ZobaczNasi Klienci w Konkursie „Dyrektor e-Commerce Roku 2024"

Dedykowane aplikacje dla Pratt & Whitney

Pratt & Whitney (dawniej WSK PZL Rzeszów) działa na rynku od 1938 roku i od początku jest związana z branżą lotniczą. Od momentu pozyskania w 2002 roku inwestora strategicznego - firmy United Technologies Corporation ze Stanów Zjednoczonych, prowadzona jest strategiczna reorientacja przedsiębiorstwa, wyrażająca się m.in. znacznym wzrostem inwestycji w innowacyjne rozwiązania organizacyjne w firmie.

Zadania i cele

System raportowania czasu pracy
Aplikacja generująca raporty na podstawie danych pobieranych z dwóch źródeł: rejestratora czasu pracy oraz danych o pracownikach, które znajdują się w zintegrowanym z platformą systemie SAP. W WSK pracownicy posiadają indywidualne karty, dzięki którym rejestrują swoje przejścia przez czytniki na bramach zakładu oraz wewnątrz firmy - przy wejściach do poszczególnych budynków. Na podstawie tych odczytów aplikacja generuje kilka raportów:

 • raport przejść - pokazuje wszystkie wygenerowane przez danego pracownika przejścia (zarejestrowane poprzez czytniki); każdy z pracowników ma dostęp do raportów dotyczących własnej osoby; co więcej osoby posiadające wyższe uprawnienia mają wgląd do raportów dotyczących np. podwładnych;
 • raport obecności - na podstawie odczytów z czytników generowany jest raport informujący czy pracownicy przebywają w miejscu pracy; dodatkowo dzięki integracji z harmonogramem pracy w przypadku nieobecności dokument informuje o przyczynie tego stanu (np. praca na innej zmianie, urlop, zwolnienie chorobowe itp.);
 • raport nieobecności - wyświetla informację o nieobecnościach pracowników - czas trwania, charakter, pozostałe limity (np. urlopy); każdy z pracowników ma dostęp do raportów dotyczących własnej osoby; co więcej osoby posiadające wyższe uprawnienia mają wgląd do raportów dotyczących np. podwładnych;
 • karta ewidencji czasu pracy - raport zawierający kompleksowe zestawienie danych o czasie pracy pracownika - miesięczna liczba przepracowanych godzin, nieobecności, urlopy, nadgodziny itp.
System raportowania czasu pracy pobiera dane z rejestratora czasu i systemu SAP. Aplikacja do ewidencji odpadów generuje formularze do wydruku oraz tworzy raporty dla gospodarki odpadami.

Aplikacja dostępna jest dla wszystkich pracowników WSK. Pracownicy produkcyjni (bez stanowisk komputerowych) korzystają z niej poprzez kioski informacyjne (jest ich kilkadziesiąt na terenie WSK).

Aplikacja do ewidencji odpadów
Aplikacja służy do ewidencji wytwarzanych na terenie WSK odpadów i złomu. W systemie ewidencjonowane są wytworzone w WSK odpady/złomy oraz ich rozchód. Dla przekazywanych na zewnątrz odpadów generowane są automatycznie formularze do wydruku (Karta Przekazania Odpadu, WZ). Aplikacja udostępnia także kilka raportów na potrzeby gospodarki odpadami.

Główne korzyści dla Klienta
 • Efektywniejsze zarządzanie czasem pracy,
 • aplikacja dostosowana do indywidualnych potrzeb Organizacji,
 • ujednolicenie procesu rejestracji wszystkich wejść i wyjść pracowników,
 • oszczędność czasu,
 • poprawa dyscypliny pracy,
 • automatyczne rozliczanie czasu pracy,
 • dostęp do informacji pracowniczej,
 • optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich,
 • usprawnienie systemu gospodarowania odpadami.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 22 24 41 777
×

Klienci o nas