Pobierz bezpłatny raportNarzędzia i wtyczki wspierające rozwój sklepów internetowych.

RODO: Wyznaczenie Inspektora ochrony danych – terminy i obowiązki

Zmiana prawa o ochronie danych nałożyła na przedsiębiorców nowe obowiązki. Jednym z nich jest konieczność wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD).
Joanna Nowicka-Bereś
Joanna Nowicka-Bereś
Kierownik ds. Kadr i Administracji
Darmowa konsultacja

Po wejściu RODO konieczne jest wyznaczenie Inspektora ochrony danych w przedsiębiorstwach, które przetwarzają dane osobowe. Jeśli jeszcze nie wypełniłeś tego obowiązku, lepiej się pospiesz – część terminów już minęło.

Kim jest inspektor ochrony danych?

Zmiana prawa o ochronie danych nałożyła na przedsiębiorców nowe obowiązki. Jednym z nich jest konieczność wyznaczenia inspektora ochrony danych. Przepisy te dotyczą przedsiębiorstw, gdy:

  1. przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
  2. główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą na dużą skalę.
  3. główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o których mowa w art. 10.

Jeżeli w przedsiębiorstwie do tej pory wyznaczony był administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) przed 25 maja 2018 r, od 1 września br. będzie on pełnił funkcję IOD.

Inspektor ochrony danych to stanowisko, które może zostać objęte przez osobę posiadającą szeroką wiedzę z zakresu prawa, z naciskiem na ochronę danych osobowych. Może to być pracownik firmy lub osoba specjalnie zatrudniona na to stanowisko. Dopuszczalne jest również wyznaczenie podmiotu zewnętrznego.

Inspektor ochrony danych - obowiązki

Nadrzędnym obowiązkiem inspektora jest informowanie pracowników o ich obowiązkach, które wynikają z RODO i innych przepisów oraz monitorowanie ich przestrzegania. Ponadto musi on przeprowadzić szkolenie pracowników. Cykliczne audyty w firmie, w której został zatrudniony mają na celu weryfikację czy wdrożone procedury odpowiednio zabezpieczają dane osobowe. Stanowi on również łącznik przedsiębiorstwa z UODO, jak i współpracuje z Prezesem UODO.

Terminy wyznaczenia inspektora ochrony danych

Firmy, które przed wejściem w życie RODO nie wyznaczyły nowego IOD, miały czas na wskazanie go i poinformowanie o tym fakcie Prezesa UDOO, do 31 lipca 2018 r.

Podmioty, które 25 maja br. podjęły decyzję, by jako IOD został dotychczasowy ABI, mają czas do 1 września, by powiadomić o tym Prezesa UODO.

Zgłoszenie inspektora ochrony danych powinno zostać złożone w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Usługa jest całkowicie bezpłatna.

raport_ecommerce_


 


Może zainteresują Cię także

Jak Polacy robią zakupy internetowe?

31 lipca 2018
44% badanych zadeklarowało, że nie kupuje online w ogóle. Jako najważniejszy czynnik wskazują niemożliwość wcześniejszego sprawdzenia produktu osobiście.

Strony mobilne będą lepiej pozycjonowane  - Mobile First Index

25 lipca 2018
Konieczne jest dołożenie wszelkich starań, by wersja mobilna Twojej witryny była odpowiednio widoczna dla robotów Google.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 17 860 21 86
×

Klienci o nas