Checklista - bezpłatny PDFAnaliza przedwdrożeniowa - 100 pytań do dobrego wdrożenia PIM

Platforma szkoleniowa dla Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW jest państwową jednostką budżetową. Głównym zadaniem Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW jest ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego i jego wysokości dla zwolnionych ze służby funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin. Od 2015 roku Zakład Emerytalno-Rentowy MSW odpowiada za obsługę organizacyjno-administracyjną i biurową komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Zadania i cele

Dla Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW wdrożyliśmy wewnętrzny system informacyjny, którego kluczowym elementem jest platforma e-learningowa. By dostosować ją do potrzeb Klienta zaimplementowaliśmy dedykowane funkcjonalności, między innymi: Anonimową ankietę, Bazę wiedzy oraz moduł pozwalający administratorom na dodawanie komentarzy do pytań, które pojawiają się dopiero po rozwiązaniu testu. Ponadto istnieje możliwość powiązania pytań ze slajdami z kursu, na których znajdują się rozwiązania.
Pracownik po ukończeniu kursu może samodzielnie wygenerować oświadczenie o jego odbyciu. Ponadto ma możliwość uzyskać certyfikat potwierdzający zdobyte w nim kompetencje. Jest on generowany w formacie PDF.

Wdrożyliśmy wewnętrzny system informacyjny, z platformą e-learningową. Zlecenie obejmowało również szkolenie z obsługi aplikacji.

Moduł Baza wiedzy przyczynia się do rozwoju kapitału intelektualnego organizacji. Stanowi magazyn, w którym przechowywane są, w postaci plików do pobrania, wszystkie ważne dokumenty i materiały. Moduł dostępny jest tylko dla pracowników jednostki zgodnie z przyjętą hierarchią wewnątrz instytucji. Istotnym elementem platformy jest forum dyskusyjne, ułatwiający komunikację pomiędzy pracownikami Zakładu.

Zlecenie obejmowało także przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi platformy i pełnego wykorzystania jej możliwości.

Główne korzyści dla Klienta
  • Łatwy dostęp do informacji,
  • Mechanizm generowania oświadczeń i certyfikatów,
  • Baza wiedzy organizacyjnej,
  • Intuicyjny w obsłudze panel administracyjny,
  • Zautomatyzowane raportowanie wyników.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 22 24 41 777
×

Klienci o nas