Platforma Distance Learning zgodna ze standardem SCORM

Od 30 lat PROMAG S.A. jest wiodącym producentem w zakresie kompleksowego wyposażania magazynów w Polsce, Europie i na świecie. Obecnie sieć sprzedaży to 10 oddziałów w całej Polsce i Centrala w Poznaniu. Główne założenia firmy to optymalizacja przestrzeni magazynowej Klientów zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki tak, aby była bezpieczna, ergonomiczna i efektywna.

Zadania i cele

Na zlecenie Klienta zaprojektowaliśmy platformę e-learningową, która umożliwia prowadzenie kompleksowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kursów produktowych.

Narzędzie umożliwia tworzenie kursów za pomocą kreatora szkoleń, importując prezentacje PowerPoint bądź wgranie paczki z gotowymi szkoleniami przygotowanymi w standardzie SCORM, który opisuje obiekty składające się na kurs, kolejność ich uruchamiania oraz komunikację z platformą e-learningową.

Rozbudowaliśmy podstawowe funkcjonalności o liczne moduły dedykowane Klientowi. Umożliwiają one m.in. generowanie szablonów certyfikatów odpowiednich dla danego szkolenia lub pełne raportowanie wyników nauczania, w tym: czas rozpoczęcia i zakończenia kursu, status kursu, ocena, próg zaliczeniowy, punkty zdobyte na poszczególnych etapach szkolenia itp.

Główne korzyści wynikające z projektu

  • oszczędność czasu związanego z obsługą szkoleń
  • atrakcyjna forma szkoleń produktowych
  • integracja platformy z katalogiem użytkowników AD
  • responsywny layout
... a co możemy zrobić dla Ciebie ?