Pobierz bezpłatny poradnikJak efektywnie wdrożyć system klasy PIM

Platformy edukacyjne dla przedsiębiorstw - istotna składowa współczesnego HR-u

W obecnych okolicznościach platformy edukacyjne stanowią niezwykle istotne narzędzie umożliwiające użytkownikom łatwe i efektywne zdobywanie wiedzy.

Szybkość wciąż ewoluujących przemian wymusza na każdej firmie, która pragnie utrzymać swoją pozycję na rynku, nie tylko dbałość o doskonalenie stosowanych technologii, ale także o rozwój własnych pracowników. To w końcu właśnie oni są prawdziwymi filarami każdego biznesu oraz mają bezpośredni wpływ na jego sukces.

Zapewnienie zatrudnionym możliwości stałego rozwoju powinno być priorytetem dla każdej nowoczesnej organizacji. Niemniej jednak regularna organizacja kursów wymaga znacznego wysiłku i może stanowić poważne wyzwanie dla działu HR, którego zadaniem jest dbałość o rozwój pracowniczych kompetencji.

Przedsiębiorstwa nastawione na zdobywanie przewagi konkurencyjnej powinny zatem implementować strategie, które udogodnią pozyskiwanie informacji oraz umożliwią szybkie dostosowywanie się do wymagań rynku. Tego rodzaju inicjatywą są platformy edukacyjne dla firm, takie jak Ideo e-learning, które nie tylko umożliwiają stałe podnoszenie kompetencji personelu, ale również pozwalają na stworzenie centralnego repozytorium wiedzy firmy, które jest stale aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Ma to bezpośredni wpływ na spójność komunikacji w firmie i eliminuje chaotyczne lub sprzeczne przekazy, które mogą prowadzić do zamieszania i dezorientacji wśród odbiorców, oraz sprawiają, że firma wydaje się niekompetentna lub chaotyczna.


Edukacja online jako okazja do ciągłego podnoszenia kompetencji pracowników

E-learning, jako innowacyjna forma nauczania, opiera się na wykorzystaniu technologii komputerowych do dostarczania materiałów edukacyjnych.

Metoda edukacji na odległość charakteryzuje się znaczną elastycznością, umożliwiając dostosowanie nauki i jej tempa do indywidualnego harmonogramu. Szkolenia zdalne umożliwiają również uczestnictwo w nich bez względu na czas czy lokalizację, a dzięki dostępowi do bazy wiedzy online, powrót do materiałów celem ich powtórzenia jest prosty i nieograniczony.

Niezwykle istotnym aspektem dla współczesnych firm są platformy szkoleniowe, które umożliwiają modyfikacje zawartych w nich kursów tak, aby były one jak najbardziej aktualne i nie zawierały przestarzałych treści. Przez szybkie tempo przemian i rozwoju technologicznego, tradycyjne szkolenia z udziałem wszystkich pracowników stają się coraz trudniejsze lub wręcz niemożliwe do zorganizowania.

Dlatego natychmiastowa aktualizacja treści szkoleniowych na platformie e-learningowej pozwala pracownikom na bieżąco śledzić najnowsze technologie i trendy w swojej dziedzinie, eliminując ryzyko pojawienia się długu technologicznego w firmie.


E-learning jako sposób na eliminacje nierówności w dostępie do szkoleń

Jednym z większych ograniczeń związanych z organizacją szkoleń stacjonarnych jest fakt, że coraz więcej firm wprowadza model pracy zdalnej lub hybrydowej. To sprawia, że pracownicy pracujący zdalnie często nie mogą uczestniczyć we wszystkich szkoleniach organizowanych w biurze, co skutkuje nierównym dostępem do aktualnych informacji. Głównym zadaniem nowoczesnego działu HR jest zapewnienie równych szans wszystkim pracownikom.

W tym kontekście platformy e-learningowe dla firm odgrywają istotną rolę. Dzięki nim pracownicy zdalni lub pracujący w modelu hybrydowym, zatrudnieni zarówno w sektorze publicznym, edukacyjnym, jak i prywatnym, mogą uczestniczyć we wszystkich szkoleniach i zdobywać wiedzę równie skutecznie jak ich koleżanki i koledzy pracujący stacjonarnie.
 


 Skontaktuj się z nami 
Wspólnie stworzymy platformę e-learningową, która zwiększy efektywność szkoleń i zaangażowania pracowników.Rola szkoleń online w procesie onboardingu

Jednym z elementów, w którym platformy LMS wspomagają funkcjonowanie działu HR, jest wprowadzanie nowych pracowników, czyli onboarding. Proces ten często bywa bardzo wymagający.

Z uwagi na to, że średnie i duże przedsiębiorstwa co chwilę zatrudniają nowych członków zespołu, szkolenia wdrożeniowe — szczególnie w klasycznej formie — mogą pochłaniać nie tylko dużo czasu, ale także znaczącą część budżetu firmy.

W tej sytuacji ogromną optymalizację przyniesie wdrożenie platformy e-learningowej, na której znajdą się wszystkie potrzebne nowym pracownikom informacje. Szkolenia, przygotowane albo przez naszych specjalistów, albo przez zewnętrznych ekspertów, pozwolą na przeszkolenie wielu osób jednocześnie, co zaoszczędzi znaczną ilość czasu i zmniejszy koszty.

Istotnym rozwiązaniem dla efektywnego wdrożenia, oferowanym przez platformę Ideo e-learning, jest możliwość łączenia szkoleń w dedykowane ścieżki dla poszczególnych stanowisk.

To pozwoli każdemu pracownikowi otrzymać informacje w odpowiedniej kolejności, co znacznie usprawni i zharmonizuje cały proces. Dzięki łatwemu monitorowaniu postępów uczestników szkoleń, opiekunowie wdrożenia będą mogli śledzić postępy całego procesu.

To pozwoli na identyfikację obszarów sprawiających największe trudności i wprowadzenie zmian mających ułatwić przyswajanie wiedzy przez nowych pracowników. Dzięki platformom szkoleniowym możliwe staje się również łatwe wdrożenie zdalnego onboardingu.

Takie rozwiązanie pozwala pracownikom mieszkającym daleko od siedziby firmy na korzystanie z wygód pracy na odległość już od samego początku. A dzieje się to za sprawą dostępności na platformie wszystkich informacji i materiałów szkoleniowych, które są niezbędne do wykonywania powierzonych zadań.


E-learning jako centralne repozytorium wiedzy firmowej

Wdrożenie nowych pracowników oraz prowadzenie szkoleń zwiększających kompetencje to nie jedyne zastosowania platform e-learningowych. Dzięki naszym funkcjonalnościom e-learningowym pracownicy mogą również pobierać materiały i ponownie się nimi zapoznawać. Jest to szczególnie przydatne w przypadku, gdy pracownik przez dłuższy czas nie wykonywał określonych zadań i potrzebuje odświeżyć swoją wiedzę na temat konkretnych procesów.

Platforma szkoleniowa dla firm, będąca swego rodzaju bazą wiedzy, umożliwia łatwiejszy powrót do pracy po długim urlopie. Dzięki niej nie ma konieczności organizowania nowych szkoleń dla pracowników, którzy mieli przerwę w wykonywaniu określonych obowiązków.


E-learning vs. Szkolenia stacjonarne

Kiedy dostrzeżemy już wszystkie korzyści wdrożenia firmowej platformy e-learningowej, nietrudno jest zweryfikować obszary, w których przewyższa ona tradycyjne formy szkoleń. Do głównych zalet platform e-learningowych w kontekście nowoczesnego HR-u należy:

 • Elastyczność – Wiedzę można zdobywać o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od harmonogramu pracy czy lokalizacji. To idealne rozwiązanie dla osób pracujących zdalnie lub nieregularnie;
   
 • Wyrównanie szans – Każdy pracownik, bez względu na to, czy pracuje w biurze, czy zdalnie, ma równy dostęp do wszystkich szkoleń. Platforma e-learningowa eliminuje bariery geograficzne i czasowe, zapewniając wszystkim pracownikom równe szanse rozwoju;
   
 • Efektywna ocena postępów – Platforma umożliwia łatwe monitorowanie postępów pracowników w trakcie szkoleń oraz sprawdzanie wyników testów końcowych. Dzięki temu dział HR może na bieżąco śledzić rozwój pracowników i identyfikować ich potrzeby szkoleniowe;
   
 • Indywidualne tempo nauki – Każdy pracownik może uczyć się w swoim tempie, dopasowując tempo nauki do swoich możliwości i preferencji. Platforma pozwala na wielokrotne powtórzenie materiału, co ułatwia również jego utrwalenie;
   
 • Szybki dostęp do aktualnej wiedzy – E-learning umożliwia szybkie i łatwe udostępnianie pracownikom najnowszych informacji i trendów branżowych. Nowe szkolenia mogą zostać stworzone i udostępnione w ciągu krótkiego czasu, co pozwala firmie na bieżąco reagować na zmiany na rynku;
   
 • Prosta organizacja szkoleń – Tworzenie szkoleń w platformie e-learningowej jest znacznie prostsze i mniej czasochłonne niż organizowanie tradycyjnych szkoleń stacjonarnych. Nie wymaga to wynajmowania sal, drukowania materiałów szkoleniowych ani angażowania trenerów;
   
 • Oszczędność kosztów – W dłuższej perspektywie platforma e-learningowa może przynieść firmie znaczne oszczędności. Koszty wdrożenia platformy zwracają się w wyniku redukcji kosztów tradycyjnych szkoleń.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o platformie e-learningowej, która wykorzystuje grywalizację - zapoznaj się z naszym projektem podczas indywidualnego spotkania
 Umów się na konsultację Wyzwania stojące przed HR-em związane z implementacją platformy e-learningowej

Optymalizacja różnych obszarów funkcjonowania średnich i dużych firm jest możliwa dzięki wdrożeniu platformy e-learningowe, która jest istotną składową w zarządzaniu zasobami ludzkimi i wiedzą przedsiębiorstwa. Jednakże warto zauważyć, że wraz z ich wdrożeniem, przedsiębiorstwa mogą napotkać także pewne trudności.

Problemy mogą pojawić się szczególnie we wczesnym etapie funkcjonowania platformy edukacyjnej w firmie. Pracownicy mogą mieć trudności z przystosowaniem się do nowego sposobu zdobywania wiedzy i obsługi nowego dla siebie systemu.

Jednak te trudności można zminimalizować już na etapie projektowania platformy. Wystarczy zadbać o to, aby była ona łatwa w użytkowaniu i przejrzysta. Kolejne wyzwanie stanowi ryzyko zmniejszenia zaangażowania pracowników w proces szkoleniowy.

Dotyczy to przede wszystkim przestarzałych rozwiązań, które nie spełniają oczekiwań współczesnego użytkownika. Dobra platforma e-learningowa dla firm umożliwia tworzenie interesujących i angażujących szkoleń oraz wprowadzenie elementów grywalizacji. Dzięki platformie Ideo e-learning proces tworzenia kursów jest łatwy i nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej.


Rola platformy e-edukacyjnej w rozwoju firmy

Aby platforma e-learningowa stała się integralną częścią nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, musi ona być odpowiednio dostosowana do dzisiejszych standardów. Warto więc wybierać systemy, które umożliwiają prowadzenie interaktywnych szkoleń, implementację rozwiązań zwiększających zaangażowanie uczestników, a także wykorzystujące sztuczną inteligencję w celu optymalizacji procesów.

Nasza platforma Ideo e-learning oferuje właśnie takie funkcje. Dzięki jej przejrzystemu interfejsowi, uczestnicy szkoleń będą mogli natychmiastowo korzystać ze wszystkich dostępnych możliwości, a opcja personalizacji pozwoli na dostosowanie platformy do identyfikacji wizualnej firmy, budując jednocześnie spójny przekaz i zaufanie co do autentyczności i bezpieczeństwa udostępnianych na niej zasobów.

raport_ecommerce_


 


Może zainteresują Cię także

Odkryj potencjał e-learningu. Nauka bez granic z platformą LMS

5 kwietnia 2024
E-learning posiada wielki potencjał do rewolucjonizowania procesu edukacji. Jego atuty to łatwy dostęp, spersonalizowane podejście, interaktywność oraz skalowalność. Wraz z postępem technologicznym rośnie także jego znaczenie w świecie edukacji.

Jak usprawnić proces zatwierdzania kontraktów w firmie?

3 kwietnia 2024
Weryfikacja warunków umowy to najważniejsza część negocjacji z kontrahentem. Poznaj możliwości LOGITO i dowiedz się, co zrobić, żeby ten etap był wygodny dla obu stron i zakończył się powodzeniem.

Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 17 860 21 86
×

Klienci o nas