Platforma Zakupowa dla Lewiatan

Polska Sieć Handlowa Lewiatan od ponad 25 lat zrzesza polskich przedsiębiorców na zasadzie franczyzy. Do tej pory zintegrowała ponad 3200 placówek handlowych. Stawia na ciągły rozwój i efektywną pracę.

Zadania i cele

Dla Klienta zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy Platformę Zakupową obsługującą system Gazetek promocyjnych i Akcji promocyjnych na poziomie centralnym i regionalnym. Celem projektu jest usprawnienie procesów handlowych i komunikacji pomiędzy głównym przedsiębiorcą - Lewiatanem Holding, a spółkami regionalnymi i franczyzobiorcami.

Głównym wyzwaniem projektowym dla systemu była jego wydajność – jedna gazetka to ponad 2 miliony ofert dla Franczyzobiorców i 600 tys. linii zamówień do dystrybutorów handlowych.

Do realizacji projektu wybraliśmy platformę Edito .NET Core oraz bibliotekę Vue.js, które wspierają komponowanie interaktywnych elementów systemu.

Po zalogowaniu się do platformy wyświetla się pulpit z najnowszymi informacjami i aktywnościami użytkowników, dzięki czemu główny zarządzający, Lewiatan Holding, może monitorować zmiany dokonywane przez franczyzobiorców i spółki regionalne. Platforma posiada przejrzystą architekturę informacji – wszelakie procesy i dane są podzielone na poszczególne zakładki. W panelu zarządzania znajdują się kartoteki dystrybutorów handlowych, sklepów i produktów, gdzie każdy użytkownik w ramach określonego zakresu uprawnień może podejmować odpowiednie akcje.

Przykłady funkcjonalności kartotek:

  • dystrybutorów handlowych: pozwala właścicielowi Lewiatan Holding na tworzenie własnych list dystrybutorów handlowych oraz wybór domyślnego dystrybutora
  • globalnego sklepów: łączenie sklepów w grupy, tworzenie grup automatycznych, przypisywanie sklepów do list dystrybutorów handlowych
  • produktów: lista produktów prezentowana jest w tabeli z możliwością filtrowania

Każda z powyższych funkcjonalności posiada funkcję szybkiego przełączania pomiędzy kartotekami oraz filtry, które pozwalają na szybkie wyszukiwanie interesujących użytkownika pozycji.

Stworzony system Gazetek promocyjnych umożliwia projektowanie Akcji promocyjnej na poziomie centralnym i regionalnym. Lewiatan Holding definiuje Akcję promocyjną, natomiast poszczególne spółki mogą modyfikować gazetki, wprowadzać swoje produkty i ceny. Cały proces tworzenia promocji odbywa się online, a liczne funkcje, jak np. filtrowanie, edytowanie, szybka zmiana statusów, znacznie usprawniają i przyspieszają pracę wielu osób.

Zamówienia od franczyzobiorców po uprzedniej weryfikacji przez Lewiatan Holding są wysyłane do dystrybutorów handlowych za pomocą plików EDI - Elektronicznej Wymiany Danych. Takie rozwiązanie zwiększa dokładność przepływu informacji i przyspiesza proces wymiany danych.

Główne korzyści dla Klienta
  • Niezwykle wydajny i funkcjonalny system,
  • usprawnienie przepływu informacji i komunikacji na linii Lewiatan Holding - spółki regionalne - franczyzobiorcy,
  • przejrzysta architektura informacji,
  • zautomatyzowanie wielu czynności pozwala na oszczędność czasu i większą efektywność pracy,
  • dobrze rozwinięta logistyka i organizacja Sieci Handlowej.

... a co możemy zrobić dla Ciebie ?

×

Klienci o nas