Obejrzyj webinar"Pimcore w praktyce: Jak skutecznie zarządzać informacjami o produkcie?"

Relacje inwestorskie w Internecie - cz.2. Praktyka

Newsline.pl - Portal Komunikacji Marketingowej, 20 grudnia 2008 r. Autor: Piotr Zając.

Modelowe Relacje Inwestorskie

„Modelowe” nie oznacza, że każda strona ma być taka sama, zrobiona według sztywnych reguł i w narzuconej formie. Każdy serwis www jest bowiem inny, posiada swój styl, który najczęściej jest (lub być powinien) obrazem firmy oraz jej kultury. Dlatego nie należy takiego modelu traktować inaczej, jak wskazówek... dobrych praktyk zebranych w jednym miejscu. Nie ma on z pewnością za zadanie narzucanie stylu.

Z pewnością należy zacząć od podstaw, czyli „ogólników”, które są prawdziwe niemalże dla każdej strony internetowej. Czym wyróżnia się dobra strona:

 • Popularnością
 • Użytecznością
 • Dostępnością
 • Łatwą nawigacją
 • Przemyślaną architekturą
 • Aktualnością informacji

Model relacji inwestorskich w serwisach internetowych najlepiej naszym zdaniem opierać na jednej z dwóch form:

 • jako integralna część serwisu – dla tych którzy posiadają już nasz system CMS, lub zamierzają w jego oparciu tworzyć również serwis www. W tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której dział RI jest jednym z głównych działów www (osobny link w głównym menu lub inaczej zorganizowana możliwość bezpośredniego dotarcia), a całość utrzymana jest w stylu samego serwisu. Przykład: http://www.zelmer.pl/dla_inwestorow/
 • jako odrębny projekt – dla tych, którzy mają już serwis www i/lub chcą by Relacje inwestorskie były osobnym projektem. Tutaj RI również stanowią główny element serwisu (jak poprzednio, dobrze widoczny jest link do nich prowadzący), ale może być on zorganizowany są w innym stylu niż serwis główny (choć to nie jest regułą, nawiązanie graficzne może być znaczące). Na potrzeby RI tworzony jest oddzielny projekt, który może być integrowany z istniejącym serwisem. Przykład: http://relacje.gadu-gadu.pl/

Czy to w pierwszym, czy w drugim przypadku - pamiętać należy o tym, by:

 • link do tej sekcji był dobrze widoczny i jako pierwszy poziom menu (nie powinno być to ukryte w zagłębieniach struktury),
 • adres url powinien być możliwie najprostszy,
 • w drugim przypadku (osobny projekt) należy powtórzyć w projekcie informacje o spółce (gdyż zakładamy, że znajdują się one również w serwisie głównym w dziale typu „O nas”, czy „O spółce”). W pierwszym przypadku (integralna część serwisu) nie trzeba powtarzać informacji, jeżeli przykładowy dział „O spółce” będzie zawierał niezbędne informacje.

Możliwe jest zatem zaprezentowanie relacji inwestorskich w dwóch formach – jedna jako część serwisu korporacyjnego w formie zakładki oraz druga jako odrębna/wydzielona witryna utrzymana np. w subdomenie relacje.domenafirmy.pl.

W zależności od wyboru formy prezentacji różniła się będzie także budowa relacji inwestorskich.  Pierwszym przypadku nie jest konieczne umieszczanie w sekcji relacjach inwestorskich informacji o firmie, członkach zarządu czy składzie grupy kapitałowej – było by to powtórzeniem treści i tworzyło by niepotrzebny bałagan. W drugim jednak przypadku, kiedy Relacje są odrębną strukturą, zaprezentowanie firmy jest konieczne.


Przykładowa struktura i architektura informacji

Poniżej prezentujemy budowę struktury serwisu RI dla przykładowej spólki.

O spółce
Prezentuje treści o spółce, w przypadku relacji jako oddzielnej struktury, musi być obszerna i zawierać wszelkie informacje, dzięki którym internauta zapozna się z firmą.

Przykładowe działy:

 • Kim jesteśmy? - ogólne informacje, prezentacja profilu działalności, rynku na którym spółka funkcjonuje.
 • Dlaczego w nas zainwestować?  - pokazanie atutów firmy, przekonanie potencjalnego inwestora do siebie. Zaprezentowanie silnych stron firmy i tych cech, które wyróżniają firmę na tle konkurencji.
 • Jak stać się inwestorem? - krótki i praktyczny poradnik, jakich formalności należy dokonać i jakie kryteria należy spełnić, aby zostać inwestorem giełdowym.
 • Akcjonariusze – przedstawienie głównych/głównego akcjonariusza oraz struktury podziału akcji, aby przybliżyć strukturę własnościową firmy.
 • Zarząd i władze spółki – zaprezentowanie kadry zarządzającej, aby przybliżyć inwestorom osoby kierujące przedsiębiorstwem. W zależności od chęci czy też kultury organizacyjnej panującej w firmie, możliwe jest zaprezentowanie się w szerokim bądź wąskim zakresie.
 • Ład korporacyjny – przybliżający zasady jakie panują w firmie, sposoby zarządzania, praktyki dzięki którym spółka dorobiła się takiego statusu.
 • Prospekty emisyjne – mimo ubiegu lat warto zamieścić prospekty, często potencjalni inwestorzy chcą zapoznać się z tym dokumentem.


Aktualności dla inwestorów
Strefa, gdzie inwestorzy będą mogli zapoznać się z bieżącymi informacjami i wydarzeniami związanych z działaniami firmy.

Przykładowe działy:

 • Aktualności – najświeższe informacje o firmie, wydarzenia. Miejsce w którym jako pierwsze będą pojawiały się informacje o firmie, często szybciej niż w prasie.
 • Komunikaty giełdowe – zaprezentowanie komunikatów z GPW dotyczące spółki, tak, aby inwestor mógł bezpośrednio ze strony uzyskać tego typu informacje.
 • Kalendarz wydarzeń – istotną cechą kalendarza powinno być to, że zawarte są w nim zapowiedzi wydarzeń, a nie wydarzenia, które miały miejsce. Wydarzenia, które się już odbyły umieszczane są w aktualnościach. Kalendarz natomiast informuje co w najbliższym czasie wydarzy się w spółce. Przykładowe informacje to: terminy walnego zgromadzenia, wypłata dywidendy, czy planowane inwestycje.
 • Ratingi – inwestorzy mogą zapoznać się jaką ocenę spółce wystawiają firmy doradcze i także w ten sposób wypracowują sobie opinię ta temat spółki.
 • Analitycy o naszych akcjach – ciekawym rozwiązaniem jest prezentowanie opinii profesjonalistów na temat notowań spółki. Analitycy – np. w formie bloga, bądź artykułów pisanych specjalnie dla serwisu, wypowiadają swoje opinie i analizują dlaczego notowania akcji kształtują się na takim a nie innym poziomie. Ważne jest aby zapewnione było bieżące aktualizowanie artykułów, aby dotyczyły one aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa. W celu uatrakcyjnienia takiego przekazu, mogą to być również materiały wideo lub audio.
 • Monitoring mediów (o nas w mediach) – umieszczanie informacji, jakie pojawiają się o spółce w mediach. Można rozwiązać ten dział na dwa sposoby:
  • skorzystanie z usługi firmy zajmującej się monitoringiem mediów (określamy hasła kluczowe i wszystkie materiały tak powiązane trafiają na stronę);
  • wybiórcze dobieranie materiałów we własnym zakresie
 • Podcasty i Wideocasty – pierwszą zasadą umieszczoną w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” jest jawność polityki informacyjnej, która powinna być wspierana jak najszerszym udostępnianiem informacji, także w formach elektronicznego przekazu za pomocą sieci Internet. Dlatego atrakcyjnym, ale jak do tej pory mało rozpowszechnionym rozwiązaniem jest umieszczanie plików dźwiękowych oraz wideo z najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w spółce.  Technologia ta, mimo tego, że nie jest rozpowszechniona, nie wymaga dużego nakładu finansowego czy organizacyjnego. Dostępne technologie umożliwiają w łatwy sposób, nawet niewykwalifikowanym osobom zarejestrować ważne wydarzenia, a następnie zamieścić je w Internecie. W szczególnych przypadkach możliwe jest także przeprowadzenie przekazu „na żywo”, chociażby z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Przykładowa informacja, która jest istotna z punktu widzenia inwestora: zapis wideo zgromadzenia walnego spółki – dzięki takiej praktyce, również ci inwestorzy, którzy nie byli obecni na zgromadzeniu mogą odtworzyć w atrakcyjnej formie jego przebieg.


Informacje finansowe
Najważniejsza i najbardziej interesująca zakładka dla inwestorów. Ważną cechę wszystkich informacji dostępnych w tym dziale musi być ich aktualność oraz rzetelność. Inwestor musi mieć pewność, że wszystkie informacje jakie tu zdobędzie są w pełni zgodne z rzeczywistością i nie musi odwiedzać innych serwisów aby uzupełnić czy zweryfikować wiedzę jaką zdobył na tej stronie.

Przykładowe działy:

 • Podstawowe dane finansowe – czyli pierwsze źródło informacji dla potencjalnego inwestora. Miejsce gdzie w szybki sposób, przez przeglądania dużej ilości stron, można zdobyć wiedzę o podstawowych danych o spółce, takich jak chociażby kapitał zakładowy, przychody bądź zysk netto w ubiegłym roku.
 • Akcje i notowania giełdowe – umieszczenie na bieżąco – aktualizowanych co kilka minut informacji z GPW. Istotną cechą tej części powinno być jej obszerność i pełność informacji jakie przekazuje. Zatem nie wystarczy tu umieszczenie tabeli i wykresu z notowań spółki. Atrakcyjne i pełne przedstawienie powinno zawierać także dane z indeksów na których notowana jest spółka (np. WIG PL, mWIG 40, WIG, WIG Budownictwo). Takie pokazanie notowań umożliwi inwestorom porównanie jak kształtują się rzeczywiste notowania spółki na tle rynku. Dodatkowym atutem jest to, że inwestor otrzymuje te dane w jednym miejscu oraz, że nie musi ich poszukiwać, tylko wiedzę czerpie bezpośrednio ze strony spółki.
 • Wyniki finansowe – informacje finansowe o spółce do przejrzenia i przeanalizowania surowych danych.
 • Raporty bieżące i okresowe – dokumenty w formie plików do pobrania, umieszczone w różnych formatach, tak aby każdy był w stanie pobrać i otworzyć plik, niezależnie z jakich programów korzysta. Jest to szczególnie ważne, gdyż często zdarza się, że firmy nie korzystają z najpopularniejszych formatów, które jednak otwierane są jedynie przez specjalistyczne programy. Kilka najbardziej popularnych formatów z pewnością wystarczy, aby każdy mógł zapoznać się z treścią raportu.


Bądź na bieżąco
Inwestorzy zawsze powinni i chcą być na bieżąco i mieć jednakowy dostęp do informacji. Taka zakładka umożliwi im (i nie tylko) agregację źródeł informacji w jednym miejscu. Może np. zdarzyć się (i na pewno tak jest lub będzie), że w serwisie jest kilka kanałów RSS. Wobec tego, aby umożliwić subskrypcję dowolnego (bez potrzeby poruszania się po całym serwisie) warto pomyśleć o umieszczeniu wszystkich również w jednym miejscu. Dodatkowym atutem będzie również fakt udostępnienia WIELU form dostępu do informacji – by ten dostęp był zawsze, wszędzie i możliwie jak najszybciej.

Przykładowe działy:

 • RSS – standardowe informacje przesyłane kanałem RSS, mogą być wzbogacone o omówione wcześniej podcasty.
 • Newslettery – informacje otrzymywane na skrzynkę pocztową, na które inwestor wyraził zgodę. Skrót i zebranie najważniejszych informacji, z którymi inwestor może zapoznać się przeglądając własne wiadomości mailowe. Newsletter może  dotyczyć wszystkiego (zbiorczy) lub być podzielony według informacji (konkretne działy).
 • Powiadomienia SMS – ciekawa i innowacyjna forma przekazywania informacji. Możliwa w kilku, mniej, bądź bardziej skomplikowanych wariantach. Np. wysyłanie informacji kiedy kurs akcji spadnie do danego poziomu, lub osiągnie dany pułap. Powiadomienia o nowej aktualności, bądź też podsumowanie dnie – jeden zbiorczy sms podsumowujący dany dzień (bądź inny wybrany okres). Jest to atrakcyjna i dosyć zaawansowana technologicznie forma informowania o najnowszych wydarzeniach, jednak z pewnością podnosi atrakcyjność spółki.
 • Mobilne relacje – ważną cechą informacji jest ich dostępność w każdej chwili z każdego miejsca. Dlatego możliwe jest uruchomienie serwisu, który byłby dostępny za pomocą przeglądarki w telefonie komórkowym. Inwestorzy potrzebują sprawdzić co dzieje się ze spółką w każdym miejscu, a taka forma jest dla nich przystępna i bardzo wygodna.
 • Centrum prasowe – strefa dla prasy – możliwa do przeglądania po zalogowaniu (opcjonalnie), tak aby wszelkie informacje trafiały do dziennikarzy były profesjonalnie przygotowane, oraz, aby dziennikarze mieli miejsce w którym na bieżąca znajdą informacje  pomocne przy pisaniu artykułów o spółce. Ważne aby informacje te nie były powieleniem z innych części serwisu. Możliwość logowania, daje pewność, że informacje trafią w odpowiednie miejsce, zatem można tu umieścić bardziej szczegółowe dane, a także dane o innym, mniej formalnych charakterze.


Prezentacje i materiały
Udostępnienie prezentacji multimedialnych, które uatrakcyjniają wizerunek przedsiębiorstwa. Mogą to być prezentacje wyświetlane na stronie w postaci animacji flash, mogą to być pliki do pobrania, lub prezentacje wyświetlane przez systemy serwisów społecznościowych - np. SlideShare.

FAQ
Strefa, w której użytkownicy serwisu mogą znajdować odpowiedzi na podstawowe, często powtarzające się pytania. W tym miejscu udostępniony jest również system do zadawania pytań bezpośrednio ze strony www.


Kontakt
Przykładowe działy:

 • Kontakt dla klientów - umieszczenie telefonów kontaktowych do dyzpozycji klientów oraz wszelkich innych form kontaktu (chat online, formularz kontaktowy z podziałem na zagadnienia, itp.)
 • Kontakt dla Inwestorów – Umieszczenie adresów i telefonów gdzie inwestorzy będą mogli bezpośrednio zwrócić się do przedstawicieli firmy.
 • Kontakt dla mediów – Kontakt z  działem prasowym, gdzie odpowiednie osoby będą w stanie udzielić właściwych informacji.

Kilka dodatkowych pomysłów i narzędzi

Dla początkujących inwestorów
Profesjonalnie opracowany przewodnik dla nowych inwestorów znacznie prowadzi do poprawienia wizerunku firmy. Jednak należy zdawać sobie sprawę, że dużym wyzwanie jest  przygotowanie takiego poradnika. Dlatego można w tym dziale umieścić odnośniki do istniejących stron, które pomogą nowym inwestorom wejść w świat giełdy. Jest to rozwiązanie prostsze, a także daje atrakcyjny obraz przedsiębiorstwa.

Słowniczek
Terminologia, która przydatna bywa nie tylko dla nowicjuszom. Czasem pomocna doświadczonym, którzy wesprą się sugestiami zawartymi w słowniku. Znajdować się tu powinny wyjaśnienia słów branżowych, często stosowanych w artykułach, opisach, regulaminach czy umowach.

Centrum informacyjne
Z uwagi na to, iż w większych serwisach korporacyjnych moduł aktualności stosowany jest w wielu miejscach (np. aktualności z firmy, dla inwestorów, z giełdy, dla mediów, itp.) warto zastanowić się nad zorganizowaniem jednego miejsca, z którego użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich informacji generowanych w serwisie oraz do wszystkich udostępnianych przez serwis kanałów pozyskiwania tychże informacji (np. subskrypcja RSS, newsletterów, powiadomieć sms, podcastów, itd.)


Autor


Piotr Zając
Specjalista ds. e-marketingu i e-biznesu, Ideo Sp. z o.o.

Publikacja:
Newsline.pl

raport_ecommerce_


 


Może zainteresują Cię także

Relacje inwestorskie w Internecie - cz.1. Teoria

14 grudnia 2008
Newsline.pl - Portal Komunikacji Marketingowej, 16 grudnia 2008 r. Autor: Piotr Zając.

Wykorzystanie płatności elektronicznych w polskim e-commerce

28 listopada 2008
Przegląd finansowy, Bankier.pl 49 (56) 9 listopada 2008. Autorzy: Marcin Lipiec, Wojciech Szymański.

Umów się na konsultację

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 17 860 21 86
×

Klienci o nas