Platforma Distance Learning zgodna ze standardem SCORM

Głównymi zadaniami firmy PROMAG S.A. jest usprawnienie przestrzeni magazynowej Klientów. Działania te są zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo, ergonomię i efektywność.  Od 30 lat firma jest wiodącym producentem w zakresie kompleksowego wyposażania magazynów w Polsce, Europie i na świecie. Obecnie na sieć sprzedaży składa się 10 oddziałów w całej Polsce i Centrala w Poznaniu.

Zadania i cele

Platfora e-learningowa umożliwia tworzenie kursów za pomocą kreatora szkoleń, importując prezentacje PowerPoint bądź wgranie paczki z gotowymi szkoleniami przygotowanymi w standardzie SCORM, który opisuje obiekty składające się na kurs, kolejność ich uruchamiania oraz komunikację z platformą e-learningową.

Na zlecenie Klienta zaprojektowaliśmy platformę e-learningową, która umożliwia prowadzenie kompleksowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kursów produktowych.

Rozbudowaliśmy podstawowe funkcjonalności o liczne moduły dedykowane Klientowi. Umożliwiają one m.in. generowanie szablonów certyfikatów odpowiednich dla danego szkolenia lub pełne raportowanie wyników nauczania, w tym: czas rozpoczęcia i zakończenia kursu, status kursu, ocena, próg zaliczeniowy, punkty zdobyte na poszczególnych etapach szkolenia itp.

Główne korzyści wynikające z projektu
  • Oszczędność czasu związanego z obsługą szkoleń,
  • atrakcyjna forma szkoleń produktowych,
  • integracja platformy z katalogiem użytkowników AD,
  • responsywny layout.

... a co możemy zrobić dla Ciebie ?

×

Klienci o nas