Pobierz bezpłatny raportNarzędzia i wtyczki wspierające rozwój sklepów internetowych.

Plusy i minusy systemu
e-learningowego
w modelu on-premises

Wiele instytucji wciąż rozważa wdrożenie systemów e-learningowych w modelu on-premises. Zanim podejmiesz decyzję o wyborze takiego oprogramowania, dobrze jest poznać jego wszystkie plusy i minusy.

Platformy e-learningowe w modelu on-premises – na czym to polega?

Oprogramowanie e-learningowe w modelu on-premises to programy instalowane bezpośrednio na serwerach klienta i zazwyczaj tworzone od podstaw – tak, aby sprostać konkretnym wyzwaniom i potrzebom danego przedsiębiorstwa. Obecnie wciąż istnieje popyt na takie rozwiązania, które nadal są wybierane przez niektóre organizacje i instytucje.

Charakterystyka tego typu oprogramowania sprawia, że może ono dostarczyć organizacjom wiele zalet. Jednakże, trzeba mieć świadomość, że implementacja takich systemów niesie ze sobą również pewne zagrożenia, co sprawia, że niektórzy klienci wybierają alternatywę, czyli platformy e-learningowe w modelu SaaS. Oznacza to, że działają one na zewnętrznej infrastrukturze, za której utrzymanie odpowiada producent platformy.


Dlaczego wybór odpowiedniego modelu platformy szkoleniowej ma tak duże znaczenie?

W przypadku każdego wprowadzanego przez firmę systemu, w tym także platformy szkoleniowej, wybór właściwego modelu oprogramowania ma duże znaczenie. Każda firma może mieć różne wymagania co do e-learningu, dlatego wybór technologii powinien być oparty na analizie rzeczywistych potrzeb.

Aby ocenić, czy platformy e-learningowe w modelu on-premises są odpowiednie dla nas, musimy najpierw poznać szczegóły ich działania. Zrozumienie zalet i wad tej technologii pomoże nam w wyborze oprogramowania, które pozwoli na wykorzystanie wszystkich zalet szkoleń e-learningowych.


Zalety platform e-learningowych w modelu on-premises

Platformy e-learningowe on-premises cieszą się zainteresowaniem części organizacji z powodu kilku korzyści, których nie oferują rozwiązania typu SaaS.

Choć początkowe koszty i nakład czasu na wdrożenie są wyższe, to jednak w dłuższej perspektywie przynoszą one pewne niepodważalne zalety, których nie oferują rozwiązania typu SaaS.  Do zalet tego typu rozwiązania możemy zaliczyć:

Pełną kontrolę nad platformą dzięki technologii on-premises

Jednym z głównych atutów wyboru platformy e-learningowej w modelu on-premises jest możliwość pełnej kontroli nad oprogramowaniem. To klient decyduje bowiem o takich czynnościach jak:

 • wybór technologii oraz infrastruktury,
 • okresowe aktualizacje systemu i ich częstotliwość,
 • wprowadzanie modyfikacji i zmian.

Dzięki temu organizacja korzystająca z platformy szkoleniowej ma wpływ na wszystkie jej funkcje i może dostosować ją do swoich potrzeb w taki sposób, aby finalnie spełniała ona wszystkie stawiane przed nią wymagania.


 Skontaktuj się z nami 
Wspólnie stworzymy platformę e-learningową, która zwiększy efektywność szkoleń i zaangażowania pracowników.


Rozwój standardów bezpieczeństwa

Korzyścią płynącą z wyboru e-learningowych platform on-premises jest możliwość podniesienia standardów bezpieczeństwa. To klient, decydując o infrastrukturze i adaptacji platformy, ma pełną kontrolę nad zabezpieczeniami oprogramowania. Dla wielu organizacji jest to nieocenione, gdyż umożliwia im samodzielną kontrolę nad mechanizmami bezpieczeństwa.

Warto jednak zaznaczyć, że również platformy SaaS zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, za który odpowiada dostawca oprogramowania. Na przykład, platforma Ideo e-learning oferuje:

 • opcję ograniczenia dostępu do panelu administracyjnego na podstawie adresu IP;
 • możliwość blokowania dostępu do określonych funkcji lub modułów;
 • szyfrowanie haseł podczas logowania;
 • restrykcyjną politykę haseł;
 • integrację z istniejącymi już systemami klienta.

Mimo to, niektóre organizacje mogą preferować ustalenie własnych standardów bezpieczeństwa danych. W takich przypadkach platformy e-learningowe on-premises oferują większe możliwości dostosowania się i lepsze dopasowanie zabezpieczeń do indywidualnych potrzeb.

Optymalizacja wydatków operacyjnych dzięki oprogramowaniu on-premises

Charakterystyczną cechą platformy e-learningowej w modelu on-premises jest jednorazowa opłata za oprogramowanie, bez konieczności późniejszego ponoszenia kosztów hostingu na zewnętrznych serwerach.

Mimo że utrzymanie odpowiedniej infrastruktury i personelu nadzorującego jest niezbędne do prawidłowego działania systemu, istnieje możliwość zredukowania budżetu operacyjnego w niektórych przypadkach.

Większa dostępność dzięki oprogramowaniu on-premises

Dla wielu organizacji istotnym czynnikiem jest fakt, że platformy e-learningowe on-premises są odporne na awarie i przestoje spowodowane problemami z zewnętrznymi serwerami. Ponieważ takie systemy są hostowane na infrastrukturze klienta, to on sam jest odpowiedzialny za ich niezawodne działanie.

Dodatkowym atutem jest możliwość zaprojektowania oprogramowania on-premises w taki sposób, aby działało także w trybie offline. Pomimo tego, że wiele klientów ceni sobie elastyczność i dostępność oferowaną przez rozwiązania działające w chmurze, to dla niektórych firm możliwość korzystania z systemu bez połączenia z Internetem ma ogromne znaczenie.

Zapewnienie dostępności nawet w przypadku braku łączności internetowej może być istotne dla firm, które działają w obszarach o słabej infrastrukturze sieciowej lub potrzebują zapewnić szkolenia w terenach, gdzie dostęp do Internetu jest ograniczony.

Możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb

Jedną z głównych zalet, która przekonuje poszczególne instytucje do wyboru platform e-learningowych w modelu on-premises, jest możliwość dostosowania ich do indywidualnych potrzeb i charakterystycznych dla danej firmy wymagań.

Pomimo tego, że oprogramowanie w modelu SaaS również oferuje pewne możliwości dostosowania systemu do potrzeb klienta, to dedykowane oprogramowanie, tworzone od podstaw i hostowane na serwerach klienta, zapewnia znacznie większe możliwości modyfikacji.

Dla organizacji, które posiadają bardzo nietypowe potrzeby i wymagania, wybór platform e-learningowych w modelu on-premises może być więc jedyną szansą na pełną realizację wytyczonych celów.


Jakie mankamenty posiadają platformy e-learningowe on-premises?

Choć po analizie korzyści oferowanych przez platformy e-learningowe w modelu on-premises można uznać, że są one odpowiednie dla każdej organizacji, trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że tego typu systemy mają także wiele wad, co powoduje, że coraz częściej są one zastępowane przez oprogramowanie typu SaaS.

Jak wskazuje raport BetterCloud, ilość aplikacji typu SaaS używanych w firmach wzrosła średnio z 8 w 2015 roku do 130 w 2022 roku.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zatem zapoznać się z najważniejszymi wadami oprogramowania on-premises. Zapoznanie się z tymi informacjami pozwoli nam zdobyć wiedzę, która jest potrzebna do wyboru platformy e-learningowej najlepiej dopasowanej do potrzeb organizacji.

Dłuższy czas wdrożenia ( w porównaniu do modelu SaaS) Jednym z istotnych ograniczeń platform e-learningowych w modelu on-premises jest wyjątkowo długi czas wdrożenia. Oprogramowanie takie musi być od samego początku dostosowane do konkretnych wymagań klienta oraz do posiadanej przez niego infrastruktury.

Często nie możemy pozwolić sobie na zbyt długie oczekiwanie na rezultaty podjętych przez nas działań. Szybkość, z jaką wdrażane są zmiany często ma ogromne znaczenie dla sukcesu organizacji. Natomiast opóźnienia mogą sprawić, że konkurencja szybciej wdroży dane rozwiązanie i osiągnie dzięki temu znacznie większe korzyści.

Platformy e-learningowe w modelu SaaS oferują znacznie szybszą implementację. Pozwalają one skrócić czas potrzebny na wdrożenie oprogramowania. Oprócz tego, eliminują potrzebę jego instalacji na serwerze klienta. Dla przykładu – podstawową wersję platformy Ideo e-learning można wdrożyć nawet w ciągu jednego tygodnia!

Wysokie koszty uruchomienia platformy w modelu on-premises

Stworzenie platformy e-learningowej w modelu on-premises wymaga zwykle bardzo dużej ilości czasu. Wpływa to między innymi na wysokie koszty związane z jej wdrożeniem. Choć użytkowanie takiego oprogramowania nie generuje opłat za hosting, to samo utrzymanie własnej infrastruktury może być dość kosztowne. Zdecydowanie łatwiejsza do wdrożenia jest implementacja oprogramowania typu SaaS, ale również jest to rozwiązanie bardziej opłacalne finansowo.

Decyzja o wyborze platformy Ideo e-learning działającej w tym modelu nie wymaga uiszczania opłat subskrypcyjnych – klient płaci tylko raz i otrzymuje wieczystą licencję.

Konieczność samodzielnego zarządzania infrastrukturą

Do sprawnego działania oprogramowanie w modelu on-premises wymaga ciągłego monitorowania, adaptacji i aktualizacji. Aby móc to wykonywać, niezbędne jest zatrudnienie specjalistów do tego przeznaczonych lub współpraca z zewnętrzną firmą.

Dla wielu firm, które obecnie nie dysponują wystarczającymi zasobami, może to stanowić duże wyzwanie, które dodatkowo wydłuża czas potrzebny na wdrożenie platformy. Dlatego też coraz więcej organizacji decyduje się na korzystanie z platform e-learningowych w modelu SaaS.

Problemy z optymalnym poziomem bezpieczeństwa

Istotnym wyzwaniem związanym z platformami e-learningowymi w modelu on-premises jest konieczność samodzielnego monitorowania wszystkich zabezpieczeń. Dla pewnych organizacji może to być korzyść tego typu oprogramowania, gdyż umożliwia ustalenie wyższych standardów bezpieczeństwa.

Jednak wielu klientów może mieć trudności z zapewnieniem zabezpieczeń o takiej samej skuteczności jak w przypadku platform e-learningowych w modelu SaaS. Z tego powodu przy wyborze platformy warto zwrócić uwagę na to, czy dostawca regularnie aktualizuje swoje narzędzie.


Platforma e-learningowa w modelu on-premises czy SaaS – którą opcję wybrać?

Charakterystyka platform e-learningowych w modelu on-premises czyni je atrakcyjnym wyborem dla pewnej grupy klientów. Należy jednak być świadomym ograniczeń tego rodzaju oprogramowania oraz obszarów, w których lepszym rozwiązaniem będzie model SaaS. Wybór platformy Ideo e-learning przynosi wiele korzyści charakterystycznych dla oprogramowania on-premises, takich jak:

 • indywidualizacja modułów i możliwość rozbudowy o rozwiązania dedykowane,
 • integracja z posiadanymi przez klienta aplikacjami,
 • jednorazowa opłata licencyjna,
 • wysokie standardy bezpieczeństwa,
 • bieżące aktualizacje platformy.

Dodatkowo dzięki domyślnie oferowanej opcji hostingu na naszym serwerze, proces wdrożenia przebiega bardzo szybko i nie wiąże się z kosztami tak wysokimi, jak w przypadku tworzenia oprogramowania od podstaw.

raport_ecommerce_


 


Może zainteresują Cię także

Platformy edukacyjne dla przedsiębiorstw - istotna składowa współczesnego HR-u

17 kwietnia 2024
W obecnych okolicznościach platformy edukacyjne stanowią niezwykle istotne narzędzie umożliwiające użytkownikom łatwe i efektywne zdobywanie wiedzy.

Odkryj potencjał e-learningu. Nauka bez granic z platformą LMS

5 kwietnia 2024
E-learning posiada wielki potencjał do rewolucjonizowania procesu edukacji. Jego atuty to łatwy dostęp, spersonalizowane podejście, interaktywność oraz skalowalność. Wraz z postępem technologicznym rośnie także jego znaczenie w świecie edukacji.

Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 17 860 21 86
×

Klienci o nas