ZobaczNasi Klienci w Konkursie „Dyrektor e-Commerce Roku 2024"

Dedykowana platforma e-commerce. Jak efektywnie współpracować z Klientem

W trakcie realizacji rozbudowanych platform e-commerce warto korzystać z narzędzi wspierających realizację projektów. W poniższym artykule zaprezentowane zostały rozwiązania, które pozwolą zoptymalizować współpracę Software House z Klientem.

Niezależnie od tego czy na rynek wprowadzany jest nowy biznes, już istniejący przeniesiony zostaje do świata online lub dokonywana jest migracja na bardziej zaawansowaną platformę IT, inwestor musi podjąć decyzję w kwestii odpowiedniego partnera IT. Jest to kluczowe dla rozwoju projektu w perspektywie kolejnych lat, dlatego istotna jest zdolność realizacji wszystkich założonych potrzeb i celów. Często największym wyzwaniem, wpływającym na powodzenie projektu, bywa komunikacja między zespołem Klienta, a teamem projektowym po stronie Software House.

Firmy, dla których e-commerce jest kluczowym źródłem przychodu, dysponują najczęściej rozbudowanymi platformami z szerokim wachlarzem modułów dedykowanych, integrują się z wieloma zewnętrznymi systemami oraz obsługują liczne procesy biznesowe. Stworzenie, obsługa, utrzymanie oraz rozwój tego rodzaju platformy wymaga szerokiej i kompleksowej wiedzy, popartej doświadczeniem - nie tylko technicznym.

Dostępne na rynku rozwiązania "pudełkowe" zazwyczaj nie są w stanie zrealizować założeń oraz wytycznych projektu, czy odpowiedzieć na wszystkie potrzeby tak dużego biznesu. Wówczas najlepiej sprawdzą się w pełni dopasowane systemy e-commerce. Platformy tego rodzaju pozwalają na konieczność integracji z wieloma systemami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, a także zapewniają rozwój w przyszłości jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zazwyczaj niewielcy usługodawcy oferują klientom małe koszty wdrożenia danego serwisu czy projektu. Z uwagi na rodzaj usługi, mogą zapewnić klientom bardzo szybki czas implementacji. Dla przykładu Magento oferuje szeroki zakres możliwości w tworzeniu interesującego projektu, który bez bardzo dużych modyfikacji może zaspokoić najważniejsze potrzeby, mało rozbudowanych biznesów. W sytuacji gdy zachodzi taka konieczność, wykorzystanie otwartego oprogramowania, stwarza opcję bezproblemowego przerzucenia prac do innej firmy.

Nie zawsze jednak wykonawca przejmujący projekt chce kontynuować pracę poprzednich usługodawców. Bardzo często w takich sytuacjach wdrożenie projektu od początku może okazać się tańsze oraz szybsze w realizacji, aniżeli dalsza rozbudowa już istniejącego rozwiązania.

Pojawić się może jeszcze jeden problem - w przypadku zatrudnienia małej agencji odejście nawet jednego członka załogi może wpłynąć na zdolność efektywnego rozwoju platformy sprzedażowej Klienta. Wówczas zapewnienie o stałym rozwoju projektu nie pokrywa się z prawdą, ponieważ zleceniobiorca nie może go spełnić. Zmniejszenie liczby członków zespołu projektowego, (czy nawet całej firmy), powoduje, że konsekwencje spadają na Klienta.

Biznes vs. zespół IT - jak dojść do porozumienia

Z jednej strony jest klient i jego pracownicy, którzy są odpowiedzialni za realizację procesów, oraz rozwój firmy w biznesowych ujęciu. Z drugiej jest kompletny zespół IT, którego zadaniem jest stworzenie systemu w wyznaczonym terminie, według założeń biznesowych zleceniodawcy. Największe wyzwanie, jakie ma wpływ na powodzenie projektu, pojawia się zazwyczaj w obszarze komunikacji. Klient nie rozumie na czym polega praca zespołu deweloperskiego, a z kolei nawet najbardziej doświadczeni developerzy mogą nie mieć wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje biznes zleceniodawcy. Taka sytuacja może negatywnie wpływać zarówno na czas wykonania zlecenia, ale również na końcowy efekt.

Dokumentacja oraz "suche" definicje mogą być niezrozumiałe. Z kolei klient może nie wspominać o danych kwestiach, ponieważ uznaje je za oczywiste, zapominając tym samym, że zespół wdrożeniowy, nie ma styczności z problemami danej branży. W celu uniknięcia takich sytuacji, najlepiej jest przeznaczyć sporo czasu na spotkania lub telekonferencje. Podczas ich trwania należy rozwiać wszystkie wątpliwości i zadać wyczerpujące pytania, odnoszące się do danego procesu czy struktury danych.

Zespół IT zapoznając się dogłębnie ze wszystkimi procesami i rozumiejąc z czego one wynikają, może bardziej trafnie odwzorować je w tworzonym projekcie e-commerce. Możliwe jest wówczas zaprojektowanie i przygotowanie takiego rozwiązania, którego nie będzie trzeba w późniejszym czasie modyfikować, a co się z tym wiąże – generować dodatkowych kosztów.

Oczywiście wprowadzenie takiego trybu pracy może nieco przesunąć w czasie zaprojektowanie i programowanie produktu, jednak docelowo jest bardziej opłacalne i skróci czas wdrożenia całego projektu.

Metodyka pracy oraz inwestowanie w rozbudowany system zadaniowy

To, jak będzie wyglądała praca zależy od wielu czynników: samej charakterystyki projektu, wymogów stawianych przez klienta, a nawet doświadczenia członków zespołu realizujących usługę. Jednak dla każdego doświadczonego zespołu developerskiego, kluczowa jest organizacja pracy oraz stały przegląd wdrażanych zadań.

Nie wyobrażam sobie tworzenia dużego projektu e-commerce, bez zapewnienia systemu wspomagającego zarządzanie projektem. Kluczowe, by taki system całościowo wspomagał komplet działań zespołów projektowego oraz developerskiego, które pracują w danej metodyce.

Narzędzie, które bardzo dobrze sprawdzi się w pracy w modelu Scrum jest system Jira. Rozwiązanie to daje bardzo duży zakres zarządzania zespołem, kontrolowania jego pracy, testowania oraz raportowania. Wbudowane tablice Scrum umożliwiają tworzenie zadań i sprintów oraz zarządzanie nimi. Od samego momentu uruchomienia projektu, możliwe jest dysponowanie widokiem do poszczególnych etapów powstawania oprogramowania oraz poszczególnych etapów pracy. Również raportowanie czy opis błędów pojawiających w trakcie testowania oprogramowania, jest bardzo wygodne.

System Jira oferuje również funkcje śledzenia czasu pracy oraz tworzenie raportów wydajnościowych w czasie rzeczywistym, co pozwala na wysoki poziom kontroli względem produktywności zespołu. Tego rodzaju rozwiązanie przydaje się również klientowi, który może mieć wgląd w stadium rozwoju danej fazy projektu. Dzięki temu jeśli zachodzi taka potrzeba może w każdej chwili interweniować np. w kwestii szybkości postępu pracy.

Taki system stanowi narzędzie, które jest warte inwestycji, jeśli chodzi o wdrażanie rozbudowanych systemów e-commerce, nad którym pracuje duży zespół oraz których istotne jest późniejsze utrzymanie. Jeśli firma deweloperska dysponuje licencją na narzędzie skrojone na potrzeby danego projektu, klient nie jest wówczas zobowiązany ponosić dodatkowych kosztów.

Najważniejsze zasoby skupione na celu/procesie czyli czas to pieniądz

Bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy dane rozwiązanie miało być wykonane "na wczoraj". Nierzadko spełnienie wszystkich wymagań, w wyznaczonym czasie jest niezwykle trudne, a nawet niemożliwe. Tego rodzaju projekty muszą być poprowadzone na określony tor, którego celem jest zrealizowanie nadrzędnego celu biznesu, wsparcia wysokiej sprzedaży usług lub produktów, czy też zapewnienie dostępności serwisu w danym czasie.

Dla grupy docelowej nie będzie miało znaczenia czy od strony zapleczowej wszystko jest gotowe i zautomatyzowane lub czy wygląd panelu administracyjnego pod kątem UX jest w pełni dopracowany. Istotne, aby użytkownik mógł zaspokoić swoje potrzeby, jakimi jest otrzymanie określonego produktu lub usługi, przy jednoczesnym bezproblemowym korzystaniu z samego serwisu - płynnie i szybko otrzymując interesującego go informacje.

Istotny jest również sam proces planowania - platformy e-commerce muszą być poddawane ciągłym zmianom i rozwojowi. Zatrzymanie prac przez dłuższy okres może spowodować tworzenie przestojów, które wpływają na inne elementy projektu. Dlatego kluczowe jest kierowanie sił zespołu, przez co możliwe będzie w wyznaczonym czasie produkcyjnym uruchomić serwis, a tym samym umożliwić jego właścicielowi czerpanie wymiernych korzyści. Dzięki temu zespół ma czas na opracowanie szczegółów drugoplanowych oraz zwiększenie wydajności procesów z zaplecza, które są kluczowymi aspektami względem całego przedsięwzięcia. Ma to miejsce przede wszystkim w dużych projektach, gdzie podział wdrożenia na etapy wpływa na szybkość realizacji całego zlecenia.

Projektowanie procesu zakupowego - prace SEO/Marketing

Duży system e-commerce musi korzystać z profesjonalnego zaplecza marketingowego oraz regularnej analizy ruchu. Najlepszym rozwiązaniem jest sytuacja, gdy firma wdrażająca projekt deweloperski, dysponuje również działem marketingu. Wówczas możliwe jest, by od rozpoczęcia prac był on na stałe zaangażowany w tworzenie nadrzędnego procesu zakupowego. Inną opcją jest zaangażowanie w etap projektowy agencji zewnętrznej, która jest ekspertem w danym obszarze.

Niestety, najczęściej te dwa zespoły rozpoczynają pracę w zupełnie innych fazach projektu. Wprowadzanie planu marketingowego w życie bardzo często następuje, gdy prace developerskie są na końcówce. Wówczas marketing zmuszony jest wprowadzić cały szereg funkcjonalności, które z kolei generują kolejne prace programistyczne lub niekiedy zmieniają wręcz obrane na początku założenia projektu.

Śledzenie zachowań użytkownika prowadzących do dokonania zakupu, bądź porzucenia koszyka jest istotne dla rozwoju dedykowanego narzędzia. Statystyki oglądania kart produktowych, poszczególnych kategorii czy stron promocyjnych umożliwiają zoptymalizowanie serwisu oraz jego zawartości dla określonej grupy docelowej.

Warto zwrócić również aspekt na wykorzystanie oprogramowania marketing automation. Konieczna jest w jakimś stopniu integracja z systemami zewnętrznymi. Marketingowcy korzystają również z tych platform do przygotowywania oraz automatyzacji skrojonych na miarę treści oraz komunikatów marketingowych.

Najbardziej istotne funkcje platform do automatyzacji marketingu:

 • Kierowanie kampaniami informacyjnymi. Systemy umożliwiają zarządzanie kampaniami e-mailowymi, w procesie sprzedaży. Dzięki temu możliwa jest obsługa oraz informowanie o wszystkich dokonujących się zakupach.
 • Kontrola nad potencjalnym klientem. Jest ona możliwa poprzez automatyczne wysyłanie serii wiadomości, w celu wzbudzenia zainteresowania, wykorzystując dopasowane do jego potrzeb informacje.
 • Integracja z systemem CRM. Wspiera konsolidację informacji o klientach, które pochodzą z działów marketingu oraz sprzedaży. Możliwe jest wówczas lepsze zrozumienie klientów, a w konsekwencji skrojenie oferty pasującej do ich potrzeb.
 • Zarządzanie mediami społecznościowymi. Stanowi źródło rozpowszechniania treści na zdecydowanej większości platform SM. Ponadto agreguje zarządzanie nimi w jednym punkcie.
 • Formularze oraz strony docelowe. Ułatwiają agregowanie danych na temat potencjalnie zainteresowanych usługami klientów.

Działania dotyczące modyfikacji serwisu lub integracji z zewnętrznymi systemami marketingowymi, muszą być konsultowane i doprecyzowywane z zespołem deweloperskim, już na bardzo wczesnym etapie. Przełoży się to m.in. na skrócenie czasu realizacji całego projektu.

Analiza Business Intelligence w e-commerce

Systemy Business Intelligence (BI) wspierają zbieranie danych biznesowych oraz ich dalszą analizę. Wiedza biznesowa umożliwia przedsiębiorstwom szybkie i trafne decyzje w zakresie sprzedaży, marketingu oraz szeregu innych specjalności. Dane uzyskane z BI umożliwiają zredukowanie wydatków w przedsiębiorstwie, a także tworzenie efektywniejszych procesów.

Jakie funkcje BI przyjmuje dla branży e-commerce?

W celu efektywnego zarządzania firmą w zakresie handlu elektronicznego, konieczna jest analiza biznesowa dedykowana pod e-commerce. W stosunku do raportów związanych z handlem elektronicznym, należy wskazać określone funkcje:

 1. Interpretowanie trendów. Business Intelligence obserwuje trend do przekształcających się skłonności oraz zachowań klientów.
 2. Pierwsi na rynku. Technologia ta pozwala na rozłożenie na czynniki pierwsze najbardziej opłacalnych klientów, kampanii reklamowych, towarów oraz modułów, bazując na odpowiednich danych. W efekcie biznes e-commerce otrzymuje rzetelne wsparcie w zakresie zarządzania marketingiem.
 3. Raporty marketingowe. BI analizuje towary w koszyku oraz te w porzuconych koszykach, jak również ostatnio wpisywane hasła itd. Na podstawie tych danych przygotowywany jest raport marketingowy live.
 4. Interpretacja marży. Business Intelligence wgłębia się w zyski oraz koszty. Sporządzany jest również wykaz produktów oraz ich linii - płaszczyzny, która wskazuje gdzie możliwe jest zwiększenie marży.
 5. Raporty z rezerw. Analiza biznesowa wskazuje m.in. te produkty, które są wyprzedane, zamówienia w kasie i online, towary do ponownego zamówienia, liczbę towarów oraz wiele więcej. Dane te są interpretowane, by móc sprawniej nimi kierować.
 6. Podsumowanie sprzedaży. Poprzez Business Intelligence możliwe jest pozyskanie raportu ze sprzedaży, bony rabatowe, promocyjne oferty czy karty kredytowe.

Projekt architektoniczny oraz opracowanie struktury w ujęciu rozwoju projektu po wypuszczeniu pierwszej wersji produkcyjnej.

Podejmując realizację założeń klienta konieczne jest opracowanie architektury całego systemu, który w końcowej fazie będzie stanowił centrum funkcjonowania biznesu. Doszczegółowienie struktury jest zależne od dokumentacji oraz materiałów, które są dostarczone przez klienta oraz od zakładanego czasu realizacji projektu.

Odpowiednio zaprojektowanym systemem jest system skalowalny, który daje klientowi opcję stałego rozwoju oraz wsparcia. Architektura systemu musi być otwarta na kolejne udoskonalenia, ciągłe wzrosty ilości danych oraz zmieniającą się liczbę odwiedzin serwisu.

Jedna z najbardziej znaczących zasad programowania to "Open-closed principle", która dotyczy tego, że kod powinien być zamknięty na modyfikacje, a otwarty na rozszerzenia.

Jak dopasować dedykowany system e-commerce pod klienta?

Jej zastosowanie ma również przełożenie na cały system informatyczny. Jest to dowodem na dobrze dopasowane i zrealizowane funkcjonalności, które już działają i nie wymagają ciągłych modyfikacji. Wskazuje również opcje rozwoju poprzez dodawanie następnych modułów oraz funkcji. Wdrożenie pierwszej w pełni funkcjonującej wersji produkcyjnej nie jest jednoznaczne z sukcesem. Jest nim utrzymywanie oraz rozwój systemu, który przez następne lata nie zostaje w tyle za konkurencją.

Podsumowanie

Istnieje cały szereg kwestii, które warte są głębszej analizy przed wdrożeniem rozbudowanego systemu e-commerce. Bieżące konsultacje, dobrze dobrana metodologia pracy oraz prawidłowa kolejność i ustalanie priorytetów działań, pozwalają uruchomienie funkcjonalnego systemu w ustalonym czasie i budżecie.


Autor

Krzysztof Charchut, Software Developer w Ideo sp. z o.o.

Publikacja: AdsTalk.pl.pl, 21.06.2021

raport_ecommerce_


 


Może zainteresują Cię także

Budowa własnego zespołu IT vs. współpraca z Software House.

6 maja 2021
Autor: Marcin Lipiec, Head Of Business Development

Ścieżki szkoleniowe a efektywność rozwoju pracowników

6 kwietnia 2021
Przejrzysty plan rozwoju pracownika, system awansów czy szkoleń to elementy wpływające na zaangażowanie personelu.

Porozmawiajmy

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 17 860 21 86
×

Klienci o nas