Pobierz bezpłatny raportNarzędzia i wtyczki wspierające rozwój sklepów internetowych.

Platforma Zakupowa dla Lewiatan

Polska Sieć Handlowa Lewiatan od ponad 25 lat zrzesza krajowych przedsiębiorców wokół franczyzy. Do tej pory sieć zintegrowała ponad 3200 placówek handlowych. Stawia na ciągły rozwój i efektywną pracę.

Zadania i cele

Dla Klienta zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy Platformę Zakupową obsługującą system Gazetek promocyjnych i Akcji promocyjnych na poziomie centralnym i regionalnym. Celem projektu jest usprawnienie procesów handlowych i komunikacji pomiędzy głównym przedsiębiorcą - Lewiatanem Holding, a spółkami regionalnymi i franczyzobiorcami.

Głównym wyzwaniem projektowym dla systemu była jego wydajność. Każda gazetka to ponad 2 miliony ofert dla Franczyzobiorców i 600 tys. linii zamówień do dystrybutorów handlowych.

Do realizacji projektu wybraliśmy platformę Edito .NET Core oraz bibliotekę Vue.js, które wspierają komponowanie interaktywnych elementów systemu.

Główny dashboard prezentuje najnowsze informacje aktywności użytkowników, dzięki czemu Lewiatan Holding może monitorować zmiany dokonywane przez franczyzobiorców i spółki regionalne. Platforma posiada przejrzystą architekturę informacji. Wszelkie procesy i dane są podzielone na kategorie i system zakładek. W panelu zarządzania znajdują się kartoteki dystrybutorów handlowych, sklepów i produktów, gdzie każdy użytkownik w ramach określonego zakresu uprawnień może podejmować odpowiednie akcje.

Przykłady funkcjonalności:

 • kartoteki dystrybutorów handlowych: pozwala właścicielowi - Lewiatan Holding na tworzenie własnych list dystrybutorów handlowych oraz wybór domyślnego dystrybutora
 • system globalnego zarządzania sklepów: łączenie sklepów w grupy, tworzenie grup automatycznych, przypisywanie sklepów do list dystrybutorów handlowych
 • kartoteki produktów: lista produktów prezentowana jest w tabeli z możliwością filtrowania

Każda z powyższych funkcjonalności posiada funkcję przełączania pomiędzy kartotekami oraz filtry, które pozwalają na szybkie wyszukiwanie interesujących użytkownika pozycji.

System Gazetek promocyjnych usprawnia projektowanie Akcji promocyjnej na poziomie centralnym i regionalnym. Lewiatan Holding definiuje Akcję promocyjną, natomiast poszczególne spółki mogą modyfikować własne gazetki, wprowadzać swoje produkty i ceny. Cały proces tworzenia promocji odbywa się online, a liczne funkcje, jak np. filtrowanie, edytowanie, szybka zmiana statusów, znacznie usprawniają i przyspieszają pracę wielu osób.

Zamówienia od franczyzobiorców po uprzedniej weryfikacji przez Lewiatan Holding są wysyłane do dystrybutorów handlowych za pośrednictwem EDI (Elektronicznej Wymiany Danych). Takie rozwiązanie zwiększa dokładność przepływu informacji i przyspiesza proces wymiany danych.

Platforma jest stale rozwijana. Najnowszy etap prac obejmował jej przebudowę i optymalizację, dodanie nowych funkcji i mechanizmów, które ułatwiają i przyspieszają poruszanie się po systemie, jak również realizację procesów i zadań.

Platforma biznesowa Klienta porządkuje i organizuje procesy zachodzące pomiędzy spółkami, dystrybutorami i Lewiatanem Holding. Zmodyfikowaliśmy moduł Użytkowników przypisywanych do konkretnej spółki – dostępne są różne role nadawane w zależności od konta. Każda z ról posiada automatycznie przypisane uprawnienia, z jakich może korzystać na platformie. W ten sposób zostały odzwierciedlone role pracowników wraz z ich realnymi uprawnieniami.

Na stronie głównej platformy dodaliśmy szybkie linki, za pomocą których użytkownicy mogą dostać się do najczęściej wykorzystywanych funkcji i modułów. Każda spółka ma możliwość konfiguracji swoich własnych szybkich linków. 

Cała platforma została zoptymalizowana pod kątem wydajności, a layout zaprojektowany tak, by poruszanie się po systemie było maksymalnie intuicyjne, a dzięki temu szybkie i proste. Dodatkowo, dla ułatwienia poruszania się po systemie, został on wyposażony w mechanizm podpowiedzi, które podpowiadają sposób korzystania z dostępnych w platformie funkcji.

Platforma posiada funkcje, które pozwalają kontrolować bezpieczeństwo i przepływ informacji:

 • Historia logowania przedstawia szczegóły zdarzeń, wykonanych przez konkretnych użytkowników, co w razie potrzeby ułatwia podgląd na zmiany dokonane na platformie.
 • Lista importów/eksportów zawiera informacje na temat importowanych i eksportowanych plików wraz ze wskazaniem daty i użytkownika, który dokonał transferu.
 • Rejestr pobrań służy weryfikacji informacji o pobranych plikach, tj. identyfikacja użytkownika, data i rodzaj pliku.
 • Stworzyliśmy mechanizm, który nakłada na publikowane zdjęcia znak wodny w postaci nazwy użytkownika, publikującego dane zdjęcie. W ten sposób administrator ma możliwość kontrolowania publikacji, zwłaszcza gdy są one niezgodne z regulaminem firmy.
 • Menedżer plików rozdziela dane na poszczególne spółki, a następnie przypisuje pliki do odpowiedniej kategorii – poufne, prywatne, publiczne. Pracownicy posiadają dostęp do plików w zależności od nadanych im uprawnień.

W module Powiadomienia użytkownicy mogą tworzyć szablon np. do mailowej wysyłki promocji, a dzięki dostępnym tokenom informacja np. z listą użytkowników jest automatycznie pobierana, i w ten sposób jedna wiadomość jest wysyłana jednocześnie do wszystkich z danej grupy.

Rozbudowaliśmy moduł Aktualności, w którym administrator ma możliwość:

 • wyboru miejsca publikacji artykułu,
 • dodania tagów,
 • dodania załączników, formularzy,
 • określenia priorytetu,
 • włączenia komentarzy, polubień.

Każdą aktualność akceptuje bądź odrzuca dana spółka regionalna, a na koniec podjęte działania weryfikuje Lewiatan Holding. Istnieje również możliwość podglądu, czy dana aktualność została przeczytana oraz kiedy. Dodawane tagi pozwalają na zebranie powiązanych tematów i wyświetlenie propozycji artykułu użytkownikowi, korzystającemu z modułu Aktualności.

Zautomatyzowany został sposób sporządzania rocznych raportów – opracowany schemat dzielenia plików znacznie przyspiesza cały proces.

Platforma zintegrowana jest z e-learningiem, który zapewnia dostęp do szkoleń i najważniejszych informacji.

Na platformie dostępny jest kalendarz, który prezentuje wszystkie aktualne i zaplanowane promocje. Każda spółka ma możliwość zakładania własnej promocji i udostępniania jej w swoim kalendarzu. Ciekawym rozwiązaniem są graficzne paski postępów, które przedstawiają czas trwania danej promocji.

Główne korzyści dla Klienta
 • Niezwykle wydajny i funkcjonalny system,
 • usprawnienie przepływu informacji i komunikacji na linii Lewiatan Holding - spółki regionalne - franczyzobiorcy,
 • przejrzysta architektura informacji,
 • zautomatyzowanie wielu czynności pozwala na oszczędność czasu i większą efektywność pracy,
 • dobrze rozwinięta logistyka i organizacja Sieci Handlowej.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 22 24 41 777
×

Klienci o nas