Checklista - bezpłatny PDFAnaliza przedwdrożeniowa - 100 pytań do dobrego wdrożenia PIM

Platforma intranetowa dla Kancelarii Senatu RP

Kancelaria Senatu Rzeczpospolitej Polskiej jest urzędem, który udziela pomocy senatorom w realizowaniu ich mandatów. Wykonuje także zadania organizacyjno - techniczne, związane z działalnością Senatu i jego organów. Kancelaria została powołana do życia na mocy uchwały Prezydium Senatu z 1989 roku.

Zadania i cele

Przed przystąpieniem do realizacji projektu przez Ideo, Kancelaria korzystała z uproszczonej wersji serwisu, w którym edytowanie i umieszczanie nowych treści było znacznie utrudnione. Głównym założeniem opracowania nowego systemu intranetowego było stworzenie nowej przestrzeni informacyjnej i usprawnienie komunikacji wewnętrznej.

Intranet dedykowany jest dla pracowników Kancelarii i senatorów.

Intranet został zbudowany w oparciu o naszą autorską platformę Edito CMS. W efekcie wyeliminowany został chaos organizacyjny, a efektywność pracy uległa znacznej poprawie. System intranetowy zaprojektowany został w taki sposób, aby móc szybko publikować treści na stronie intranetowej ale i w oficjalnym serwisie www Kancelarii Senatu RP, co znacznie ułatwia pracę redakcji obu serwisów.

Użytkownicy mają łatwy dostęp do wewnętrznych informacji kancelaryjnych. Natomiast zaimplementowanie modułu rejestrów i rezerwacji zasobów przyczyniło się do sprawniejszego zarządzania tymi elementami. W tym celu powstało kilka systemów rezerwacyjnych, m.in. samochodów, materiałów biurowych, sal posiedzeń i konferencyjnych, czy materiałów promocyjnych.

Kolejny ważny element to kalendarz wydarzeń, które odbywają się w Senacie (posiedzenia komisji, wystawy, czy delegacje zagraniczne). Zarządzanie tym narzędziem z poziomu panelu administracyjnego jest proste i intuicyjne, a edycja i modyfikacja treści możliwa jest w dowolnym momencie. Dzięki jasnej i przejrzystej formie, kalendarz stanowi dla pracowników idealne źródło wiedzy o bieżących wydarzeniach.

Główne korzyści dla Klienta
  • Usprawnienie organizacji pracy,
  • proste zarządzanie treścią,
  • wzrost zadowolenia pracowników,
  • usprawnienie komunikacji wewnętrznej,
  • usystematyzowanie informacji.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 22 24 41 777
×

Klienci o nas