesu.

Dlaczego warto korzystać z platformy low-code?

 • Krótszy czas wprowadzania na rynek i przyspieszone dostarczanie aplikacji – w szybkim wdrażaniu aplikacji pomaga bogaty ekosystem gotowych do użycia fragmentów kodu, szablonów, formularzy i raportów, a także wbudowane łączniki.
   
 • Zmniejszenie kosztów – narzędzia low-code nie wymagają dużej wiedzy programistycznej, co pomaga zlikwidować lukę informatyczną, z którą boryka się wiele firm. Dzięki temu przedsiębiorcy nie muszą zatrudniać wykwalifikowanych specjalistów IT.
   
 • Ulepszone doświadczenie Klienta – platformy low-code szybko dostosowują się do zmian rynkowych i potrzeb Klienta, dzięki szybkiemu dostarczaniu aplikacji oraz aktualizacji już istniejących zgodnie z najnowszymi trendami CX.
   
 • Bezpieczeństwo – system low-code posiada ważne systemy bezpieczeństwa, takie jak narzędzia administracyjne, kontrola dostępu i ocena zagrożeń.
   
 • Eliminacja shadow it – to eliminacja zagrożenia związanego z instalacją na komputerach firmowych programów i aplikacji bez akceptacji i wiedzy przełożonego. Rozwiązania low-code umożliwiają niewykwalifikowanym użytkownikom projektowanie własnych aplikacji bez zwracania się do działu IT, bez ryzyka udostępniania poufnych danych stronom trzecim.
   
 • Płynna współpraca biznesowa i IT – firmy muszą zautomatyzować swoje działania w sposób terminowy i oszczędny. Dzięki gotowym do użycia funkcjom, intuicyjnemu interfejsowi oraz zaawansowanym funkcjom platformy low-code umożliwiają posługiwanie się tym samym językiem programowania i tworzenie aplikacji o dowolnej złożoności na jednej platformie.
   
 • Przyspieszenie transformacji cyfrowej – aby nadążyć za współczesnymi wymaganiami i zmieniającym się otoczeniem biznesowym, firmy muszą automatyzować procesy. Platformy o niskim kodzie zapewniają podstawową technologię dla organizacji przechodzących transformację cyfrową, pomagając im przyspieszyć ich cykl oraz szybciej wprowadzić innowacje.

raport_ecommerce_


 


Może zainteresują Cię także

Dobry opis produktu podstawą sklepu internetowego

15 marca 2023
W dobie cyfryzacji, większość zakupów odbywa się przez Internet, gdzie bardzo trudno jest przyciągąć i zatrzymać klienta. Aby zapewnić dogodną ścieżkę zakupową swojemu potencjalnemu konsumentowi, zadbaj o właściwy opis produktu.

Czy Krajowy System eFaktur jest narzędziem ułatwiającym procesy finansowe?

6 marca 2023
Przestawiamy, jakie możliwości oferuje system KSeF, w zakresie wystawiania faktur. Czy jest narzędziem pozwalającym skrócić czas fakturowania?

Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 17 860 21 86
×

Klienci o nas