Obejrzyj webinar"Pimcore w praktyce: Jak skutecznie zarządzać informacjami o produkcie?"

Chmura to korzystne środowisko dla sklepu internetowego

Autor: Jan Mazur, Projektant / Inżynier oprogramowania

Wykorzystanie usług chmurowych, jako podstawy do stworzenia sklepu internetowego jest już dość znanym tematem. Ich użytkownicy szybko dostrzegają potencjał i pojawiające się z tego tytułu możliwości. Jak w przypadku każdego rozwiązania technologicznego zdarzają się sceptycy, ale nie zatrzymuje to powiększającego się obszaru e-commerce korzystającego z cloud computingu. Według świeżego raportu grupy K2 już 55% sklepów internetowych działa w chmurze obliczeniowej.

Pożegnanie z kosztownym utrzymaniem lokalnych serwerów

Budowa nowego lub migracja istniejącego e-sklepu do chmury likwiduje spory i uciążliwy temat związany z posiadaniem lokalnych serwerów, do którego zaliczają się między innymi: zakup, wymiana, czy utylizacja zużytego sprzętu. Maszyny te muszą stale podtrzymywać pracę wysoko rozwiniętych technologii, serwerów i systemów, a to znaczy, że bez przerwy pracują na wysokich obrotach i w naturalnym efektem jest, że podlegają zużyciu.

Zostając w temacie sprzętu, a raczej jego braku, oszczędzamy także realną przestrzeń w siedzibie firmy, którą trzeba byłoby wygospodarować planując zaadoptowanie lokalnej infrastruktury. Dla własnych serwerów potrzebna jest odosobniona, odpowiednio chłodzona przestrzeń, posiadająca awaryjne źródło zasilania, redundantne łącza internetowe o wysokiej przepustowości oraz najwyższej jakości zabezpieczeń, które odpowiadają za ochronę serwerów przed nieautoryzowanym dostępem.

Optymalizacja pracy zespołu IT

Model PaaS (Platform as a Service), jako jedna z dostępnych na rynku usług w chmurze obliczeniowej umożliwia oddelegowanie znaczącej części zadań administracyjnych związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego na usługodawcę. Dzięki temu nie jest konieczne posiadanie osoby lub działu skupionego jedynie na kontrolowaniu, aktualizowaniu, czy naprawie bieżących awarii w systemach operacyjnych. Odciążenie zespołu IT z administrowania platformą pozwala skierować jego potencjał na właściwy rozwój e-commerce.

Tam gdzie poruszany jest temat usług chmury obliczeniowej, pojawia się przekonanie, że jej wdrożenie eliminuje etat administratora. Nie jest to poprawne, ponieważ mimo zmniejszonego nakładu czasu na prace administracyjne i ulokowaniu odpowiedzialności działu IT w innych zadaniach, wciąż niezbędny jest pracownik z kompetencjami w zakresie cloud computingu. Taka osoba wspiera nadzorowanie właściwego funkcjonowania systemu oraz potrzebna jest by optymalizować zużycie zasobów chmury, ale dzięki chmurze nie są to jej jedyne zadania.

Przejrzyste warunki umów SLA dla usług chmurowych

Aby zapewnić swojej platformie sprzedażowej stabilny poziom niezawodności usługi chmurowej, zawieramy z dostawcą umowę SLA (Service Level Agreement). Reguluje ona poziom dostępności serwerów i wirtualnych narzędzi funkcjonujących w zakresie wykupionej usługi. W e-commerce jest to istotna gwarancja aktywności użytkowanej przestrzeni chmurowej, która niweluje pojawiające się przestoje w jego działaniu.


Z naszych usług korzystają m.in.:
Platformy intranetowe - wybrane realizacje

Napisz do nas. Wspólnie dobierzemy rozwiązanie optymalne dla Twoich potrzeb.


Dostawcy rozwiązań chmurowych najczęściej posiadają określone już wcześniej procentowe parametry wskaźnika dostępności. Te najpopularniejsze oferowane w SLA mieszczą się w zakresie 99%-99,9%, a pozostały 1-0,1% oznacza dla dostawcy dozwolony czas w danym okresie referencyjnym na planowane oraz nieplanowane przestoje.

Za pomocą SLA możliwe jest także zdeterminowanie konkretnych czynników mających wpływ na ewentualne pojawienie się nieplanowanych przestojów (np. wady, błędy, awarie, prace serwisowe). Przekroczenie czasu niedostępności serwerów, który został procentowo ustalony w umowie, zobowiązuje dostawcę do zrekompensowania Klientowi poniesionych z tego tytułu strat. Najczęściej stosowaną formą naprawczą jest rabat na kolejne okresy rozliczeniowe w usłudze chmurowej, ale zdarzają się także kary umowne, czy zwroty kosztów. Co więcej, zawarta z dostawcą chmury obliczeniowej umowa SLA, może dokładnie określać kanał przekazu, poprzez który odbywać się będzie komunikacja dotycząca nieplanowanych przestojów.

Skalowalność w czasie rzeczywistym

Specyfika wielu branż w e-commerce, wiąże się z okresowymi wzrostami popytu. Istnieje kilka sezonowych momentów takich jak Black Friday i Cyber Monday lub okres przed świętami Bożego Narodzenia, w których kilkukrotnie wzrasta aktywność konsumentów w niemal całym obszarze handlu zarówno elektronicznego jak i stacjonarnego. Sklep internetowy w chmurze nie potrzebuje bieżącego magazynowania zapasowych zasobów serwerowych, aby zrealizować chwilowo wyższe zapotrzebowanie rynku.

Dzięki systemom automatycznego skalowania posiadanych zasobów w chmurze obliczeniowej, w momencie zarejestrowania podniesionej aktywności na stronie e-sklepu, dostępna przestrzeń wirtualna powiększa się proporcjonalnie do zarejestrowanych potrzeb witryny. W taki sposób skalowalna infrastruktura pomaga sprostać nagłemu obciążeniu witryny sklepowej i oczekiwaniom konsumentów.

Jedynie faktycznie zużyte zasoby chmury obliczeniowej są rozliczane, dlatego oszczędności pojawiają jednocześnie w kwestii budżetu, czasu oraz energii poświęconej na obliczanie odpowiednich rezerw serwerowych. Sklep internetowy w lokalnej infrastrukturze, żeby działać z maksymalną sprawnością podczas zwiększonego zapotrzebowania konsumentów, musi mieć zabezpieczenie w postaci zapasowej pojemności serwerów. Podtrzymywanie ich w pełnej gotowości do zastosowania w przypadku nagłego wzrostu aktywności w sklepie, serwisowanie, czy nieuchronna wymiana to niestety koszty, które po czasie okazują się nierentowną inwestycją.

Skalowalność usługi chmurowej, to dla handlu elektronicznego także inne liczne korzyści, wśród których można wymienić:

  • Komfortowy, ciągły rozwój i doskonalenie możliwości e-sklepu (chmura obliczeniowa zapewnia szeroką gamę gotowych narzędzi, których wdrożenie to dosłownie kilka kliknięć)
  • Wygodniejszy, sprawny Time-to-market
  • Większa wydajność sklepu internetowego, bez potrzeby marnowania zasobów

Zabezpieczenie na wypadek przestojów

E-commerce oparty o usługi chmurowe jest objęty nowoczesnymi, silnymi zabezpieczeniami, które chronią kompleksowo jego całą przestrzeń wirtualną, użytkowaną w ramach wykupionej usług. Trudno zapewnić swojej witrynie porównywalną jakość ochrony dostosowanej do bieżących i coraz nowszych, wirtualnych zagrożeń utrzymując sklep internetowy on-permise, głównie ze względu na wyjątkowo wysokie koszty. Nawet dostawcy zapewniający niemal stuprocentowy poziom niezawodności swoich rozwiązań chmurowych, są przygotowani na ewentualne nieplanowane przestoje.

Napisz do nas. Przeanalizujemy Twoje potrzeby i doradzimy rozwiązania optymalne dla Twojego Biznesu.

Do zaprojektowania solidnej i stabilnej infrastruktury chmurowej stosowane jest rozproszenie geograficzne oparte o regiony. Są to samodzielne obszary chmury obliczeniowej, gdzie lokowane jest wyposażenie dostawców usług chmurowych, nierzadko jako kilka centrów danych. Rozmieszczenie regionów w odmiennych lokalizacjach podnosi możliwą dostępność usługi w sytuacji pojawienia się lokalnej usterki. W czasie przestoju trwającego w którymkolwiek z regionów, zasoby e-sklepu można skierować do jednego z pozostało dostępnych, a zdarza się także, że są one rozproszone pomiędzy kilka regionów od początku dla najlepszej dostępności usługi.

Działalność zgodna ze specyficznymi regulacjami prawnymi

Chmura obliczeniowa jest środowiskiem dla e-commerce, które ułatwia ciągły rozwój. Poszerzając obszar działalności sklepu internetowego, pojawiają się liczne regulacje prawne, obowiązujące w różnych rejonach świata. Przede wszystkim odnoszą się one do konieczności magazynowania danych osobowych Klientów na właściwym obszarze geograficznym danego państwa, z którego pochodzą. Niekiedy wiąże się to z tworzeniem przez dostawców chmury dedykowanych regionów serwerowych, aby takie wymagania prawne spełnić.

Następnym wymogiem wobec infrastruktury, o którą chcemy oprzeć swój e-commerce jest dostosowanie środowiska do certyfikowanych standardów, w najróżniejszych aspektach. Lokalna infrastruktura serwerowa wymaga czasochłonnych działań w celu zdobycia takich certyfikatów oraz bardzo wysokich kosztów, jeśli do spełnienia jest kilka lub więcej wymogów. Globalni dostawcy usług chmurowych jak Microsoft Azure, odciążają przedsiębiorstwa e-commerce na etapie tych problematycznych procesów, dzięki zgodności z wyjątkowo szerokim wachlarzem wymagań prawnych, które obowiązują w różnych regionach na świecie.

Jaki jest wniosek?

Rozbudowa e-sklepu w oparciu o chmurę obliczeniową jest bez wątpienia ogromnym wsparciem dla menadżerów e-commerce i całego zespołu pracującego z platformą sprzedażową.

Zredukowane czasochłonne i kosztowne kwestie to korzyść zarówno dla osób zarządzających, jak i dla całokształtu działalności przedsiębiorstwa. Wielu tematów związanych z dostępnością, zabezpieczeniami, czy niezawodnością, nie sposób dopełnić na tak wysokim poziomie jak jest to możliwe w chmurze jednocześnie wynosząc z tego satysfakcjonujące zyski.


Autor

Jan Mazur, Projektant / Inżynier oprogramowania, Ideo Sp. z o.o.

Publikacja: dlahandlu.pl, 20.07.2021

raport_ecommerce_


 


Może zainteresują Cię także

Dedykowana platforma e-commerce. Jak efektywnie współpracować z Klientem

21 czerwca 2021
W trakcie realizacji rozbudowanych platform e-commerce warto korzystać z narzędzi wspierających realizację projektów. W poniższym artykule zaprezentowane zostały rozwiązania, które pozwolą zoptymalizować współpracę Software House z Klientem.

Budowa własnego zespołu IT vs. współpraca z Software House.

6 maja 2021
Autor: Marcin Lipiec, Head Of Business Development

Porozmawiajmy

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 17 860 21 86
×

Klienci o nas