System intranetowy dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji to urząd administracji rządowej. W strukturze Ministerstwa wyróżnia się różne komórki administracyjne m.in.: Departament Komunikacji Społecznej, Biuro Ministra oraz Gabinet Polityczny Ministra.

Zadania i cele

Przed wdrożeniem systemu intranetowego przygotowanego przez Ideo, MSWiA posiadało kilka systemów o zasięgu lokalnym, obowiązującym na terenie jednego budynku. Powodowało to problemy w przepływie informacji oraz płynnym transferze wiedzy i doświadczeń. Podjęto więc decyzję o wdrożeniu jednego, obowiązującego na terenie całego ministerstwa (bez względu na lokalizajcę) systemu. Przygotowanie dedykowanej aplikacji powierzono firmie Ideo.

Wdrożony system spełnił postawione przez MSWiA cele: usprawnienia pracy urzędników poprzez integrację bazy wiedzy na poziomie całego ministerstwa oraz łatwy dostęp do systemu dla uprawnionych pracowników.

Zastosowanie systemu Edito CMS umożliwiło tworzenie własnych kategorii dla poszczególnych departamentów. Dodatkową funkcjonalnością jest baza wiedzy dedykowana poszczególnym działom Ministerstwa. W Intranecie zaimplementowano również: moduł rezerwacji zasobów takich jak sale konferencyjne czy samochody, moduł struktury organizacyjnej, moduł pracowników (dane teleadresowe, zakres obowiązków), moduł urlopów i delegacji.

Rozbudowano system zarządzania administratorami - istnieje możliwość przydzielenia grup użytkowników dla administratorów należących do różnych wydziałów.

Z systemu korzysta 1600 użytkowników w różnych departamentach.

Główne korzyści dla Klienta
  • usprawnienie funkcjonowania Organizacji,
  • usprawnienie komunikacji między poszczególnymi departamentami,
  • ograniczenie kosztów operacyjnych,
  • dostosowanie informacji do grup pracowników,
  • eliminacja chaosu organizacyjnego,
  • baza wiedzy MSWiA.
... a co możemy zrobić dla Ciebie ?