Platforma LOGITO dla Elektromontaż Rzeszów S.A.

Elektromontaż Rzeszów S.A. jest jednym z liderów wśród firm produkcyjno-montażowych branży elektrycznej w Polsce. Zdobyte przez lata doświadczenie w produkcji i montażu urządzeń elektrycznych pozwalają jej realizować najbardziej wymagające kontrakty. Firma wykonała między innymi instalację w budynku biurowym Metropolitan w Warszawie, za którą otrzymała nagrodę "ZŁOTA ISKRA".

Zadani i cele

Dla Elektromontaż Rzeszów S.A. wdrożyliśmy autorską platformę LOGITO wspierającą procesy biznesowe. Aplikacja wykorzystywana jest do obsługi obiegu faktur oraz zarządzania zapytaniami ofertowymi.

Platforma została zintegrowana z używanym przez Klienta systemem TETA.

Rejestracja faktury w systemie workflow odbywa się poprzez wprowadzenie wymaganych danych, które po zakończonym procesie opisu i zatwierdzenia faktury zostają automatycznie przekazane do systemu finansowo-księgowego.  Każdy dokument jest opisany symbolem kosztów, pobieranym z systemu TETA. Na jego podstawie faktura jest przekazywana do akceptacji kosztowej do właściwych osób. Akceptacja faktury odbywa się w zależności od miejsca powstania kosztów oraz wysokości kwoty.

Poza projektem struktury i mechanizmów obiegu faktur zlecenie objęło także wdrożenie modułu ofert. Usprawnia on obsługę procesów sprzedażowych, takich jak: rejestracja zapytań ofertowych, zlecanie wycen, import kosztorysów oraz ewidencję wszystkich wysłanych ofert.

Z systemu korzysta blisko 150 pracowników firmy.

Główne korzyści dla Klienta

  • automatyzacja procesów biznesowych
  • sprawniejszy obieg faktur
  • szybszy dostęp do informacji oraz lepsze ich wykorzystanie
  • uporządkowanie napływających zapytań
... a co możemy zrobić dla Ciebie ?