Obejrzyj webinar"Pimcore w praktyce: Jak skutecznie zarządzać informacjami o produkcie?"

Relacje inwestorskie w Internecie - cz.1. Teoria

Newsline.pl - Portal Komunikacji Marketingowej, 16 grudnia 2008 r. Autor: Piotr Zając.

W środowisku finansów (i nie tylko) INFORMACJA jest najcenniejszym walorem. Z kolei wartościową cechą rynku jest z pewnością jego transparentny charakter. Transparentny rynek to taki, w którym wszyscy uczestnicy mają taki sam dostęp do informacji, które pozwalają im podejmować racjonalne decyzje. Ten kto wyciągnie z nich właściwe wnioski osiągnie zysk. To nawiązanie do informacji w kontekście świata finansów jest naszym wprowadzeniem do, jakże istotnej dziedziny działalności rynków finansowych – Relacji Inwestorskich (RI).

Na relacje inwestorskie składają się wszystkie działania spółki w obszarze komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego, które to umożliwiają przejrzyste, uczciwe oraz skuteczne zarządzanie przepływem informacji. Jest więc to swego rodzaju proces, którego celem jest czytelne oraz wiarygodne przedstawienie informacji o firmie, w aspekcie jej obecności na giełdzie.

Celem jest więc przekazywanie informacji do otoczenia... ale takie informowanie, które buduje wiarygodność spółki w oczach inwestorów oraz analityków i innych członków rynku kapitałowego.

W związku z powyższym postanowiliśmy zaprezentować najlepsze praktyki, które związane są z organizacją w serwisach www działu Relacji Inwestorskich.

Społeczność RI nie chce otrzymywać jedynie samych cyfr. Jej członkowie dążą do zrozumienia planów i zachowania firm, chcą poznać ich działania, czy strukturę organizacyjną, itd. Wszystko to ma umożliwić podjęcie trafnej decyzji. Dobrze zorganizowana sekcja Relacji inwestorskich powinna być w tej sytuacji pomocna.

Dołożymy starań, by nasze teoretyczne rozważania poprzeć konkretnymi przykładami. Następnie spróbujemy stworzyć „modelowe” i w miarę uniwersalne rozwiązanie.


Kogo to dotyczy i dlaczego jest to tak istotna kwestia?

Odnosi się to do każdego podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych na rynku oficjalnym lub którego wyemitowane papiery są przedmiotem takiego obrotu. Podmioty te są zobligowane do realizacji tzw. obowiązku informacyjnego.

Obowiązek informacyjny spółek publicznych obejmuje wszelkiego rodzaju informacje, które po publikacji mogłyby w znacznym stopniu wpłynąć na kursy rynkowe wyemitowanych przez nie papierów wartościowych. Powstaje on od momentu przekazania do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego i trwa przez cały czas, w którym podmiot dysponuje statusem spółki publicznej.

Zakres informacji, jak i sposób ich przekazywania regulują szczegółowo przepisy prawa. Również Giełda Papierów Wartościowych wykonuje projekty, których celem jest wyznaczanie standardów związanych z zawartością serwisów RI. W ramach Programu Wspierania Płynności Giełda Papierów Wartościowych opracowała Modelowy Serwis Relacji Inwestorskich, który będzie rekomendowany wszystkim spółkom, które są notowane na GPW.

Z drugiej strony nie tylko wymagania prawne czynią tą dziedzinę tak ważną. Otóż, forma prezentacji spółki, jej wyników czy zarządu w mediach może mieć bardzo duży wpływ na decyzje podejmowane przez samych inwestorów. Efektywne prowadzenie RI oznacza łatwą i rzetelną wycenę emitenta przez rynek, co przekłada się bezpośrednio na możliwość sprawniejszego pozyskiwania kapitału poprzez giełdę.

Również z tego powodu, na randze przybiera jakość oraz forma informacji dla inwestorów zawartych na firmowych serwisach internetowych, stając się niezwykle istotnym kryterium oceny tychże spółek.

Rys. 1. Sekcja relacji inwestorskich w serwisie firmy Zelmer S.A.

RI z coraz większą siłą oddziałują na wszystkie działania spółek giełdowych, a wyjątkowego znaczenia nabierają w niełatwej sytuacji rynków kapitałowych (tak, jak obecnie trwająca bessa), czy trudnej sytuacji samej spółki (ekonomiczne, sytuacje kryzysowe – wizerunkowe itd.). W takich okolicznościach odpowiednia komunikacja z inwestorami może stać się kluczowa w kontekście sukcesu.

Przy obecnej ilości informacji w sieci i coraz większemu tzw. „szumowi informacyjnemu”, zaobserwować można klarowne rozróżnienie otoczenia odbiorców wszystkich komunikatów. W kontekście rozpatrywanego zagadnienia będą to np.: akcjonariusze indywidualni (w tym mali i duzi); akcjonariusze instytucjonalni; media finansowe; analitycy. Wszyscy oczekują dopasowanych do własnych potrzeb informacji, a często i odmiennej formy.

Dla władz spółek, najważniejszym zadaniem staje się pogodzenie dążeń wszystkich tych podmiotów. Wymaga to także stosowania na serwisach www różnorodnych, dostosowanych do potrzeb rozwiązań. Z reguły, realizacja spada na barki działu marketingu, PR, czy IR (jeżeli taki został powołany), który wcale nie musi śledzić trendów i rozwoju technologii w tym zakresie. Z tego powodu nierzadko sekcja relacji inwestorskich jest bardzo uboga i zaniedbana (lub zorganizowana w sposób spełniający jedynie minimalne wymogi prawne).


Zasady dobrych relacji z inwestorami on-line

Zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, ale działająca i skupiająca członków z całego świata, organizacja The Investor Relations Societ opracowała wskazówki dotyczące różnych elementów i narzędzi IR, w tym także serwisów www. Przytoczymy tu parę najbardziej istotnych z tych „kluczowych zasad”, które szczególnie powinny mieć na uwadze podmioty przygotowujące na serwisie internetowym sekcję relacji inwestorskich.

 1. Myśl o sekcji RI swojej strony jako o głównym medium komunikacji z inwestorami, a nie jak o bibliotece służącej do przechowywania informacji.
 2. Zapewnij odwiedzającemu niezbędnych informacji do przekazania go do inwestycji – poza suchymi danymi przedstaw m.in. dane o firmie, jej strategii oraz planach, zarządzie, a nawet informacje o samej branży, w ramach której przedsiębiorstwo działa.
 3. Dąż do tego, by strona firmowa była podstawowym źródłem informacji o twojej firmie.
 4. Udostępnij każdemu użytkownikowi taki sam dostęp do ważnych informacji.
 5. Zadbaj o to, aby każdy element strony był klarowny i przejrzysty: prosty adres url; informacje w logicznym układzie; łatwa nawigacja; przydatne narzędzia. Nieustannie zadawaj sobie pytanie „Czy strona jest przyjazna użytkownikom?”
 6. Wykorzystuj elastyczne rozwiązania (systemów klasy CMS), które umożliwiają łatwą zmianę treści i struktury serwisu oraz dalszą jego rozbudowę poszerzoną o nowe funkcjonalności.
 7. Przy implementowaniu nowości na stronę pamiętaj o poinformowaniu o tym użytkowników (inwestorów), tak, by niezwłocznie mogli korzystać z udogodnień jakie zostały przygotowane.
 8. Dopilnuj, by dostarczane przez firmę dane były zawsze aktualne oraz wprowadzane tak szybko, jak tylko to możliwe. Informacje (aktualności, komunikaty, itp.) muszą być opatrzone datą publikacji. Można wprowadzać wyróżnienia dla istotnych informacji.
 9. Wykorzystuj audio i wideo jako ciekawą formę przedstawiania informacji, np.:
  • by przekazać szerszemu gronu odbiorców zapisy spotkania walnego zgromadzenia akcjonariuszy (w takim wypadku powinno być zorganizowane również archiwum tych informacji);
  • komentarze oraz wypowiedzi ekspertów związane z firmą;
  • prezentacja firmy i zarządu;
  • itd.
 10. Zarządzaj kalendarzem przyszłych wydarzeń kluczowych (wydanie raportów, walne zgromadzenia, planowane konferencje, itd.).

Jak widać zaprezentowane zasady są to ważne i przydatne, ale również ogólne.
Ponadto na rodzimym rynku powstają inicjatywy, których celem jest nakreślenie „dobrych praktyk”. Tego typu informacji dostarcza Giełda Papierów Wartościowych w dokumencie pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, który jest załącznikiem do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. – więcej informacji na stronie: www.corp-gov.gpw.pl.


Autor


Piotr Zając
Specjalista ds. e-marketingu i e-biznesu, Ideo Sp. z o.o.

Publikacja:
Newsline.pl

Zapraszamy do zapoznania się również z drugą częścią artykułu - część praktyczna, w której znajduje się opis wybranych przez nas mechanizmów do zastosowania przy tworzeniu sekcji relacji inwestorskich w serwisie internetowym. Zapraszamy również do przeglądnięcia nasze oferty w zakresie wdrażania relacji inwestorskich.

raport_ecommerce_


 


Może zainteresują Cię także

Wykorzystanie płatności elektronicznych w polskim e-commerce

28 listopada 2008
Przegląd finansowy, Bankier.pl 49 (56) 9 listopada 2008. Autorzy: Marcin Lipiec, Wojciech Szymański.

Strategia promocji samorządów w Internecie

21 listopada 2008
Komunikacja społeczna i public relations w samorządzie pod red. Dariusza Tworzydło i Zbigniewa Chmielewskiego. Autor: Marcin Lipiec.

Porozmawiajmy

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 17 860 21 86
×

Klienci o nas